Lingua Terrae Books catalogue: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Home page | Catalogs | How to order

Catalogue

Papers, issues, volumes from

- Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
- Proceedings of the State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands

 (Under construction)


These are the original print versions (not printed on demand or photocopied) taken from the original journal issues.

  

 

 

Houttuin, P.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang III. [in 3 parts] - 1952. ROB, Amersfoort. 68 pp., many fig./phot. Orig. wrps., very good, 4to. € 12

 

Inhoud:

Modderman, P.J.R. - Nederzetting uit de vroege ijzertijd 's-Gravenhage (Prov. Zuid-Holland) Hengelolaan, Escamppolder. - pp. 2-4.

Bogaers, J.E. - Bewoning uit de Romeinse Tijd 2e helft van de 2e en 1e helft van de 3e eeuw na Chr. Rockanje (Prov. Zuid-Holland). - pp. 5-12.

Renaud, J.G.N. - Onderzoek van de ruine op de burchtheuvel Kessel (Prov. Limburg). - pp. 13-14.

Halbertsma, H. - Vliedberg te Buttinge Grijpskerke (Prov. Zeeland). - pp. 15-17.

Heide, G.D. van der - Laat-Middeleeuwse, ronde burcht Kuinre (Zuiderzeegebied). - pp. 18.

Halbertsma, H. - Sporen van verdronken dorpen en verlaten Cistercienser kloosters Dollardgebieden (Groningen). - pp. 18-20.

Meyers, J. - Recherches archeologiques et acquisitions en 1950—1951 Luxembourg. - pp. 20-24.

Modderman, P.J.R. - Onderzoek in de terp Klein Gietens onder Wommels Hennaarderadeel (Friesland). - pp. 25.

Hijszeler, C.C.W.J. - Grave-Mounds near Knegsel - Knegsel (Province of Noord-Brabant). - pp. 26-27.

Dorgelo, A. - Vondsten binnen het oude stadsgebied Deventer (Overijssel). - pp. 28-30.

Ypey, J. - Karolingische pijlerbasiliek Alphen aan de Maas (Gelderland). - pp. 31-34.

Huizinga, J. - In dubiis abstine. - pp. 35-41.

Appelboom, Th.E. - Onderzoek van een urnenveld Nederweert (Limburg). - pp. 45-48.

Halbertsma, H. - Terpenonderzoek Barradeel (Friesland). - pp. 48-50.

Roes, A. - An iron razor of Danish Bronze-Age type Sittard (Limburg). - pp. 50-52.

Renaud, J.G.N. - Middeleeuwse Gebruiksvoorwerpen Spangen (Zuid-Holland). - pp. 53-62.

Ypey, J. - Wrak van een laat-zestiende-eeuws spiegeljacht Wieringermeer. - pp. 63-68.

 

 

Houttuin, P.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang IV. [in 2 parts] - 1952. ROB, Amersfoort. 44+52 pp., many fig./phot. Orig. wrps., very good, 4to. € 16

 

part IV-2 only, front cover just a little soiled, contents very good. € 6,50

 

 

Inhoud:

Bruijn, A. - Vuursteenbewerking in de oudheid. - pp. 1-5.

Modderman, P.J.R. - Opgravingen in de gemeente Wychen Gelderland. - pp. 5-8.

Modderman, P.J.R. - Een bronstijdgrafheuvel op "De Lillen" Vessem (Noord-Brabant). - pp. 8-9.

Roes, A. - Een Romeinse zwaardschede onlangs gevonden te Herwen (Gelderland). - pp. 9-10.

Brunsting, H. - Gouden sieraden uit een 4e eeuws graf te Nijmegen (Gelderland). - pp. 10-13.

Hoorn, G. van, Romeins leer uit Vechten (Utrecht). - pp. 13-14.

Roes, A. - Quelques remarques sur la verrerie franque. - pp. 14-18.

Halbertsma, H. - Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt, in 't Land van Heusden (N.-Brabant\). - pp. 18-36.

Huizinga, J. - De opgraving te Herpt (N.-Brabant) Anthropologische Opmerkingen. - pp. 36-42.

Jantzen, F.B. - Aardewerkvondst in een kolom tijdens de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Heusden (N.-Brabant). - pp. 43.

Brunsting, H. - Twee Vroeg-Middeleeuwse getuigenissen over ons land. - pp. 44.

 

Modderman, P.J.R. - Een neolithische woonplaats in de polder Vriesland onder Hekelingen (Eiland Putten) (Zuid-Holland). - pp. 1-26.

Roes, A. - A travers les collections Archeologiques de la Hollande. - pp. 26-32.

Roes, A. - Une garniture de ceinturon a decor entaille, provenant de Rhenen (Utrecht). - pp. 32-37.

Timmers, J.J.M. - Een prae-romaans goud-email uit St.Odilienberg (Limburg). - pp. 37-39.

Ypey, J. - Kerkonderzoek te Hoeven (N.-Brabant\). - pp. 39-43.

Ypey, J. - R.K. Kerk te Alphen (N.-Brabant). - pp. 43-49.

 

 

 

 

Houttuin, P.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang V. - 1954. ROB, Amersfoort. 154 pp., many figs., 31 photoplts. h.t., 21 fold. plts. in pocket. Orig. boards, very good. € 30

 

the same, base of spine repaired with tape, contents very good. € 18

 

 

Inhoud:

Modderman, P.J.R. - Grafheuvelonderzoek in Midden Nederland. - pp. 7-44.

Halbertsma, H. - Enkele oudheidkundige aantekeningen bij de oudste menselijke skeletten in de Friese terpen gevonden. - pp. 45-49.

Huizinga, J. - Anthropologische beschouwing naar aanleiding van enige skeletvondsten uit het begin der jaartelling gevonden in Westergo (Fr.). - pp. 50-56.

Bogaers, J.E.; Morren, C. - Twee Romeinse grafvelden in Noord-Limburg. - pp. 57-61.

Roes, A. - A travers les collections archeologiques de la Hollande. - pp. 62-64.

Roes, A. - Les trouvailles de Dombourg (Zelande). - pp. 65-69.

Glazema, P. - Het kerkhof te Gemonde Noord-Brabant. - pp. 70-87.

Ypey, J. - Nederlands Hervormde kerk te Lith Noord-Brabant. - pp. 88-93.

Halbertsma, H. - De kroniek van de Witherenabdij ,,Mariendal" te Lidlum, een bron voor de kennis der Friese bouwkunst in de Middeleeuwen. - pp. 94-136.

Renaud, J.G.N. - Ter Does ein Rundling des 13. Jahrhunderts Prov. Zuid-Holland. - pp. 137-153.

 

 

Houttuin, P.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang VI. - 1955. ROB, Amersfoort. 160 pp., many figs., 21 photoplts. h.t., 1 fold-out plt. Orig. wrps., very good, 4to. € 18

 

the same, ends of spine worn, contents very good. € 8

 

Inhoud:

Bruijn, A. - Iets over het gebruik, de techniek en de beschrijving van vuurstenen werktuigen. - pp. 7-12.

Modderman, P.J.R. - Een Bandceramische nederzetting te Sittard, Limburg. - pp. 13-21.

Modderman, P.J.R. - Woonsporen uit de bronstijd en ijzertijd op de Margijnen Enk onder Deventer Overijssel. - pp. 22-31.

Modderman, P.J.R. - Laat bekeraardewerk versierd met indrukken van een wikkeldraadstempel. - pp. 32-43.

Modderman, P.J.R. - Het onderzoek van enkele Brabantse en Utrechtse grafheuvels - Grafheuvelonderzoek bij Bergeyk in 1951. - pp. 44-65.

Modderman, P.J.R. - Een voorlopig onderzoek van een urnenveld op het Philips kampeerterrein Gemeente Someren, Noord-Brabant. - pp. 66-70.

Ypey, J. - Ein Gewebefragment der Hallstattzeit aus Nieuwenhagen Limburg. - pp. 71-72.

Roes, A. - A travers les collections archeologiques de la Hollande. - pp. 73-74.

Werner, J. - Bugelfibeln des 6. Jahrhunderts aus Domburg Zeeland. - pp. 75-77.

Roes, A. - Les quatre fibules arquees de Dombourg Zelande. - pp. 77-78.

Roes, A. - Les trouvailles de Dombourg Zelande. - pp. 79-85.

Renaud, J.G.N. - De Karolingische muntvondst van Zelzate Belgie. - pp. 86-87.

Ypey, J. - Het onderzoek van de Ned. Herv. Kerk te Groesbeek Gelderland. - pp. 88-94.

Ypey, J. - Het onderzoek van de Ned. Herv. Kerk te Bemmel Gelderland. - pp. 95-97.

Ypey, J. - Het onderzoek van de Ned. Herv. Kerk te Eethen Noord-Brabant. - pp. 98-105.

Renaud, J.G.N. - De pottenbakkersoven te Brunssum Limburg. - pp. 106-125.

Renaud, J.G.N. - Het huis Te Riviere Zuid-Holland. - pp. 126-139.

Renaud, J.G.N. - Een middeleeuwse hoeve in de Polder Boudewijnhartsland Zuid-Holland. - pp. 140-150.

Heide, G.D. van der - De plaats van de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis in het archaeologisch onderzoek in het Zuiderzeegebied. - pp. 151-154.

Halbertsma, H. - Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw. - pp. 154-158.

 

 

 

Houttuin, P.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang VII. - 1956. ROB, Amersfoort. 136 pp., many figs., 24 photoplts. h.t. Orig. wrps., 4to. € 18

 

Inhoud:

Modderman, P.J.R. - Een aanvullend onderzoek van de voorhistorische begraafplaats op de Hankenberh bij Erica, gem. Emmen Drenthe. - pp. 7-12.

Kam, W.H. - Vondstmelding van urnen, ontdekt nabij het ven "Kraayenstark" gem. Someren Noord-Brabant. - pp. 13-14.

Woudstra, R. - Oudheidkundige opgravingen in de Ned. Herv. Kerk te Diever Drenthe. - pp. 15-35.

Dorgelo, A. - Het oude Bisschopshof te Deventer Overijssel. - pp. 39-80.

Renaud, J.G.N. - Het huis van ridder Dirk van Hodenpijl Zuid-Holland. - pp. 81-84.

Renaud, J.G.N. - Huis Windenburg te Dreischor Zeeland. - pp. 85-88.

Renaud, J.G.N. - De borg te Wedde Groningen. - pp. 89-94.

Renaud, J.G.N. - Zandenburg Zeeland. - pp. 95-108.

Renaud, J.G.N. - Een middeleeuwse vuurstolp. - pp. 109-110.

Heide, G.D. van der, - Resten van middeleeuwse bewoning ten oosten van het voormalige eiland Schokland Zuiderzeegebied. - pp. 111-132.

Heide, G.D. van der, - Twee scheepwrakken op Tholen Zeeland. - pp. 133-136.

 

 

Woudstra, R. - Oudheidkundige opgravingen in de Ned. Herv. Kerk te Diever Drenthe. - 1956. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang VII; pp. 15-35, 5 figs., 6 photoplts. h.t. Plain wrps., stapled extract, 4to. € 6

 

Dorgelo, A. - Het oude Bisschopshof te Deventer Overijssel. - 1956. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang VII; pp. 39-80, 31 figs., 8 photoplts. h.t. Plain wrps., stapled extract, 4to. € 8,50

 

Renaud, J.G.N. - Zandenburg Zeeland. - pp. 95-108. - 1956. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang VII; pp. 95-108, 8 figs., 5 plts. h.t. Orig. extract, stapled, 4to. € 5

 

Heide, G.D. van der, - Resten van middeleeuwse bewoning ten oosten van het voormalige eiland Schokland Zuiderzeegebied. - 1956. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang VII; pp. 111-132, 16 figs. Orig. extract, stapled, 4to. € 5

 

 

 

  

 

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 8. - 1957-1958. ROB, Amersfoort / SDU, 's-Gravenhage. 204 pp., many figs./phot., incl. some folding-out. Orig. wrps., sm4to. € 15

 

Inhoud: 

Wouters, A. - Een kaakfragment van Cervus giganteus met ingeschoten gravettespits, Limburg. - pp. 7-10.

Elzinga, G. - Een bronsdepot op de Veluwe in de gemeente Heerde, Gelderland. - pp. 11-25.

Modderman, P.J.R. - Een urnenveld in het Laag Spul gemeente Hilvarenbeek, Noord-Brabant. - pp. 26-30.

Raaf, H.K. de - De Romeinse nederzetting bij Zwammerdam en het probleem van ,Nigropullo', Zuid-Holland. - pp. 31-81.

Ypey, J. - Een zeldzaam laat-Merovingisch glas in het Rijengrafveld te Bergeijk, Noord-Brabant. - pp. 82-91.

Ypey, J. - De glazen slurfbeker uit Obbicht, Limburg. - pp. 92-95.

Heide, G.D. van der - Middeleeuwse en enkele oudere vondsten van het eiland Texel (Noord-Holland). - pp. 96-113.

Trimpe Burger, J.A. - Onderzoekingen in vluchtbergen, Zeeland. - pp. 114-158.

Renaud, J.G.N. - Graaf Floris V als burchtenbouwer. - pp. 159-171.

Renaud, J.G.N. - Enkele opmerkingen over het bodemprofiel en de middeleeuwse scherven op de burcht Valkenburg (Limburg). - pp. 172-178.

Renaud, J.G.N. - Middeleeuws aardewerk uit de pottenbakkersoven te Schinveld, Limburg. - pp. 179-191.

Wilde, A.G. de -  Verslag van de antropologische bevindingen betreffende een aantal mummies uit de Onze Lieve Vrouwe- of Grote Kerk te Tholen, Zeeland. - pp. 192-196.

 

 

 

sold Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 9. - 1959. ROB, Amersfoort / SDU, 's-Gravenhage. 315 pp., many figs./phot., incl. some folding-out. Orig. wrps., sm4to. € 18

 

Inhoud: 

Dumitrescu, V. - La civilisation de Cucuteni. - pp. 6-48.

Edelman, C.H.; Eeuwens, B.E.P. - Sporen van een Romeinse landindeling in Zuid-Limburg. - pp. 49-56.

Stolte, B.H. - De zuidelijke weg van de Tabula Peutingeriana door het land der Bataven. - pp. 57-67.

Marschalleck, K.H. - Romisches Schuhwerk an Rhein- und Scheldemundung. - pp. 68-84.

Bogaers, J.E. - Twee vondsten uit de Maas in midden-Limburg. - pp. 85-97.

Ypey, J. - De verspreiding van vroeg-middeleeuwse vondsten in Nederland. - pp. 98-118.

Dorgelo, A. - Middeleeuwse versierde aardewerkdeksels. - pp. 119-138.

Bruijn, A. - Die mittelalterliche Topferindustrie in Brunssum. - pp. 139-188.

Renaud, J.G.N. - Nogmaals de kerk van Zelhem. - pp. 189-198.

Renaud, J.G.N. - Aardewerkvondsten van het klooster Mariendael. - pp. 199-224.

Renaud, J.G.N. - Laat-middeleeuws aardewerk met ornament in sgrafitto. - pp. 225-237.

Renaud, J.G.N. - Voorlopers van 'Delfts' uit opgravingen. - pp. 238-244.

Heide, G.D. van der - Enige technische bijzonderheden bij Oudheidkundig Bodemonderzoek in nieuw land. - pp. 245-253.

Rajewski, Z. - Biskupin (Polen). - pp. 254-282.

Modderman, P.J.R. - Een vuistwig uit Huizen (Noord-Holland). - pp. 283.

Modderman, P.J.R. - Een Levalloisien-afslag uit de Westerschelde (Zeeland). - pp. 284.

Modderman, P.J.R. - Een hamerbijl uit de Maas bij Wessem (Limburg). - pp. 284-285.

Modderman, P.J.R. - Twee Veluwse klokbekers van de Bijvanck, gem. Berg (Gelderland). - pp. 285.

Modderman, P.J.R. - Twee bekers met wikkeldraadstempel versierd uit een graf heuvel onder Ermelo (Gelderland). - pp. 286-287.

Modderman, P.J.R. - Een 'Hilversum' pot met wikkeldraadstempel versierd en een bronzen naald uit Vorstenbosch (Noord-Brabant). - pp. 288-289.

Modderman, P.J.R. - Versierd bronzen randbijltje en stenen bijl uit Haren (Noord-Brabant). - pp. 289-291.

Butler, J.J. - A Note on the Haas-Rhine Group of Irish Early Bronze Age Exports. - pp. 291-293.

Heide, G.D. van der - Romeins beeldhouwwerk in de Noordoostpolder. - pp. 293.

Ypey, J. - Een methode om versieringen in basrelief op metaal en aardewerk snel en accuraat vast te leggen. - pp. 293-296.

Ypey, J. - Twee vroeg-middeleeuwse zwaarden met incrustatie. - pp. 297-301.

Heide, G.D. van der - Een deksel van een zandstenen sarcofaag (Noordoostpolder). - pp. 301.

Trimpe Burger, J.A. - Een muntschat uit de 13de eeuw te Zierikzee. - pp. 302-303.

Mank, W. - Voorlopige bibliografie van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de Oudheidkunde van Nederland, versehenen in de jaren 1954-1958. - pp. 304-315.

 

 

Bruijn, A. - Die mittelalterliche Tòpferindustrie in Brunssum. - 1959. Berichten ROB 9; pp.139-188, 47 fig./phot. Stapled extract. € 8

 

Dorgelo, A. - Middeleeuwse versierde aardewerkdeksels. - 1959. Berichten ROB 9; pp.119-138, 10 fig./phot. Stapled extract. € 4

 

Renaud, J.G.N. - Aardewerkvondsten van het klooster Mariendael. / Laat-middeleeuws aardewerk met ornament in sgrafitto. / Voorlopers van ´Delfts´ uit opgravingen. - 1959. Berichten ROB 9; pp.199-244, 48 fig./phot. Stapled extract. € 8

 

 

 

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 10-11. - 1960-1961. ROB, Amersfoort / SDU, 's-Gravenhage. 595 pp., many figs./phot., incl. some folding-out. Orig. wrps., sm4to. € 25

 

Inhoud

Liere, W.J. van - Observations on the Quaternary of Syria. - pp. 7-69.

Geijskes, D.C. - History of Archeological Investigations in Surinam. - pp. 70-78.

Geijskes, D.C. - Archeologische vondsten van de Coppename in Suriname. - pp. 79-94.

Geijskes, D.C. - Archeologische vondsten van de Zandritsen bij de Commetewanekreek (District Commewijne) in Suriname. - pp. 95-124.

Poel, J.M.G. van der - De landbouw in het verste verleden. - pp. 125-194.

Trimpe Burger, J.A. - Beknopt overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in het Deltagebied. - pp. 195-209.

Modderman, P.J.R. - De Spanjaardsberg; voor- en vroeghistorische boerenbedrijven te Santpoort. - pp. 210-262.

Bogaers, J.E. - Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten. - pp. 263-317.

Modderman, P.J.R.; Isings, C. - Een grafveld uit de Romeinse tijd op de Gaalse Heide, gem. Schayk (N.-Br.). - pp. 318-346.

Ypey, J. - Drei romische Dolche mit tauschierten Scheiden aus niederlandischen Sammlungen. - pp. 347-362.

Ypey, J. - Das Bergen von stark angegriffenem Glas wahrend einer Ausgrabung mit Hilfe einer Kunstharzlosung. - pp. 363-367.

Ypey, J. - Een aantal vroeg-middeleeuwse zwaarden uit Nederlandse musea. - pp. 368-394.

Halbertsma, H. - Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen. - pp. 395-444.

Trimpe Burger, J.A. - Vluchtbergen bij St.-Maartensdijk (Tholen). - pp. 445-452.

Dorgelo, A. - Vondsten van middeleeuws schoenwerk te Deventer. - pp. 453-461.

Bruijn, A. - Die mittelalterliche keramische Industrie in Schinveld. - pp. 462-507.

Renaud, J.G.N. - Oosterwijk in Kennemerland Relaas van een onderzoek. - pp. 508-525.

Foreest, Jhr. H.A. van - Oosterwijk in Kennemerland De geschiedenis van een versterkt huis. - pp. 526-538.

Luttervelt, R. van - Een oude schaal met Marten van Rossem?. - pp. 539-541.

Modderman, P.J.R. - Een slijpsteen bij Slenaken, Limburg. - pp. 542-545.

Modderman, P.J.R. - Een palstave uit Epe, Gelderland. - pp. 546-548.

Modderman, P.J.R. - Een polychroom versierde pot uit Bergeijk, Noord-Brabant. - pp. 548-551.

Modderman, P.J.R. - Harpstedter urnen van de Valendries onder Wijchen, Gelderland. - pp. 551-553.

Tummers, P.L.M.; Bogaers, J.A. - Commentaar bij een Romeins grafmonument uit Heerlen, Limburg. - pp. 553-555.

Trimpe Burger, J.A. - De Romeinse vormschotel uit Alem. - pp. 555-561.

Ypey, J. - Nieuws van het laboratorium. - pp. 561-581.

Mank, W. - Voorlopige bibliografie van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de oudheidkunde van Nederland, verschenen in de jaren 1959-1960. - pp. 584-591.

 

 

sold Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 12-13. - 1962-1963. ROB, Amersfoort / SDU, 's-Gravenhage. 599 pp., many figs./phot., incl. some folding-out. Orig. wrps., backcover with fold-line, otherwise very good, sm4to. € 30

 

Inhoud

Modderman, P.J.R. - De verspreiding van de Bekerculturen op de Veluwe. - pp. 7-24.

Sprang, A. van - Depot van bewoningsresten te Ermelo, Gelderland. - pp. 25-38.

Bogaers, J.E. - Twee Romeinse wijmonumenten uit Alem, Noord-Brabant. - pp. 39-56.

Bogaers, J.E. - Ruraemundensia. - pp. 57-86.

Bogaers, J.E.; Ypey, J. - Em neuer romischer Dolch mit silbertauschierter und emailverzierter Scheide aus dem Legionslager Nijmegen. - pp. 87-98.

Ypey, J. - Die Funde aus dem fruhmittelalterlichen Graberfeld Huinerveld bei Putten im Museum Nairac in Barneveld. - pp. 99-152.

Ypey, J. - Vroeg-middeleeuwse wapens uit Nederlandse verzamelingen. - pp. 153-176.

Ypey, J. - Merkwaardige vondsten uit Opheusden, Gelderland. - pp. 187-192.

Halbertsma, H. - Veenbruggen en hun gebruik; naar aanleiding van een beschrijving uit het jaar 1619. - pp. 193-209.

Halbertsma, H. - Bornego; bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied. - pp. 210-235.

Halbertsma, H. - De herkomst der Friezen in de spiegel der middeleeuwse geschiedschrijving. - pp. 236-259.

Halbertsma, H. - De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht. - pp. 260-272.

Halbertsma, H. - Oudheidkundig onderzoek te Oldehove, Groningen Bijdrage tot de oudste geschiedenis van Humsterland. - pp. 273-285.

Halbertsma, H. - Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Murmerwoude, Friesland. - pp. 289-297.

Halbertsma, H. - Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Waaksens, gem. West-Dongeradeel, Friesland. - pp. 298-309.

Halbertsma, H. - Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Leermens, Groningen. - pp. 310-320.

Halbertsma, H. - Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Wirdum, Groningen. - pp. 321-325.

Halbertsma, H. - Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland. - pp. 326-335.

Halbertsma, H. - De slotpoort van Ropta-State bij Metslawier, Friesland. - pp. 336-345.

Knippenberg, W.H.Th. - Opgravingen bij de Oude Toren te St. Michielsgestel, Noord-Brabant. - pp. 346-355.

Bruijn, A. - Die mittelalterliche keramische Industrie in Sudlimburg. - pp. 356-459.

Hoek, C. - Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten. - pp. 460-494.

Trimpe Burger, J.A. - Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg (13de en 14de eeuw). - pp. 495-548.

Prison, E.D. - Een Romeinse tonput te Aardenburg. - pp. 551-553.

Zadoks-Josephus Jitta, A.N. - Een gouden triens uit de 7de eeuw te Aardenburg. - pp. 554-555.

Ypey, J. - Een bronzen fibula en enige aardewerkfragmenten uit de vroege Middeleeuwen te Aardenburg. - pp. 556-558.

Trimpe Burger, J.A.; Huizinga, J. - Kerk, begraafplaats en bevolking van het in de 16de eeuw verlaten dorp Klaaskinderkerke op Schouwen. - pp. 559-570.

Modderman, P.J.R. - Een grafheuvel met paarsgewijs gestelde paalkrans van het urnenveld op het Philips-kampeerterrein, gem. Someren, Noord-Brabant. - pp. 571-575.

Hulst, R.S. - Bronstijdaardewerk uit Hatert, gem. Nijmegen. - pp. 575-576.

Schonberger, H. - Zur 'Sigillata-Formschussel' aus Alem, Prov. Noord-Brabant. - pp. 577-578.

Bogaers, J.E. - Un taureau a trois cornes provenant de Beilen, province de Drenthe. - pp. 579-581.

Bogaers, J.E. - Nehalenninae. - pp. 581-583.

Ypey, J. - De in 1933 tijdens de opgravingen aan het Domplein te Utrecht gevonden riemtong nog eens nader bezien. - pp. 583-586.

Ypey, J. - Een zestiende-eeuwse dolk uit Woerden, Zuid-Holland. - pp. 586-589.

Brongers, J.A. - A Chemical Method for Staining Planes and Profiles in an Archaeological Excavation. - pp. 590.

Mank, W. - Bibliografie van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de oudheidkunde van Nederland, verschenen in de jaren 1961-1962. - pp. 591-599.

 

 

sold Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 14. - 1964. ROB, Amersfoort / SDU, 's-Gravenhage. 163 pp., many figs./phot., incl. some folding-out. Orig. wrps., very good, sm4to. € 15

 

Inhoud

Elzinga, G. - Enkele laat-neolithische grafvondsten van de Veluwe, prov. Gelderland. - pp. 7-22.

Lehmann, L.Th. - Een potbeker uit Speulde, gem. Ermelo prov. Gelderland. - pp. 23-26.

Modderman, P.J.R. - Middle Bronze Age Graves and Settlement Traces at Zwaagdijk, Gemeente Wervershoof, Prov. North Holland. - pp. 27-36.

Butler, J.J. - The Bronze Rapier from Zwaagdijk, Gemeente Wervershoof, Prov. North Holland. - pp. 37-43.

Clason, A.T. - The Animal Bones from the Bronze Age Settlement of Zwaagdijk, Gemeente Wervershoof, Prov. North Holland. - pp. 44-52.

Beex, G. - Ringwalheuvel te Alphen, prov. Noord-Brabant. - pp. 53-65.

Butler, J.J. - The Bronze Flanged Axe from Alphen, Prov. North Brabant. - pp. 66-68.

Modderman, P.J.R. - Stenen bijl met ijzeren schachthuls uit de Waal bij Nijmegen. - pp. 69-73.

Hulst, R.S. - Een grafveld uit de voor-Romeinse IJzertijd te Nijnsel, gem. St.-Oedenrode, prov. Noord-Brabant. - pp. 74-83.

Ypey, J. - Ein merowingerzeitliches Kastenschloss in einem Frauengrab aus Rhenen, Prov. Utrecht. - pp. 84-88.

Ypey, J. - Vroeg-middeleeuwse zwaarden uit Nederlandse verzamelingen. - pp. 89-96.

Trimpe Burger, J.A. - Een oudheidkundig onderzoek in de Abdij te Middelburg in 1961. - pp. 97-132.

Bruijn, A. - Nieuwe vondsten van middeleeuws aardewerk in Zuidlimburg. - pp. 133-149.

Knippenberg, W.H.Th. - De twee oudste kerken van Vught, prov. Noord-Brabant. - pp. 150-159.

Renaud, J.G.N. - Een handkanon uit de dagen van Vrou Jacop. - pp. 160-163.

 

 

 

Es, W.A. van; H. Halbertsma, J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 15-16. - 1965-1966. ROB, Amersfoort. 236 pp., many fig., 40 photoplts. h.t. Orig. illustr. wrps., 4to. € 30

 

Inhoud

De periodisering van de Nederlandse prehistorie. - pp. 7-11.

Waterbolk, H.T. - The Occupation of Friesland in the Prehistoric Period. - pp. 13-35.

Es, W.A. van - Friesland in Roman Times. - pp. 37-68.

Halbertsma, H. - The Frisian Kingdom. - pp. 69-108.

Megaw, J.V.S. - A Carved Cult Figure from Maastricht. - pp. 109-112.

Peters, W.J.T. - Mural Painting Fragments Found in the Roman Castra at Nijmegen. - pp. 113-144.

Ypey, J. - Das frühmittelalterliche Graberfeld in Leersum, Prov. Utrecht. - pp. 145-167.

Renaud, J.G.N. - Nieuwe vondsten van Oosterwijk in Kennemerland. - pp. 185-197.

Dunning, G.C. - Medieval Pottery and Stone Mortars Imported to Aardenburg from England and France. - pp. 199-210.

Trimpe Burger, J.A. - Korte vondstberichten uit Aardenburg II. - pp. 211-219.

Brongers, J.A. - Evidence for Trepanning Practice in the Netherlands during Pre- and Protohistoric Times. - pp. 221-226.

Brongers, J.A. - Ultra-violet Fluorescence Photography of a Soil Silhouette of an Interred Corpse. - pp. 227-228.

Hulst, R.S. - A Pot Beaker from Velp, Prov. of Gelderland. - pp. 231-232.

Es, W.A. van - Hand-Made Pottery of the Roman Period from Kootwijksche Zand near Kootwijk, Geld.. - pp. 233-236.

 

 

sold Waterbolk, H.T. - The occupation of Friesland in the prehistoric period. - 1966. Berichten ROB 15/16; pp. 13-35, 9 fig. Stapled extract, 4to. € 5

 

Es, W.A. van - Friesland in Roman times. - 1966. Berichten ROB 15/16; pp. 37-68, 10 fig. Stapled extract, 4to. € 6

 

Halbertsma, H. - The Frisian Kingdom. - 1966. Berichten ROB 15/16; pp. 69-106, 10 fig. 10 plts. h.t. Stapled extract, 4to. € 8

 

Peters, W.J.T. - Mural painting fragments found in the Roman castra at Nijmegen. - 1966. Berichten ROB 15/16; pp. 113-144, 14 fig. 8 plts. h.t. (some col.) Stapled extract, 4to. € 8

 

Ypey, J. - Das frühmittelalterliche Graberfeld in Leersum, Prov. Utrecht. - 1966. Berichten ROB 15/16; pp. 145-167, 49 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 5

 

Bruijn, A. - Een middeleeuwse pottenbakkersoven te Nieuwenhagen, Limburg. - 1966. Berichten ROB 15-16; pp.169-183, 11 fig. 3 plts. h.t. Stapled extract. € 5

 

 

 

Es, W.A. van; H. Halbertsma, J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17. - 1965-1966. ROB, Amersfoort. 176 pp., many figs., 35 photoplts. h.t. Orig. illustr. wrps., 4to. € 23

 

Inhoud

Munaut, A.V. - Etude paleo-ecologique d'un gisement tourbeux situe a Terneuzen (Pays-Bas). - pp. 7-27.

Brongers, J.A. - Protohistoric worked human skull bone in the Netherlands. - pp. 29-34.

Trimpe Burger, J.A. - Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen). - pp. 35-52.

Zeist, W. van - Palynologisch onderzoek van een ringwalheuvel bij Eersel. - pp. 53-58.

Modderman, P.J.R. - The Kattenberg and the 'De Paal' urnfield near Bergeyk (North Brabant). - pp. 59-63.

Boersma, J.S. - The roman coins from the province of Zeeland. - pp. 65-97.

Bogaers, J.E. - Enige opmerkingen over het Nederlandse gedeelte van de limes van Germania Inferior (Germania Secunda). - pp. 99-114.

Boesterd, M.H.P. den - Roman bronze vessels from rivers. - pp. 115-120.

Es, W.A. van - Late-roman pins from Xanten/Dodewaard and Asselt. - pp. 121-128.

Bruijn, A.; Es, W.A. van - Early medieval settlement near Sleen (Drenthe). - pp. 129-139.

Boersma, J.S. - Oudheidkundig bodemonderzoek in de Ned. Herv. kerk te Hellum, Groningen Bijdrage tot haar oudste bouwgeschiedenis. - pp. 141-155.

Lehmann, L.Th. - Unusual beaker pottery from the Veluwe. - pp. 159-161.

Lehmann, L.Th. - New pot beakers from the Veluwe. - pp. 162-166.

Hulst, R.S. - Two pottery groups from the pre-roman iron age. - pp. 167-172.

Bloemers, J.H.F. - Ein romisches Vorratgefass aus 's-Hertogenbosch. - pp. 173-176.

 

 

Munaut, A.V. - Etude paléo-écologique d'un gisement tourbeux situé à Terneuzen (Pays-Bas). - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 7-27, 15 fig. (incl. 1 folding-out), 3 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 6

 

Brongers, J.A. - Protohistoric worked human skull bone in the Netherlands. - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 29-34, 2 fig., 7 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 5

 

sold Trimpe Burger, J.A. - Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen). - 1967. Berichten ROB 17; pp. 35-52, 9 fig. 10 photoplts. h.t. Stapled extract, 4to. € 6,50

 

Zeist, W. van - Palynologisch onderzoek van een ringwalheuvel bij Eersel. - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 53-58, 3 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 1,50

 

Modderman, P.J.R. - The Kattenberg and the 'De Paal' urnfield near Bergeyk (North Brabant). - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 59-63, 5 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 1,50

 

Boersma, J.S. - The roman coins from the province of Zeeland. - 1967. Berichten ROB 17; pp. 65-97, 7 fig. 1 photoplt. h.t. Stapled extract, 4to. € 6,50

 

Bogaers, J.E. - Enige opmerkingen over het Nederlandse gedeelte van de limes van Germania Inferior (Germania Secunda). - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 99-114, 10 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 4.

 

Es, W.A. van - Late-roman pins from Xanten/Dodewaard and Asselt. - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 121-128, 3 fig., 3 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

Bruijn, A.; Es, W.A. van - Early medieval settlement near Sleen (Drenthe). - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 129-139, 7 fig., 4 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

Boersma, J.S. - Oudheidkundig bodemonderzoek in de Ned. Herv. kerk te Hellum, Groningen Bijdrage tot haar oudste bouwgeschiedenis. - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 141-155, 5 fig., 4 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 5

 

Lehmann, L.Th. - Unusual beaker pottery from the Veluwe. /&/ New pot beakers from the Veluwe. - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 159-161 & 162-166, 4+9 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 2

 

Hulst, R.S. - Two pottery groups from the pre-roman iron age. [Wageningen, Pannerden] - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 167-172, 6 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 1,50

 

Bloemers, J.H.F. - Ein romisches Vorratgefass aus 's-Hertogenbosch. - 1967. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 17; pp. 173-176, 4 fig., 1 photoplt. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 1,50

 

 

 

 

 

Es, W.A. van; H. Halbertsma, J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 18. - 1968. ROB, Amersfoort. 272 pp., many figs., 78 photoplts. h.t. Orig. illustr. wrps., 4to. € 30

 

Inhoud

Haaren, H.M.E. van - Palaeolithic Artifacts from Limburg. - pp. 7-46.

Bloemers, J.H.F. - Flintdolche vom skandinavischen Typus in den Niederlanden. - pp. 47-110.

Es, W.A. van; Casparie, W.A. - Mesolithic Wooden Statuette from the Volkerak, near Willemstad, North Brabant. - pp. 111-116.

Beex, G.; Hulst, R.S. - A Hilversum-Culture Settlement near Nijnsel, Municipality of St Oedenrode, North Brabant. - pp. 117-129.

Soudska, E. - Ein Beitrag zur Gliederung der spathallstattischen Keramik. - pp. 131-150.

Bogaers, J.E. - Castra Herculis. - pp. 151-162.

Stuurman, P. - Roman Period Pottery from the Zichtenburg Town Development Scheme, The Hague. - pp. 163-174.

Ypey, J. - Fundstucke mit anglo-karolingischer Tierornamentik in niederlandischen Sammlungen. - pp. 175-191.

Verhaeghe, F. - La ceramique medievale: problemes concernant la glacure. - pp. 193-208.

Dunning, G.C. - Medieval Pottery Roof Ventilators and Finials found at Aardenburg, Zeeland, and Post-Medieval Finials at Deventer, Overijssel. - pp. 209-225.

Vries, D. de - The Early History of Aardenburg to 1200. - pp. 227-260.

Brongers, J.A. - Another Rondelle from the Netherlands: Garnwerd, Groningen. - pp. 263-265.

Es, W.A. van - Hand-Made Pottery of the Roman Period from Rhenen, Utrecht. - pp. 267-272.

 

Haaren, H.M.E. - Palaeolithic artifacts from Limburg. - 1968. Berichten ROB 18; pp. 7-46, 41 fig. 20 plts. h.t. Stapled extract, 4to. € 10

 

Bloemers, J.H.F. - Flintdolche vom skandinavischen Typus in den Niederlande. - 1968. Berichten ROB 18; pp. 47-110, 105 fig. 35 plts. h.t. Stapled extract, 4to. € 15

 

Beex, G.; Hulst, R.S. - A Hilversum-Culture Settlement near Nijnsel, Municipality of St Oedenrode, North Brabant. -1968. Berichten ROB 18; pp. 117-129, 9 fig., incl. fold-out. Stapled extract, 4to. € 3,50

 

Soudska, E. - Ein Beitrag zur Gliederung der späthallstättischen Keramik. -1968. Berichten ROB 18; pp. 131-150, 13 fig. 11 photoplt. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 8

 

Vries, D. de - The early history of Aardenburg to 1200. - 1968. Berichten ROB 18; pp. 227-260, 8 fig. 1 photoplt. h.t. Stapled extract, 4to. € 7

 

 

Es, W.A. van; H. Halbertsma, J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 19. - 1969. ROB, Amersfoort. 296 pp., many figs., 60 photoplts. h.t., some col., 5 fold. plts. in pocket. Orig. illustr. wrps., 4to. € 30

 

Inhoud:

Brongers, J.A. - Ancient Old-World Trepanning Instruments. - pp. 7-16.

Verwers, G.J. - The Beginning of the Late Bronze Age in the Lower Rhine Area. - pp. 17-25.

Bogaers, J.E. - Cohortes Breucorum. - pp. 27-50.

Peters, W.J.T. - Mural Painting Fragments Found in the Roman Legionary Fortress at Nijmegen II. - pp. 51-71.

Bloemers, J.H.F. - Ein spatromischer Goldmunzenfund aus Obbicht, Prov. Limburg. - pp. 73-80.

Schie-Herweijer, P.E. van - Solidi of Valens, Anastasius, and Maurice Tiberius from Scharnegoutum, Prov. Friesland. - pp. 81-87.

Ypey, J. - Zur Tragweise fruhfrankischer Gurtelgarnituren auf Grund niederlandischer Befunde, pagina 89-127.

Es, W.A. van - Early-Medieval Hand-made Pottery from Den Burg, Texel, Prov. North Holland. - pp. 129-134.

Schmid, P. - Die Siedlungskeramik von Mucking (Essex) und Feddersen Wierde (Kr. Wesermunde) - Ein Formenvergleich. - pp. 135-144.

Jones, M.U. - Saxon Pottery from a Hut at Mucking, Essex. - pp. 145-156.

Evison, V.I. - Five Anglo-Saxon Inhumation Graves Containing Pots at Great Chesterford, Essex. - pp. 157-173.

West, S.E. - Pagan Saxon Pottery from West Stow, Suffolk. - pp. 175-181.

Es, W.A. van - Excavations at Dorestad; a Pre-preliminary Report: 1967—1968. - pp. 183-207.

Zeist, W. van - Agriculture in Early-Medieval Dorestad; A Preliminary Report. - pp. 209-212.

Blunt, C.E.; Meer, G. van der - A New Coin Type for Offa. - pp. 213-214.

Regteren Altena, H.H. van; Sarfatij, H. - A Late-Medieval Site at Diemen, Prov. North Holland. - pp. 215-232.

Regteren Altena, H.H. van; Zantkuyl, H.J. - A Medieval House Site in Amsterdam. - pp. 233-266.

Verlinde, A.D. - Three New Bell-Beakers from the Netherlands. - pp. 269-272.

Lehmann, L.Th. - Urn or Food Vessel. - pp. 273-274.

Hulst, R.S. - A Bronze Age Settlement at Elst, Prov. Utrecht. - pp. 275-278.

Wynia, S.L. - Ein Terra-Sigillata-Boden mit Gemmenstempel aus Vechten. - pp. 279-281.

Hulst, R.S.; Maaskant-Kleibrink, M. - A 2nd-Century Grave with Iron Intaglio Ring from Wijchen, Prov. Gelderland. - pp. 283-288.

Es, W.A. van - Another Late-Roman Gold and Silver Pin. - pp. 289-290.

Cordfunke, E.H.P. - Roman and Early-Medieval Pottery from Limmen, Prov. North Holland. - pp. 291-296.

 

 

Brongers, J.A. - Ancient Old-World Trepanning Instruments. - 1969. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 19; pp. 7-16, 7 fig., 2 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 3,50

 

Verwers, G.J. - The Beginning of the Late Bronze Age in the Lower Rhine Area. - 1969. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 19; pp. 17-25. Orig. extract, very good, 4to. € 1,50

 

Bogaers, J.E. - Cohortes Breucorum. - 1969. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 19; pp. 27-50, 2 fig., 3 plts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 6

 

Peters, W.J.T. - Mural painting fragments found in the Roman legionary fortress at Nijmegen II. - 1969. Berichten ROB 19; pp. 51-71, 3 fig. 15 plts. h.t. (11 col.) Stapled extract, 4to. € 8

 

Schie-Herweijer, P.E. van - Solidi of Valens, Anastasius, and Maurice Tiberius from Scharnegoutum, Prov. Friesland. - 1969. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 19; pp. 81-87, 3 fig., 2 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. € 3

 

Ypey, J. - Zur Tragweise frühfrankischer Gürtelgarnituren auf Grund niederländischer Befunde. - 1969. Berichten ROB 19; pp. 89-127, 21 fig. 10 photoplts. h.t. Stapled extract, 4to. € 7,50.

 

Es, W.A. van - Excavations at Dorestad; a pre-preliminary report: 1967-1968. - 1969. Berichten ROB 19; pp. 183-207, 26 fig. (incl. 6 fold-out), 2 photoplts. h.t. Attached: Agriculture in early-medieval Dorestad; a preliminary report, by W. van Zeist; pp. 209-212, 1 fig. 4 photoplts. Stapled extract, 4to. € 6,50

 

Regteren Altena, H.H. van & H. Sarfatij - A late-medieval site at Diemen, Prov. North Holland. - 1969. Berichten ROB 19; pp. 215-232, 11 fig. 5 photoplts. h.t. Stapled extract, 4to. € 5

 

Regteren Altena, H.H. van & H. Sarfatij - A late-medieval site at Diemen, Prov. North Holland. - 1969. IPP Publ. 137, reprint Berichten ROB 19; pp. 215-232, 11 fig. 5 photoplts. h.t. Orig. wrps. 4to. € 6

 

Regteren Altena, H.H. van & H..J. Zantkuyl - A medieval house site in Amsterdam. - 1969. Berichten ROB 19; pp. 233-266, 20 fig. 10 photoplts. h.t. Stapled extract, 4to. € 7

 

 

 

 

SOLD Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 20-21. - 1970-71. ROB, Amersfoort. 322 pp., many figs., 15 photoplts. h.t., 9 fold. plts. in pocket. Orig. illustr. wrps., 4to. € 30

 

 

Inhoud:

Roeleveld, W. - The Morphology of the Pleistocene Surface in the Marine-Clay District of Groningen (The Netherlands). - pp. 7-25.

Louwe Kooijmans, L.P. - Mesolithic Bone and Antler Implements from the North Sea and from the Netherlands. - pp. 27-73.

Jong, J. de - Pollen and C14 Analysis of Holocene Deposits in Zijderveld and Environs. - pp. 75-88.

Es, W.A. van; Miedema, M. - Leeuwarden: Small Terp under the Oldehove Cemetery. - pp. 89-117.

Muller-Wille, M. - Pferdegrab und Pferdeopfer im fruhen Mittelalter. - pp. 119-248.

Boone, J. de - An Early Mediaeval Grave Field on the Beumelerberg near Garderen, Province of Gelderland. - pp. 249-292.

Groenman-van Waateringe, W. - Hecken im westeuropaischen Fruhneolithikum. - pp. 295-299.

Butler, J.J.; Sarfatij, H. - Another Bronze Ceremonial Sword by the Plougrescant-Ommerschans Smith. - pp. 301-309.

Hermans, H. - The Craft of Metal Bowl Making in Roman Times: A Theory. - pp. 311-319.

Brongers, J.A.; Wijnman, H.F. - The Conservation of Waterlogged Wood in the Netherlands by means of the Alcohol-Ether Method. - pp. 321-322.

 

 

sold Louwe Kooijmans, L.P. 1971. Mesolithic bone and antler implements from the North Sea and from the Netherlands. Reprint Ber. ROB 20-21; pp. 27-73, 19 fig., 8 plts. h.t. Orig. wrps., 4to. € 13

 

sold Jong, J. de - Pollen and C14 analysis of Holocene deposits in Zijderveld and environs. - 1971. Berichten ROB 20-21; pp. 75-88, 13 fig. (incl. 4 fold. plts. with sections and pollen diagrams). Stapled extract, 4to. € 6.50

 

sold Louwe Kooijmans, L.P. - Mesolithic bone and antler implements from the North Sea and from the Netherlands. - 1971. Berichten ROB 20-21; pp. 27-73, 19 fig., 7 photoplts. h.t. Stapled extract, very good, 4to. € 10

 

Es, W.A. & M. Miedema (eds.) - Leeuwarden: small terp under the Oldehove cemetery. - 1971. Berichten ROB 20-21; pp. 89-117, 32 fig. Stapled extract, 4to. € 6,50

 

sold Müller-Wille, M. - Pferdegrab und Pferdeopfer im frühen Mittelalter. - 1971. Berichten ROB 20-21; pp. 119-248, 58 fig. Stapled extract, 4to. € 15

 

sold Boone, W.J. de - An early mediaeval grave field on the Beumelerberg near Garderen, Province of Gelderland. - 1971. Berichten ROB 20-21; pp. 249-292, 14 fig., 3 plts. h.t. Orig. extract, stapled, very good. € 7

 

Butler, J.J. & H. Sarfatij - Another bronze ceremonial sword by the Plougrescant-Ommerschans smith. - 1971. Berichten ROB 20-21; pp. 301-309, 4 fig., 1 photopl., 1 fold. pl. Stapled extract, 4to. € 5

 

 

 

Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 22: 25 jaar Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. - 1972. ROB, Amersfoort. 212 pp., many figs., 10 photoplts. h.t. Orig. illustr. wrps., 4to. € 15

 

Inhoud:

Sarfatij, H. (red.) - A.E. van Giffen (1884-1973): Met ups en downs in de oudheidkunde. - pp. 9-15.

Es, W.A. van - The Origins and Development of the State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands. - pp. 17-71.

Sarfatij, H. - Conversations about the Pre- and Protohistory of the State Service for Archaeological Investigations (ROB), Amersfoort. - pp. 73-79.

Klok, R.H.J. - Twenty-Five Years ROB: Ten Years of Protection of Monuments. - pp. 81-118.

Es, W.A. van - Twenty-Five Years ROB: Twenty-Five Years of Excavations. - pp. 119-135.

Mank, W.C.; Loeb, G. - ROB Excavations 1947-1971. - pp. 137-169.

Mank, W.C. - Publications of ROB Members. - pp. 171-212.

 

 

sold Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 23: 25 jaar Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. - 1973. ROB, Amersfoort. 464 pp., many figs., 36 photoplts. h.t., 1 fold. plt. in pocket. Orig. illustr. wrps., 4to. € 15

 

Inhoud

Brongers, J.A.; Woltering, P.J. - Prehistory in the Netherlands: An Economic-Technological Approach. - pp. 7-47.

Tent, W.J. van; Woltering, P.J. - The Distribution of Archaeological Finds on the Island of Texel, Province of North-Holland. - pp. 49-63.

Hulst, R.S. - Reflections on Dutch Prehistoric Settlements. - pp. 65-76.

Hulst, R.S.; Lanting, J.N.; Waals, J.D. van der - Grabfunde mit fruhen Glockenbechern aus Gelderland und Limburg. - pp. 77-101.

Hulst, R.S. - A Contribution to the Study of Bronze Age and Iron Age House-plans: Zijderveld. - pp. 103-107.

Verlinde, A.D. - Two Barrows from the Middle Bronze Age at Gammelke, Municipality of Weerselo, Province of Overijssel. - pp. 109-122.

Tent, W.J. van - Excavations along the Limes. - pp. 123-134.

Trimpe Burger, J.A. - The Islands of Zeeland and South Holland in Roman Times. - pp. 135-148.

Modderman, P.J.R. - A Native Farmstead from the Roman Period near Kethel, Municipality of Schiedam, Province of South Holland. - pp. 149-158.

Beex, G.A. - Roman Finds in North Brabant. - pp. 159-188.

Hurk, L.J.A.M. van der - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, I. - pp. 189-236.

Bloemers, J.H.F. - Twenty-Five Years ROB Research in Roman Limburg. - pp. 237-258.

Bloemers, J.H.F.; Haalebos, J.K. - Roman Pottery Finds in Heerlen, Province of Limburg. - pp. 259-272.

Es, W.A. van - Roman-period Settlement on the 'Free-Germanic' Sandy Soil of Drenthe, Overijssel, and Gelderland. - pp. 273-280.

Es, W.A. van - Early Medieval Settlements. - pp. 281-287.

Ypey, J. - Das frankische Graberfeld zu Rhenen, Prov. Utrecht. - pp. 289-312.

Verwers, W.J.H. - A Merovingian Cemetery in Veldhoven, Province of North Brabant. - pp. 313-335.

Es, W.A. van - Terp Research; with Particular Reference to a Medieval Terp at Den Helder, Province of North Holland. - pp. 337-345.

Zeist, W. van - The Environment of 'Het Torp' in its Early Phases. - pp. 347-353.

Trimpe Burger, J.A. - Oost-Souburg, Province of Zeeland: A Preliminary Report on the Excavation of the Site of an Ancient Fortress (1969-1971). - pp. 355-365.

Sarfatij, H. - Digging in Dutch Towns: Twenty-Five Years of Research by the ROB in Medieval Town Centres. - pp. 367-420.

Vervloet, J.A.J. - Bunschoten: Rise and Fall of a Little Town in the Middle Ages. - pp. 421-434.

Renaud, J.G.N. - Le chateau du XIIIe siecle aux Pays-Bas. - pp. 435-458.

Brongers, J.A. - Dendrochronological Investigations of Recent Oak (Quercus sp.) in The Netherlands. - pp. 459-464.

 

 

 

Brongers, J.A. & P.J. Woltering - Prehistory in the Netherlands: an economic-technological approach. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 7-47, 6 fig. Stapled extract, 4to. € 4

 

Tent, W.J. van & P.J. Woltering - The distribution of archaeological finds on the island of Texel, Province of North Holland. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 49-63, 5 fig. Stapled extract, 4to. € 3,50

 

Hulst, R.S. - Reflections of Dutch prehistoric settlements. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 65-76, 5 fig. Stapled extract, 4to. € 3

 

Hulst, R.S. et al. - Grabfunde mit frühen Glockenbechern aus Gelderland und Limburg. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 77-101, 18 fig. Stapled extract, 4to. € 5

 

Hulst, R.S. - A contribution to the study of Bronze Age and Iron Age house-plans: Zijderveld. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 103-107, 2 fig. Stapled extract, 4to. € 3

 

Verlinde, A.D. - Two barrows from the Middle Bronze Age at Gammelke, Municipality of Weerselo, Province of Overijssel. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 109-122, 6 fig., 1 pl. h.t. Stapled extract, 4to. € 4,50

 

Tent, W.J. van - Excavations along the Limes. - pp. 123-134.

 

Trimpe Burger, J.A. - The islands of Zeeland and South Holland in Roman times. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 135-148, 8 fig., 5 plts. h.t. Stapled extract, 4to. € 5

 

Modderman, P.R.J. - A native farmstead from the Roman period near Kethel, municipality of Schiedam, Province of South Holland. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 149-158, 9 fig., 2 photoplts. h.t. Stapled extract, 4to. € 3,50

 

Beex, G.A. - Roman Finds in North Brabant. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 159-188, 3 fig. (maps, foling-out). Stapled extract, 4to. € 4,50

 

sold Hurk, L.J.A.M. van den - The tumuli from the Roman period of Esch, Province of North Brabant, I. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 189-236, 74 fig., 10 photoplts. h.t. Stapled extract, 4to. € 10

 

Bloemers, J.H.F. - Twenty-Five Years ROB Research in Roman Limburg. - 1973. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 23; pp. 237-258, 13 fig., 4 photoplts. h.t. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 6

 

Bloemers, J.H.F.; Haalebos, J.K. - Roman Pottery Finds in Heerlen, Province of Limburg. - 1973. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 23; pp. 259-272, 7 fig., 2 photoplts. h.t. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 4

 

Es, W.A. van - Roman-period Settlement on the 'Free-Germanic' Sandy Soil of Drenthe, Overijssel, and Gelderland. - 1973. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 23; pp. 273-280, 6 fig., 2 photoplts. h.t. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 3

 

Ypey, J. - Das frankischer Gräberfeld zu Rhenen, Prov. Utrecht. - 1973. Berichten ROB 23; pp. 289-312, 17 fig. (some fold-out). Stapled extract, 4to. € 6

 

Es, W.A. van - Terp Research; with Particular Reference to a Medieval Terp at Den Helder, Province of North Holland. - pp. 337-345.

 

Zeist, W. van - The Environment of 'Het Torp' in its Early Phases. - pp. 347-353.

 

Trimpe Burger, J.A. - Oost-Souburg, Province of Zeeland: A Preliminary Report on the Excavation of the Site of an Ancient Fortress (1969-1971). - pp. 355-365.

 

Sarfatij, H. - Digging in Dutch Towns: Twenty-Five Years of Research by the ROB in Medieval Town Centres. - pp. 367-420.

 

Vervloet, J.A.J. - Bunschoten: Rise and Fall of a Little Town in the Middle Ages. - pp. 421-434.

 

Renaud, J.G.N. - Le chateau du XIIIe siecle aux Pays-Bas. - pp. 435-458.

 

Brongers, J.A. - Dendrochronological Investigations of Recent Oak (Quercus sp.) in The Netherlands. - pp. 459-464.

 

 

 

Jaargang 24

 

Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena P.J. Woltering & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 24. - 1974. ROB, Amersfoort. 194 pp., many figs., 32 photoplts. h.t. Orig. illustr. wrps., 4to. € 15

 

Inhoud

Hulst, R.S.; Lehmann, L.Th. - The Roman Barge of Druten. - pp. 7-24.

Miedema, M. - A Native Roman Settlement at Ermelo. - pp. 25-41.

Besteman, J.C. - Carolingian Medemblik. - pp. 43-106.

Buurman, J.; Pals, J.P. - Some Remarks on Prehistoric Flax in the Netherlands. - pp. 107-111.

Verlinde, A.D. - A Mesolithic Settlement with Cremation at Dalfsen. - pp. 113-117.

Clason, A.T. - The Antler, Bone, and Tooth Objects from Velzen: A Short Description. - pp. 119-131.

Tent, W.J. van - A Cremation Cemetery at Colmschate, Municipality of Deventer, Province of Overijssel. - pp. 133-141.

Verlinde, A.D. - Ein Graberfeld aus der fruhen und mittleren Eisenzeit in Zelhem-Wolfersveen, Provinz Gelderland. - pp. 143-149.

Cowan, H.K.J. - The Betuwe on the Tabula Peutingeriana. - pp. 151-157.

Mensch, P.J.A. van - A Roman Soup-Kitchen at Zwammerdam?. - pp. 159-165.

Capelle, T. - Ein reliefverzierter Knochenbesatz aus Vlissingen. - pp. 167-169.

Besteman, J.C. - Frisian Salt and the Problem of Salt-Making in North Holland in the Carolingian Period. - pp. 171-174.

Clarke, H. - Medieval Pottery from Two Wells at Staveren, Friesland. - pp. 175-180.

Ijzereef, G.F. - A Medieval Jaw-Sledge from Dordrecht. - pp. 181-184.

Hollestelle, J. - Soil-Marks of Late Medieval Brick Clamps at Wijk bij Duurstede. - pp. 185-189.

Brongers, J.A. - An Early Nineteenth-Century Excavation in the Netherlands. - pp. 191-194.

 

 

Supplement/ Jaargang 24

 

Roeleveld, W. - The Holocene evolution of the Groningen marine-clay district. - 1974. Berichten ROB Jrg. 24 Suppl. 132 pp. 66 fig. 1 photoplt. h.t. 4 fold. plts. in pocket. Orig. wrps. very good, 4to. € 23

 

 

Jaargang 25

 

Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena P.J. Woltering & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 25. - 1975. ROB, Amersfoort. 186 pp., many figs., 20 photoplts. h.t., 1 fold. plt. in pocket. Orig. illustr. wrps., very good, 4to. € 20

 

Inhoud

Woltering, P.J. - Occupation History of Texel, I The Excavations at Den Burg: Preliminary Report. - pp. 7-36.

Hijszeler, C.C.W.J.; Verlinde A.D. - Das Urnenfeld 'De Zandhorst' in Oldenzaal. - pp. 37-49.

Verlinde A.D. - Ein Schalenknaufschwert aus dem ostlichen Mitteleuropa. - pp. 51-53.

Mensch, P.J.A. van; Ijzereef, G.F. - Animal Remains from a Bronze Age Settlement near Andijk, Province of North Holland. - pp. 55-68.

Hurk, L.J.A.M. van der - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, II. - pp. 69-92.

Verwers, W.J.H. - Roman Period Settlement Traces and Cemetery at Wijk bij Duurstede. - pp. 93-132.

Es, W.A. van; Verwers, W.J.H. - Ceramique peinte d'epoque carolingienne, trouvee a Dorestad. - pp. 133-164.

Eckstein, D.; Es, W.A. van; Hollstein, E. - Beitrag zur Datierung der fruhmittelalterlichen Siedlung Dorestad, Holland. - pp. 165-175.

Clarke, H. - Andenne Pottery Found from Excavations at Staveren. - Friesland, 1963/4. - pp. 177-181.

Jong, J. de - Pollen-Analysis and Radiocarbon Dating of a Peat Deposit from the Island of Schiermonnikoog (The Netherlands). - pp. 183-186.

 

 

Jaargang 26

 

Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena P.J. Woltering & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 26. - 1976. ROB, Amersfoort. 241 pp., many figs./phot. Orig. illustr. wrps., very good, 4to. € 20

 

Inhoud

Brongers, J.A. - Material for a History of Dutch Archaeology up to 1922. - pp. 7-62.

Bakker, J.A. - On the Possibility of Reconstructing Roads from the TRB Period. - pp. 63-91.

Hulst, R.S.; Verlinde, A.D. - Gerollkeulen aus Overijssel und Gelderland. - pp. 93-126.

Paap, N.A. - Coprolites: Preliminary Results of the Investigation of Prehistoric Faeces from Westfriesland (Province of North Holland, the Netherlands). - pp. 127-132.

Bloemers, J.H.F.; Sarfatij, H. - A Roman Settlement at De Woerd, Valkenburg (South Holland) Report I: The Potters' Stamps. - pp. 133-161.

Zadoks-Josephus Jitta, A.N.; Peters, W.J.Th. - Three Roman Bronze Statuettes from Ede and Bennekom (Gelderland). - pp. 163-167.

Jamar, J.T.J.; Vin, J.P.A. van der, A Hoard of Late Roman Coins from Heerlen. - pp. 169-174.

Stuurman, P. - Native Roman Pottery from the Site Known as 'Het Monsterse Geestje' near Monster, Province of South Holland. - pp. 175-179.

Parkhouse, J. - The Dorestad Quernstones. - pp. 181-188.

Groenman-van Waateringe, W. - Schuhe aus Wijk bij Duurstede. - pp. 189-197.

Pals, J.P.; Geel, B. van, Rye Cultivation and the Presence of Cornflower (Centaurea cyanus L.). - pp. 199-204.

Bosscha Erdbrink, D.P. - A Dog's Skeleton from Oost-Souburg, Province of Zeeland. - pp. 205-216.

Janssen, H.L.; Paepe, P.A. de, Petrological Examination of Medieval Pottery from South Limburg and the Rhineland. - pp. 217-227.

Devliegher, L. - Le fragment de croix limousine d'Aardenburg. - pp. 229-231.

Verlinde, A.D. - Eine Wanne aus dem vierzehnten Jahrhundert, gefunden in Dalfsen, im Vergleich mit rezenten Wannen. - pp. 233-241.

 

 

      

 

 

Jaargang 27

 

Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena P.J. Woltering & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 27. - 1977. ROB, Amersfoort. 239 pp., many figs./phot., 1 fold. map in pocket. Orig. illustr. wrps., very good, 4to. € 22

 

Inhoud

Es, W.A. van; Verlinde, A.D. - Overijssel in Roman and Early-Medieval Times. - pp. 7-89.

Hurk, L.J.A.M. van der - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, III. - pp. 91-138.

Vons, P. - The Identification of Heavily Corroded Roman Coins Found at Velsen: An attempt at a closer dating of the early Roman settlement 'Velsen I'. - pp. 139-164.

Verwers, W.J.H. - North Brabant in Roman and Early Medieval times, II: The Merovingian Cemetery of Alphen Reconsidered. - pp. 165-189.

Hodges, R. - Trade and Urban Origins in Dark Age England: an archaeological critique of the evidence. - pp. 191-215.

Stoepker, H. - Medieval Parish Churches In Northeastern North Brabant and Limburg, I. - pp. 217-236.

Burgers, H.J.M. - A Pottery-Drawing Device. - pp. 237-239.

 

Es, W.A. VAN & A.D. Verlinde - Overijssel in Roman and Early-Medieval times. - 1977. Berichten ROB 27; pp. 7-89, 76 fig. Stapled extract, 4to. € 10

 

Vons, P. - The Identification of Heavily Corroded Roman Coins Found at Velsen: An attempt at a closer dating of the early Roman settlement 'Velsen I'. - 1977. Berichten ROB 27; pp. 139-164, figs., 2 plts. h.t. Orig. exract, stapled, 4to. € 5

 

Hodges, R. - Trade and Urban Origins in Dark Age England: an archaeological critique of the evidence. - 1977. Berichten ROB 27; pp. 191-215, 10 fig. Orig. exract, stapled, 4to. € 5

 

 

 

Jaargang 28

 

Es, W.A. van; J.F. van Regteren Altena P.J. Woltering & W.C. Mank (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 28. - 1978. ROB, Amersfoort. 544 pp. - many figs./phot. - 2 fold. plts. in pocket. Orig. illustr. wrps. - very good, 4to. € 30

 

Inhoud

 

Peddemors, A. - Die Archäologische Funde aus dem ‘Land van Maas en Waal’ I. - 1978. Ber. ROB 28; pp. 7-79, 14 fig., 1 fold. map. Stapled extract, very good. € 8

 

Peddemors, A. - Die Archäologische Funde aus dem ‘Land van Maas en Waal’ I. - 1978. Reprint Ber. ROB 28; pp. 7-79, 14 fig., 1 fold. map. Orig. wrps.,very good. € 10

 

Willems, W.J.H. - Burial Analysis: A New Approach to an Old Problem. - pp. 81-98.

 

Hijszeler, C.C.W.J. & A.D. Verlinde - Das Urnenfeld ‘De Aust’, Gem. Losser, prov. Overijssel. - 1978. Berichten ROB 28; pp. 99-110, 5 fig. Stapled extract, 4to. € 3,50

 

Verlinde, A.D. - Die Gräber und Grabfunde der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Overijssel, I & II. - 1978-79. Berichten ROB 28&29; pp. 111-131 & 219-254, 29 fig. Stapled extracts, 4to. € 12

 

Hulst, R.S. - Druten-Klepperhei, Vorbericht der Ausgrabungen einer römischen Villa. - 1978. Berichten ROB 28; pp. 133-151, 12 fig., 1 fold. pl. with plans Stapled extract, 4to. € 5

 

Peters, W.J.T. et al. - Die Wandmalereien der römische Villa von Druten und die rage der Felderdekoration in de europäischen römischen Provinzen. - 1978. Berichten ROB 28; pp. 153-197, 12 fig. (some col.). Stapled extract, 4to. € 8,50

 

Tent, W,J, van - A native settlement at Jutphaas, Municipality of Nieuwegein. - 1978. Berichten ROB 28; pp. 199-239, 35 fig./phot. Stapled extract, 4to. € 7

 

Wightman, E. - North-Eastern Gaul in Late Antiquity: the Testimony of Settlement Patterns in an Age of Transition. - pp. 241-250.

 

Verwers, W.J.H. - North Brabant in Roman and Early-Medieval times, III: The Merovingian cemetery of Meerveldhoven (Mun. of Veldhoven). - 1978. Berichten ROB 28; pp. 251-307, 60 fig./phot. Stapled extract, 4to. € 12

 

Storms, G. - The Sutton Hoo Ship Burial: An Interpretation. - pp. 309-344.

Fraenkel-Schoorl, N. - Carolingian Jewellery with Plant Ornament. - pp. 351-397.

 

Prummel, W. - Animal bones from Tannery pits of ‘s-Hertogenbosch. - 1978. Berichten ROB 28; pp. 399-422, 10 fig./phot. Stapled extract, 4to. € 5

 

Smit, Y. - The Archaeological Investigation of the Dutch Reformed Church at Eibergen. - pp. 423-433.

Kamp-Roosenburg, J.C.; Brongers, J.A. - Making Flat Plaster Casts of Decorated Samian Ware. - pp. 435-440.

 

Kramer-Clobus, G.M.C. - L.J.F. Janssen (1806-1869): an inventory of his notes on archaeological findspots in the Netherlands. - 1978. Reprint Berichten ROB 28; pp. 441-544, 17 fig./phot. Orig. wrps., sm4to. € 12

 

 

 

 

 

 

Jaargang 29, 1979

 

P1080372.JPG

 

Es, W.A. van; Regteren Altena, J.F. van; Woltering, P.J.; Mank, W.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 29. - 1979. ROB, Amersfoort. 535 pp., many fig./phot./plts. 11 fold. plts. in separate folder. € 32

 

ISBN 9012037352

 

Table of Content

 

Woltering, P.J. - Occupation History of Texel, II The Archaeological Survey: Preliminary Report. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 7-113, 57 fig., 8 fold. maps (6 col.) maps in folder. Orig. wrps., stapled extract, folder with libr. ticket, otherwise very good. € 18

Stapert, D. - The Hand-axe from Venray (Prov. of Limburg, The Netherlands), and several Other Finds in the Vicinity. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 115-131, 10 fig. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 4

Stapert, D. - Preliminary Report on the Presumed Creswellian Site 'Op de Hees' (Municipality of Meerlo-Wanssum, Province of Limburg, The Netherlands). - 1979. Berichten ROB 29; pp. 133-141, 5 fig. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 3

Bakker, J.A. - Protection, Acquisition, Restoration, and Maintenance of the Dutch Hunebeds since 1734: an active and often exemplary policy in Drenthe (I). - 1979. Berichten ROB 29; pp. 143-183. - € 8,50

Hulst, R.S.; Verlinde, A.D. - Spitzhauen aus den Niederlanden. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 185-207, 11 fig./phot. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 5

Verlinde, A.D. - Deponierte landwirtschaftliche Gerate aus Hirschgeweih in der IJssel bei Deventer. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 209-218, 4 fig. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 3
Verlinde, A.D. - Die Graber und Grabfunde der spaten Bronzezeit und fruhen Eisenzeit in Overijssel, II. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 219-254.
Achterop, S.H.; Brongers, J.A. - Stone Cold Chisels with Handle (Schlagel) in the Netherlands. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 255-356, 1 fold. plt. loosely inserted- Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 15

Peters, W.J.Th. - Mural Painting Fragments Found in the Legionary Fortress and the Canabae Legionis at Nijmegen. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 373-402.

Moorman, E.M.; Swinkels, L.J.F. - Wall-Painting Fragments from Roman Villas at Stein and Ravensbosch. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 403-424, 14 fig./phot., some col. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 6

Wynia, S.L. - Topfersignaturen auf Pompejanisch-roten Flatten: quantite negligeable?. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 425-432, 4 fig. Orig. extract, stapled, 4to. € 2

Voort, W.J.M. van der; Poelman, J.N.B.; Es, W.A. van, Wijk bij Duurstede. - De Horden: geologische Erkundung und Phosphatuntersuchung im Rahmen einer Ausgrabung; vorlaufiger Bericht (1977-8). - 1979. Berichten ROB 29; pp. 433-458, 8 fig. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 5

Klok, R.H.J. - Terps: who cares?. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 459-489, 1 fold. plt.. with map loosely inserted. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 10

Sarfatij, H. - Munzschatzgefasse in den Niederlanden I: Die Periode 1190-1566. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 491-526, 30 fig./phot. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 6,50

Rimmer, J. - Tabor Pipes from Aardenburg and Goedereede: Some Musical Implications. - 1979. Berichten ROB 29; pp. 527-535, 4 fig. Orig. extract, stapled, very good, 4to. € 3

 

 

 

sold Es, W.A. van; Regteren Altena, J.F. van; Woltering, P.J.; Mank, W.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 30. - 1980. ROB, Amersfoort. 426 pp., many fig./phot., 2 fold. plts. with map in pocket. Orig. illustr. wrps., 4to. € 30

 

 

 

Stapert, D. - A Levallois Flake from the IJsselmeer. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 7-10, 3 fig.. Orig. extract, stapled. € 1,50

 

Price, T.D. - The Mesolithic of the Drents Plateau. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 11-63, 10 fig., 2 fold. plts. loosely inserted. Orig. extract, stapled. € 8,50

 

Verlinde, A.D. - Die Graber und Grabfunde der spaten Bronzezeit und fruhen Eisenzeit in Overijssel, III. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 65-168, figs. 30-93. Orig. extract, stapled. € 11,50

 

Sanden, W.A.B. van der - A Bronze Socketed Axe from Wijchen Gelderland. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 169-171, 4 fig./phot. Orig. extract, stapled. € 1

 

sold Roymans, N.; Sanden, W.A.B. van der - Celtic Coins from the Netherlands and their Archaeological Context. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 173-254, 15 fig., 11 plts. Orig. extract, stapled. € 10

 

sold Teunissen, D.; Teunissen-van Oorschot, H.G.C.M. - The Development of the Environment of the Kops Plateau, near Nijmegen, since Roman Times. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 255-275. Orig. extract, stapled. € 5

 

Bloemers, J.H.F.; R.S. Hulst; W.J.H. Willems - A Short Introduction to the Eastern River Area (ERA) Project. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 277-280, 1 fig.. Orig. extract, stapled. € 1

 

Isings, C. - Glass from the Canabae Legionis at Nijmegen. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 281-346, 43+5 fig.. Orig. extract, stapled. € 7,50

 

Swinkels, L.J.F.; Moorman, E.M. - Wall-Painting Fragments from a Roman Villa at Vlengendaal (Bocholtz). - 1980. Ber. ROB 30; pp. 347-365, 13 fig., some col. Orig. extract, stapled. € 5

 

Hurk, L.J.A.M. van der - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 367-392, 20 fig./phot.. Orig. extract, stapled. € 5

 

Kars, H. - Early-Medieval Dorestad an Archaeo-Petrological Study Part I: General Introduction. The Tephrite Querns. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 393-422, 25 fig./phot. Orig. extract, stapled. € 5

 

Kars, H.; Weavers, J.M.A.R.; Schuiling, R.D. - Struvite, a Mineralogical Curiosity from an Archaeological Site. - 1980. Ber. ROB 30; pp. 423-426, 3 fig.. Orig. extract, stapled. € 1,50

 

 

 

 

Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 31. - 1981. ROB, Amersfoort. 463 pp., veel fign. & foto's., 6 gevouwen kaarten, waarvan 5 in kleur, in aparte map. Paperback, in goede staat, 4to. € 30

 

 

Inhoud:

Willems, W.J.H. - Romans and Batavians. A Regional Study in the Dutch Eastern River Area, I. - pp. 7-217.

Hallewas, D.P. - Archaeological Cartography between Marsdiep and IJ. - pp. 219-272.

Stapert, D. - Middle Palaeolithic Finds from the Wijchense Meer (Province of Gelderland) and Several Other Finds from Pleistocene Fluviatile Deposits in the Surrounding Region. - pp. 273-291.

Stapert, D. - Middle Palaeolithic Finds from the Beach at Cadzand (Province of Zeeland). - pp. 293-305.

Sanden, W.A.B. van der, The Urnfield and the Late Bronze Age Settlement Traces on the Haagakkers at St.-Oedenrode (Province of North Brabant). - pp. 307-328.

Letterle, F. - Traces d'occupation de la civilisation de Hilversum a Wijk bij Duurstede (province d'Utrecht). - pp. 329-346.

Heeringen, R.M. van; Trierum, M.C. van, The Iron Age in the Western Netherlands I: Introduction and Method of Pottery Description. - pp. 347-353.

Hulst, R.S. - Einheimische Keramik aus romischer Zeit im geldernschen Flufigebiet; ein Klarungsversuch. - pp. 355-363.

Hulst, R.S. - Einheimische Keramik des 1. Jahrhunderts n. Chr. aus Aalten (Gelderland). - pp. 365-367.

Perizonius, W.R.K.; Pot, Tj. - Diachronic Dental Research on Human Skeletal Remains Excavated in the Netherlands, I: Dorestad's Cemetery on cthe HeuP3. - pp. 369-413.

Kars, H.; Broekman, J.A. - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part IV: The Mortars, the Sarcophagi, and other Limestone Objects. Petrography and Provenance of the Limestone Material. - pages 415-451.

Goubitz, O.; Offerman, K. - The Conservation and Restoration of a Sixteenth-Century Leather Jerkin. - pp. 453-463.

 

 

        

 

 

Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 32. - 1982. ROB, Amersfoort. 182 pp., veel fign. & foto's. Paperback, in goede staat, 4to. € 20

 

 

Inhoud:

Voss, J.A. - A Study of Western TRB Social Organization. - pp. 9-102.

Bosscha Erdbrink, D.P. - Red Deer Keratic Artefacts in Dutch Collections. - pp. 103-137.

Voort, W.J.M. van der - Phosphate Determinations of a Cemetery in the Wageningen Eng, the Netherlands. - pp. 139-145.

Kars, H. - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part II: The Weights and the Well. Petrology and Provenance of the Tuff Artefacts.. - pp. 147-168.

Kars, H.; Weavers, J.M.A.R. - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part III: A Trachyte Mortar, the Soapstone Finds, and the Tuyeres.. - pp. 169-182.

 

 

 

sold Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 33. - 1983. ROB, Amersfoort. 459 pp., veel fign. & foto's. Paperback, in goede staat, 4to. € 30

 

 

Inhoud:

Kars, H - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part V: The Whetstones and the Touchstones, pages 1-37.

Kars, H - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part VI: Miscellaneous, The Unworked Stones, pages 39-59.

Kars, H.; Weavers, J.M.A.R - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part VII: Amber, pages 61-81.

Kars, H - Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study Part VIII: Summary of the Petrographical Results, pages 83-94.

Smit, E.M.A.; Jansen, C.R - Late Holocene Vegetational Diversity in an Oxbow of the Dommel River, the Netherlands, pages 95-106.

Bloemers, J.H.F.; Hulst, R.S - Mitteleisenzeltliche Keramik von zwei Siedlungen zu Ressen und aus einem Topferofen zu Bemmel, pages 107-151.

Dierendonck, R.M. van; Swinkels, L.J.F - Wall-Painting Fragments Found in the Roman Settlement at Aardenburg, pages 153-196.

Boekel, G.M.E.C. van - Roman Terracotta Figurines and Masks from the Netherlands Introduction and Catalogue I (Apollo-Fortuna), pages 197-359.

Steenbeek, R - Some Aspects of the Phosphate Investigations at the Excavation 'De Horden' (Wijk bij Duurstede, the Netherlands), pages 361-373.

Brongers, J.A - Ceramological Investigations Into Medieval Pottery Produced at Schinveld, pages 375-418.

sold Geel, B. van; Bos, J.M.; Pals, J.P - Archaeological and Palaeoecological Aspects of a Medieval House Terp in a Reclaimed Raised Bog Area in North Holland, pages 419-444.

Berg, R.G. van den - Thirteenth-century Amsterdam: a Reconstruction of the Vegetation by Means of Wood and Pollen Analysis, pages 445-454.

Vandenberghe, S.; Dezutter, W.P - Trois insignes de pelerinage du 15e siecle de Notre-Dame d'Aardenburg, pages 455-459.

 

 

 

Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 34. - 1984. ROB, Amersfoort. 387 pp., veel fign. & foto's, 1 gevouwen plaat achterin. Paperback, in goede staat, 4to. € 30

 

 

Inhoud:

Hurk, L.J.A.M. van der - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant. - pp. 7-38.

Willems, W.J.H. - Romans and Batavians. A Regional Study in the Dutch Eastern River Area, II. - pp. 39-331.

Hristova, A. - The Flint Material from Twisk, Province of North Holland. - pp. 333-338.

Wassink, L. - Eine bronzene 'Bombenkopfnadel' vom Typus Ockstadt aus Oosterhout, Provinz Gelderland. - pp. 339-345.

Werff, J.H. van der - Roman Amphoras at Nijmegen - a Preliminary Report. - pp. 347-387.

 

 

 

 

 

 

 

 

Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 35. - 1985. ROB, Amersfoort. 750 pp., veel fign. & foto's, 3 gevouwen platen achterin. Paperback, in goede staat, 4to. € 30

 

      

 

Inhoud:

Maat, G.J.R.; Hagg, Th. - Suspect of Trephination. - pp. 7-13.

Boekel, G.M.E.C. van - Roman Terracotta Figurines and Masks from the Netherlands Catalogue II (Isis-Venus). - pp. 15-230.

Verlinde, A.D. - Die Graber und Grabfunde der spaten Bronzezeit und fruhen Eisenzeit in Overijssel, IV. - pp. 231-411.

sold Lith, S.M.E. van; Randsborg, K. - Roman Glass in the West: A Social Study. - pp. 413-532.

Es, W.A. van; Miedema, M.; Wynia, S.L. - Eine Siedlung der romischen Kaiserzeit in Bennekom, Provinz Gelderland. - pp. 533-652.

Versteeg, A.H. - The Prehistory of the Young Coastal Plain of West Suriname. - pp. 653-750.

 

Es, W.A. van et al. - Eine Siedlung der römischen Kaiserzeit in Bennekom, Provinz Gelderland. - 1985. Berichten Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 35; pp. 533-652, 81 fig./phot. 2 fold. plts. in pocket. Orig. wrps. extract, as such very good, 4to. € 16

 

Versteeg, A.H. - Prehistory of the young coastal plain of west Suriname. - Berichten Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 35 ; pp. 653-750, 51 fig. Plain new wrps. stapled extract, very good, 4to. € 10

 

 

 

 

Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 36. - 1986. ROB, Amersfoort. 599 pp., veel fign. & foto's, 10 gevouwen platen in aparte map. Paperback, in goede staat, 4to. € 30

 

 

Inhoud:

Teunissen, D. - Palynological Investigation of Some Residual Gullies in the Upper Betuwe (the Netherlands). - pp. 7-24.

Boekel, G.M.E.C. van - Roman Terracotta Figurines and Masks from the Netherlands Catalogue III and Conclusions. - pp. 25-404.

IJzereef, G.F.; Laarman, F. - The Animal Remains from Deventer (8th-19th Centuries AD). - pp. 405-443.

Hendrikx, P.A. - The Lower Delta of the Rhine and the Maas: Landscape and habitation from the Roman period to c. 1000. - pp. 445-599.

Boekel, G.M.E.C. van, Roman Terracotta Figurines and Masks from the Netherlands Catalogue II (Isis-Venus), pages 15-230.

 

 

 

 

Es, W.A. van; Regteren Altena, J.F. van; Woltering, P.J.; Mank, W.C. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 37. - 1987. ROB, Amersfoort. 402+71 pp., veel fign. & foto's, 23 gevouwen platen in aparte map. Paperback, in goede staat, 4to. € 30

 

 

Inhoud:

Buurman, J. - A Middle Bronze Age Corn-Stack at Twisk, Province of North Holland. - pp. 7-37.

Heeringen, R.M. van - The Iron Age in the Western Netherlands II: Site Catalogue and Pottery Description Map sheet 1. - pp. 39-121.

Vons, P. - A Second-Century Roman Hoard of Corroded Denarii from Uitgeest. - pp. 123-152.

Werff, J.H. van der - Roman Amphoras at 'De Horden' (Wijk bij Duurstede). - pp. 153-172.

Verwers, W.J.H. - North Brabant in Roman and Early Medieval Times, IV: The Merovingian Cemeteries. - pp. 173-223.

Groenewoudt, B.J. - Deventer-Kloosterlanden: Pottery and Settlement Traces from the Merovingian Period. - pp. 225-243.

Hamerow, H.F. - Anglo-Saxon Settlement Pottery and Spatial Development at Mucking, Essex. - pp. 245-273.

Clevis, H. - Nijmegen: Investigations into the Historical Topography and Development of the Lower Town between 1300 and 1500. - pp. 275-389.

Zijlstra-Zweens, H.M. - The Sword of De Voorst: A Baselard?. - pp. 391-402.

 

 

 

 

 

sold Es, W.A. van, W.C. Mank et al. (ed.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 38. - 1988. ROB, Amersfoort. 549 pp., many fig./phot., 5 fold. plts. plus errata in pocket. Orig. illustr. wrps., very good, 4to. € 32

 

 

Inhoud:

Klok, R.H.J. - Prehistoric Barrows on the Veluwe. - pp. 9-61.

Modderman, P.J.R. - The Linear Pottery Culture: Diversity in Uniformity. - pp. 63-139.

Roest, J. van der - Die Romischen Fibeln von 'De Horden'. - pp. 141-202.

Smit-Nolen, J.U. - Note on the Functional Categories of Glass Vessels from the Roman villa of Sao Cucufate (Vidigueira, Portugal). - pp. 203-206.

Kooistra, L.I.; Hessing, W.A.M. - Ein Fruhmittelalterlicher Brunnen mit einer exotischen Frucht aus Houten. - pp. 207-228.

Theuws, F.; Verhoeven, A.A.A.; Regteren Altena, H.H. van - Medieval Settlement at Dommelen Parts I and II. - pp. 229-430.

Clevis, H. - Nijmegen: Investigations into the Historical Topography and Development of the Lower Town between 1300 and 1500 Part II. - pp. 431-524.

Clevis, H. - Nijmegen: Investigations into the Historical Topography and Development of the Lower Town between 1300 and 1500 Part III. - pp. 525-549.

 

 

Klok, R.H.J. - Prehistoric barrows on the Veluwe. - 1988. Berichten ROB 38; pp. 9-61, 90 fig./phot. Orig. extract, very good, 4to. € 10

 

Roest, J. van der - Die Römische Fibeln von ‘Die Horden’. - 1988. Berichten ROB 38; pp. 141-202, many figs. Orig. extract, very good, 4to. € 10

 

Kooistra, L.I.; Hessing, W.A.M. - Ein Fruhmittelalterlicher Brunnen mit einer exotischen Frucht aus Houten. - 1988. Berichten ROB 38; pp. 207-228, 10 fig./phot. Orig. extract, stapled, very good. € 5.

 

Theuws, F. et al. - Medieval settlement at Dommelen Parts I and II. - 1988. Berichten ROB 38; pp. 229-430, 128 fig./phot. 5 fold. plts. in pocket. Orig. extract, very good, 4to. € 15

 

Clevis, H. - Nijmegen: Investigations into the historical topography and development of the lower town between 1300 and 1500 Part I & II & III. [all published] - 1987-88. Berichten ROB 37 & 38; pp. 275-389 & 431-549, 88 fig./phot. (incl. fold-outs), 14 fold. plts. pocket. Orig. extracts, very good, 4to. € 30

 

 

 

Es, W.A. van, W.C. Mank et al. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 39. - 1989. ROB, Amersfoort. 434 pp., veel fign. & foto's, 4 gevouwen platen in aparte map. Paperback, in zeer goede staat, 4to. € 30

 

   

 

 

Heeringen, R.M. van - The Iron Age in the Western Netherlands III: Site Catalogue and Pottery Description, Map Sheet 2. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 7-67, 10 fig., 32 plts., 1 fold. map. Orig. extract, map with libr. stamp in blanc corner, otherwise very good, 4to. € 8

 

Heeringen, R.M. van - The Iron Age in the Western Netherlands IV: Site Catalogue and Pottery Description, Map Sheet 3. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 69-156, 10 fig., 46 plts, 1 fold. map. Orig. extract, map with libr. stamp in blanc corner, otherwise very good, 4to. € 9

 

Heeringen, R.M. van - The Iron Age in the Western Netherlands V: Synthesis. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 157-255, 42 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 10

 

Groenewoudt, B.; Verlinde, A.D. - Ein Haustypus der NGK und eine Vorratsgrube aus der fruhen Eisenzeit in Colmschate, Gem. Deventer. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 269-295, 21 fig. Orig. extract, stapled, as such very good, 4to. € 5

 

Hessing, W.A.M. - Wijk bij Duurstede 'De Horden': Besiedlung und Bestattungen aus der fruhen Eisenzeit. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 297-333, 16 fig., 3 fold. plts. Orig. extract, stapled, one of the plates with libr. stamp, otherwise very good, 4to. € 7,50

 

Streurman, H.J.; Taayke, E. - Vegetation Horizons and 'Frustrated Terps': new Radiocarbon Ages from the Paddepoel Area near Groningen. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 345-356, 4 fig. Orig. extract, stapled, as such very good, 4to. € 3

 

Werff, J.H. van der - L. Evmachi - à propos d'une marque d'amphore trouvee a Nimegue. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 357-376, 13 fig./phot. Orig. extract, stapled, as such very good, 4to. € 5

 

Lammers, S. - Medieval Christian Interments in Stone: Monolithic Limestone Sarcophagi. - 1989. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39; pp. 377-434, 15 fig./phot. Orig. extract, stapled, as such very good, 4to. € 7

 

 

 

Es, W.A. van, W.C. Mank et al. (ed.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 40. - 1990. ROB, Amersfoort. 387 pp., many fig./phot., some col.,1 fold. plt. in pocket. Orig. illustr. wrps., very good, 4to. € 30

 

Inhoud:

Hessing, W.A.M.; Steenbeek, R. - Landscape and Habitation History of 'De Horden' at Wijk bij Duurstede: an Overview. - pp. 9-28.

Bakker, J.A. - Prehistory Visualised: Hunebedden on Dutch School Pictures as a Reflection of Contemporary Research and Society. - pp. 29-71.

Bakker, J.A. - Views on the Stone Age, 1848-1931: the Impact of the Hilversum Finds of 1853 on Dutch Prehistoric Archaeology. - pp. 73-99.

Taayke, E. - Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlande, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr.: Vorbericht. - pp. 101-107.

Taayke, E. - Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlande, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr. - Teil I: Westergo (Friesland). - pp. 109-222.

Tornqvist, T.E. - Fluvial Activity, Human Activity and Vegetation (2300-600 yr BP) near a Residual Channel in the Tielerwaard (Central Netherlands). - pp. 223-241.

Berendsen, H.J.A. - River Courses in the Central Netherlands during the Roman Period. - pp. 243-249.

Verwers, W.J.H.; Kooistra, L.I. - Native House Plans from the Roman Period in Boxtel and Oosterhout. - pp. 251-284.

Buurman, J. - Carbonised Plant Remains and Phosphate Analysis of two Roman period House Plans with Sunken Byres at Oosterhout. - pp. 285-296.

Dockum, S.G. van - Houten in the Roman Period, Part i: a stone building in Burgemeester Wallerweg. - pp. 297-321.

Werff, J.H. van der - Bemerkungen zu einer Pinselinschrift aus Xanten. - pp. 323-331.

Cordfunke, E.H.P. - Thirty Years of Archaeological Investigaion in Alkmaar's Town Centre. - pp. 333-387.

 

 

 

 

 

Jaargang 41

 

Mars, A., J.F. van Regteren Altena, G.H. Scheepstra, W.J.H. Willems, & P.J. Woltering (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 41. - 1995. ROB, Amersfoort. 251 pp., many fig./phot., 1 fold. plt. in pocket. Orig. illustr. wrps., 4to. € 22

 

   

 

Extracts:

 

Taayke, E. - Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlande, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr., Teil II: Nord-Drenthe. - 1995. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 41; pp. 9-102, 46 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 10

 

McDonnell, R.D.; Lulof, P.S.; Kars, H. - A Petrological and Geochemical Study of the Late Archaic Ridge-pole Statues from Satricum, Italy. - 1995. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 41; pp. 103-122, 17 fig./phot. Orig. extract, very good, 4to. € 4,50

 

Brinkkemper, O.; Duistermaat, H.; Hallewas, D.P.; Kooistra, L.I. - A Native Settlement from the Roman Period near Rockanje. - 1995. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 41; pp. 123-171, 24 fig., 1 fold. plt. with pollendata. Orig. extract, very good, 4to. € 7

 

Es, W.A. van; Verwers, W.J.H. - House Plans from Dorestad. - 1995. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 41; pp. 173-186, 17 fig./phot. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

Bardet, A.C. - Pottery Traded to Dorestad: some Exploratory Archaeometrical Analyses of Early Medieval Rhenish Wares. - 1995. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 41; pp. 187-251, 28 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 8,50

 

 

 

Jaargang 42

 

Buurman, J. e.a. (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42. - 1996-97. ROB, Amersfoort. 491 pp., veel fign., 5 gevouwen kaarten, enkele gekleurd, in apate map. Paperback, nieuwstaat, 4to. € 35

 

   

 

 

Taayke, E. - Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlande, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr., Teil III: Mittel-Groningen. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 9-85, 48 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 8

 

Taayke, E. - Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlande, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr., Teil IV: Oostergo (Friesland). - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 87-161, 45 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 8

 

Taayke, E. - Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlandes, 600 v.Chr. bis 300 n.Chr., Teil V: Ubersicht und Schlussfolgerungen. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 163-208, 10 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 6

 

Woltering, P.J. - Occupation History of Texel, III The Archaeological Survey. Palaeogeography and Settlement Patterns. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 209-363, 61 fig., 5 fold. plts. with maps, some col., in separate folder. Orig. extract, 4to. € 16,50

 

Van Zeist, W. - Agriculture and Vegetation at Bronze and Iron Age Den Burg, Texel, as revealed by Plant Macroremains. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 365-388, 3 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 5

 

Bottema, S. - The Environment and Agricultural Practice of Bronze and Iron Age Den Burg, Texel, on the Basis of Palynological Information. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 389-406, 2 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

Westphal, H. - Untersuchungen an Langsaxen aus niederlandischen Sammlungen. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 407-424, 22 fig./phot. Orig. extract, very good, 4to. € 4,50

 

Goubitz, O. - Eight Exceptional Medieval Shoes from the Netherlands. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 425-455, 25 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 6

 

Jansma, E.; Plicht, J. van der; Kars, H. - Dendrochronology and Radiocarbon: how Absolute is Absolute Dating. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 457-474, 11 fig. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

Meeussen, J.C.L.; Boer, G. ; Exaltus, R.P.; Kars, H. - Effects of Soil Acidification and Declining Groundwater Tables on the Decay of Buried Archaeological Features. - 1997. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 42; pp. 475-490, 13 fig./phot. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

 

 

 

 

Hallewas, D.P., H. Kars, H. et al. (eds.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Volume 43. - 1998-99. ROB, Amersfoort. 385 pp., many fig./phot., 5 fold. plts. in separate folder. Orig. illustr. wrps., 4to. € 35

 

 

Inhoud:

Deeben, J. - The Known and the Unknown: the Relation between Archaeological Surface Samples and the Original Palaeolithic and Mesolithic Assemblages. - pp. 9-32.

Fontijn, D.R.; Cuijpers, A.G.F.M. - Prehistoric stone circles, stone platforms and a ritual enclosure from Nijmegen. - pp. 33-67.

Heeringen, R.M. van - Burial with Rhine view: the Hallstatt situla grave on the Koerheuvel at Rhenen. - pp. 69-97.

Buurman, J. - Archaeobotanical Investigations of a Middle and Late Bronze Age Settlement Site at Westwoud (West-Friesland). - pp. 99-140.

Enckevort, H. van - Votivopfer und Paraderiistungen. Romische Sattelhornchen vom Kops Plateau in Nijmegen. - pp. 141-153.

Lauwerier, R.C.G.M.;Groenewoudt, B.J. ;Brinkkemper, O. ;Laarman, F.J. - Between ritual and economics: animals and plants in a fourth-century native settlement at Heeten, the Netherlands. - pp. 155-198.

Verwers, W.J.H. - North Brabant in Roman and Early Medieval Times, V: Habitation History. - pp. 199-359.

Woltering, P.J.; Besteman J.C.; Regteren Altena, J.F. van; Hallewas, D.P. - Early Medieval North Holland Surveyed The Hollands Noorderkwartier Sheet: Early Middle Ages of the Archaeological Map of the Netherlands. - pp. 361-370.

Meijers, H.J.M.; Schulze-Dorlamm, M.; Joosten, I.; Koster, A.A. - The gold brooch of Heveskes: archaeology, archaeometry, conservation. - pp. 371-384.

 

Fontijn, D.R.; Cuijpers, A.G.F.M. - Prehistoric stone circles, stone platforms and a ritual enclosure from Nijmegen. - 1999. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 43; pp. 33-67, 16 figs. & phot. Orig. extract, very good, 4to. € 6,50

 

Buurman, J. - Archaeobotanical Investigations of a Middle and Late Bronze Age Settlement Site at Westwoud (West-Friesland). - 1999. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 43; pp. 99-140, 14 figs. & phot. Orig. extract, very good, 4to. € 7,50

 

Lauwerier, R.C.G.M.;Groenewoudt, B.J. ;Brinkkemper, O. ;Laarman, F.J. - Between ritual and economics: animals and plants in a fourth-century native settlement at Heeten, the Netherlands. - 1999. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 43; 155-198, 14 figs. & phot. Orig. extract, very good, 4to. € 7,50

 

Meijers, H.J.M.; Schulze-Dorlamm, M.; Joosten, I.; Koster, A.A. - The gold brooch of Heveskes: archaeology, archaeometry, conservation. - 1999. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 43; pp. 371-384, 10 figs. & phot. Orig. extract, very good, 4to. € 4

 

 

 

 

 

 

 

Kars, H. & G.H. Scheepstra (red.) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 45. - 2002. ROB, Amersfoort. 241 pp., many fig./phot., some col. Orig. illustr. wrps., 4to. € 15

 

 

Inhoud:

Deeben, J.; Hallewas, D.P.; Maarleveld, Th. J. - Predictive modelling in Archaeological Heritage Management of the Netherlands: the Indicative Map of Archaeological Values (2nd Generation). - pp. 9-56.

Groenendijk, H.; Vos, P. - Outside the Terp Landscape: Detecting Drowned Settlements by using the Geo-genetic Approach in the Coastal Region North of Grijpskerk (Groningen, the Netherlands). - pp. 57-80.

Peeters, H.; Makaske, B.; Mulder, J.; Otte-Klomp, A.; Smeerdijk, D. van; Smit, S. ;Spek, Th. - Elements for Archaeological Heritage Management: exploring the Archaeological Potential of Drowned Mesolithic and Early Neolithic Landscapes in Zuidelijk Flevoland. - pp. 81-123.

Groenewoudt, B.J. - Sieving Plaggen Soils; extracting Historical Information from a Man-made Soil. - pp. 125-154.

Fontijn, D.R.; Cuijpers, A.G.F.M. - Revisiting Barrows: a Middle Bronze Age Burial Group at the Kops Plateau Nijmegen. - pp. 155-187.

Taayke, E. - Handmade Pottery from a Roman Period Settlement at Wijk bij Duurstede-De Horden. - pp. 189-218.

Bazelmans, J.; Gerrets, D.; Pol, A. - Metal Detection and the Frisian Kingdom. Questions about the Central Place of Northern Westergo in the Early Middle Ages. - pp. 219-241.