Lingua Terrae Books catalogue: Verhandelingen van het (Koninklijk) Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn

 

Home page | Catalogs | How to order

catalog

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn
sinds/after 1949

Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap

(Under construction)


These are the original print versions (not printed on demand or photocopied) taken from the original journal issues.

Postage not included.


 

 

††† ††††

 


 

 

Mijnbouwkundige Serie

 

sold (I-1) 1912. 90 pp., 16 phot., 6 fold. plts. Orig. wrps., spine repaired, 4to. Ä 23
Bunge, J.C.F. - De ontwikkeling van het staatsmijnbedrijf. - 1912.
Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel I, Eerste stuk; pp. 1-35, 16 foto's.
Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. van: De steenkool en de kolenmijnbouw in den modernen tijd; eene technisch-economische studie. - 1912.
Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel I, Eerste stuk; pp. 37-90, 6 uitslaande platen h.t.

 

(I-3)

Mesdag, F.T. - De goudmijn "Totok" te Totok, Noord-Celebes. - 1914. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel I, Derde stuk; pp. 191-203, 5 platen h.t. met foto's en uitslaande kaart. Orig. omslag, 4to. Ä 8

(I-4) 1916. pp. 205-228, 14 plts. h.t. Orig. wrps., 4to. Ä 13
Nes, C.L. van - Eenige mededeelingen over schachtdelven. - 1916. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel I, Vierde stuk; pp. 205-214, 14 plts. h.t.

Wintgens, J.M.F.E. - Eenige mededeelingen over de ontwikkeling van de opwekking en het verbruik van energie op kolenmijnen. - 1916. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel I, Vierde stuk; pp. 215-228

 

(I-6)

Velde, J. van de - Eenige bijzonderheden over het smeltbedrijf van de Mijnbouw Maatschappij "Paleleh". - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel I, Zesde stuk; pp. 297-318, 2 foto's, 1 gevouwen plaat met plattegrond. Orig. omslag, 4to. Ä 6,50

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, 1922-28. 233 pp., many figs./phot./plts. Rebound in cloth with parts of orig. covers pasted on, contents very good, 4to. Ä 28

 

(II-1)

Groothoff, Ch.Th. - Inleiding tot een gedachtenwisseling over het onderwerp: Bodembewegingen tengevolge van den mijnbouw. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, Eerste stuk; pp. 1-26, 7 fig./phot.
Duyfjes, G. - Zijn schachtbeveiligingspijlers noodig ter bescherming van schachten tegen de werking van den afbouw. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, Eerste stuk; pp. 27-26, 6 fig./phot.

(II-2)

Guyot van der Ham, A. - Zeef- en waschproeven met Poeloe-Laget kolen. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, Tweede stuk; pp. 43-88
Ambronn, R. - Physikalische Aufschlussmethoden im berg-, Tief- und Wasserbau. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, Tweede stuk; pp. 89-116, 12 fig. Orig. wrps., stapled extract, as such very good, uncut, 4to. Ä 6

(II-3)

sold Grond, G.J.A. - Gebirgsbewegungen bei Steinkohlenbergbau. - 1926. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, Derde stuk; pp. 117-160, 14 fig., 13 plts. h.t. some folding out, with maps, phot., and geol. sections. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 18

(II-4)

Schouten, C. - Mineragrafisch onderzoek van goudertsen van Lebong Bahroe en Tandaiberg. - 1928. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Mijnbouwkundige Serie. Deel II, Virde stuk; pp. 161-233, 27 fig., 6 photoplts. h.t. Plain new wrps., very good, 4to. Ä 18

 

III

Haan, W. de, C. Schouten & P.M. Matthijsen - Monografie van de ertsafzettingen te Mangani (Sumatra) op de concessies der Mijnbouw-maatschappij Aequator. - 1933. Reprint: Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Mijnb. Ser. III; pp. 1-212. ca. 40 figs., 16 photoplts. h.t.,12 fold-out plts. at end of volume. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 20

 

 

 

(IV-1) 1948. 69 pp., 6 figs., 5 maps. Ä 10
sold Quartel, H.J.M.W. de - De geschiedenis van de steenkolenconcessies in Zuid-Limburg en het daar geldende mijnrecht. - 1948. Verhandelingen van het Nederlands geologisch mijnbouwkundig Genootschap, Mijnbouwkundige Serie, Deel IV-1; pp. 1-58, 5 pagina-grote kaarten, waarvan 3 op uitslaande plaat buiten de tekst. Orig. omslag met bibliotheekstempel, complete uitgave met ťťn ander artikel (pp. 59-65). 4to. Ä 11,50                       

bevat ook: Westerveld, J. & W. Uytenbogaardt: Eenige mineragrafische notities betreffende het erts van de mijn Salida, S.W.K.: pp. 59-69, 3 pltn. h.t. met 6 foto's

 

 

Deel 5. 1963.

sold Collectief -Rapport van de Peelcommissie.- Verhandelingen van het Nederlands geologisch mijnbouwkundig Genootschap, Mijnbouwkundige Serie, Deel 5; 133 pp., veel fign., 24 gevouwen platen met kaarten en tabellen in folder. Orig. linnen, cassette, in zeer goede staat, 4to. Ä 25

 

 

 

Geologische Serie

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I. [in 7 parts] - 1912-15. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. 376 pp., illustr./plts. Loose in original half cloth folder intended for binding, 7 parts with orig. printed covers, very good, folder just a little worn along edge of spine, 4to. Ä 85

 

 

 

(I-1) 1912


Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. - De huidige stand der rijksopsporingen naar delfstoffen, voornamelijk de aangevangen onderzoekingen in westlijk Noord-Brabant en Zeeland. - 1912.
Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Eerste stuk; 30 pp., 2 fig., 3 pltn. h.t. met uitslaande kaarten en geol. profielen. Orig. omslag, in goede staat, 4to.Ä 10

 

 

(I-2) 1912

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. - 1912. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Tweede stuk; pp. 31-248. Orig. omslag, 4to. Ä 20

 

(I-3) 1913

 

Newton, E.T.: On the remains of Ursus etruscus (=U. arvernensis) from the Pliocene deposits of Tegelen sur Meuse. - 1913. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Derde stuk; pp. 249-254, 1 fold-out plt. with transparant overlay h.t. Orig. wrps., complete issue, 4to. Ä 10

Loriť, J. - Roode keileem en rood zand in Nederland. - 1913. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Derde stuk; pp. 255-271. Orig. omslag, complete uitgave, 4to. Ä 10

 

 

(I-4) 1913

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Vierde stuk. - 1913. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 273-292, illustr./pltn. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 10

 

Jonker, H.G. - De beteekenis van de kleur der keileem in Nederland. - 1913. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Vierde stuk; pp. 273-281., 1 fold-out plt. with 3 phot. h.t. Orig. wrps., complete issue, 4to. Ä 10

 

Steenhuis, J.F. -Het voorkomen van het normale bruine Jura-gesteente te Klosterholt. - 1913. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Vierde stuk; pp. 283-292, 1 fold-out plt. with 2 phot. h.t.. Orig. wrps., complete issue, 4to. Ä 10

 

 

(I-5) 1913

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eerste vervolg. - 1913. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Vijfde stuk; pp. 293-318. Orig. wrps., 4to. Ä 6,50

 

 

(I-6) 1914

 

Groothoff, C.T. - De greisenvorming in het Batoe-Besie granietmassief (Billiton). - 1914. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Zesde stuk; pp. 319-336, 2 fig., 2 photoplts. h.t., 1 fold. plt. with geol. map. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 8

 

(I-7)1915

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Zevende stuk. - 1915. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 337-376, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 10

 

Escher, B.G. - De kwalitatieve en de kwantitatieve trillingsfiguur van optisch twee-assige middenstoffen. - 1915. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Zevende stuk; pp. 337-348, 3 fold-out plts. h.t. Orig. wrps., complete issue, 4to. Ä 10 (extract: Ä 6,50)

 

Versluys, J.M. - De onbepaalde vergelijking der permanente beweging van het grondwater. - 1915. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Zevende stuk; pp. 349-360. Orig. wrps., complete issue, 4to. Ä 10 (extract: Ä 6,50)

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Tweede vervolg. - 1915. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel I, Zevende stuk; pp. 361-376. Orig. wrps., 4to.

 

 

(II-1) 1914

 

Klein, W.C. - Het Diluvium van de Limburgsche Maas. - 1914. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Eerste stuk; pp. 1-112, 8 phot., 4 fold-out plts. with map & geol. sections. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(II-2) - 1915

 

Sandberg, C.G.S. - Over het verband tusschen metamorphisme en tectoniek in intensief gevouwen gebieden, en den tertiaren ouderdom der Alpengranieten. - 1915. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Tweede stuk; pp. 113-147, 2 fig., 1 fold. pl. w. map. Orig. wrps., very good, 4to.Ä 6,50

 

 

(II-3) 1916

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Derde vervolg. - 1916. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Derde stuk; pp. 145-164. Orig. wrps., 4to. Ä 5

 

 

(II-4) - 1917

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Vierde vervolg. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vierde stuk; pp. 165-182. Orig. wrps., 4to. Ä 5

 

 

(II-5) - 1917

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk. - 1915. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 183-248, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 18

 

 

Blaauw, A.H. - De kiezelwieren als "gidsfossielen" voor onze alluviale gronden. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk; pp. 183-195, 1 fig.

 

Hissink, D.J. - Limburgsche kleefgrond en terra rossa. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk; pp. 197-222.

 

Loriť, J. - De vennen van Oisterwijk II. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk; pp. 223-232.

HŲvig P. - De beteekenis der zuid-sumatraansche anticlinalen. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk; pp. 233-242, 2 fig.

Hotz, W. & L. Rutten - Geographisch-geologische Beschreibung des KŁstengebietes von Koetei zwischen Bontang und dem Santa Fluss (Ost Borneo). - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk; pp. 243-248, 2 fold-out plts. h.t.

 

 

(II-6) 1917

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Vijfde stuk. - 1915. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 249-344, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 18

 

Oppenoorth, W.F.F. - Foraminiferen van de noordkust van Atjeh. - 1918. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Zesde stuk; pp. 249-258, 2 plts. h.t. Orig. extract, omslag, 4to. Ä 5

 

Blaupot ten Cate, D.H.S. - Kritiek op de verhandeling van Dr. A.E. van Giffen, getiteld: Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archeologische verkenmerken in verband methet vraagstuk van de bodemdaling. - 1918. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Zesde stuk; pp. 259-265. Orig. extract, omslag, 4to. Ä 3

 

Gogarten, E. - Geologie van Noord-Halmahera. - 1918. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Zesde stuk; pp. 267-280, 3 fig. Orig. extract, omslag, 4to. Ä 4

 

Loriť, J. - De vennen van Oisterwijk III. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Zesde stuk; pp. 281-292, 1 fig.

Brouwer, H.A. - Kort overzicht onzer kennis omtrent geologische formaties en bergvormende bewegingen in den O.-I. Archipel beoosten Java en Celebes. - 1917. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Zesde stuk; pp. 293-332, 1 uitslaande plaat met kaart. Orig. omslag, extract, 4to. Ä 6

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Vijfde vervolg. - 1918. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel II, Zesde stuk; pp. 333-344. Orig. extract, 4to. Ä 3

 

 

(III)
Deel III tevens feestuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig Hoogleeraars-Jubileum van Dr. G.A.F. Molengraaf. - 1916.
Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel III; 190 pp., figs./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 24

Contents

 

Voorwoord. p. VII

Over uitgestorven vogels der Chatham-eilanden, door J. F. van Bernmelen. p. 1

Is de kennis der recente Ostracoden van belang voor de studie der palaeozoische ? door J. H. Bonnerna, (met Plaat I). p. 15

Het geslacht Aechmina, Jones et Holl, door J. Botke (met Plaat II). p. 21

Geologische verkenningen in de Oostelijke Molukken, door H.A. Brouwer, (met Plaat III). p. 31

Het zwavelvoorkomen van den Kawah Idjen, door M. H. Caron, (met Platen IV-VII). p. 57

Het caldeira-probleem, door N. Wing Easton. p. 65

Beschouwingen over het opvullings-mechanisme van diepzee-slenken, door B. 0. Escher. p. 79

Eenige merkwaardige gesteenten van Billiton, door Ch. Th. Groothoff, (met Plaat VIII). p. 89

De ouderdom der Transvaalsche karroolagen, door E.C.N. van Hoepen. p. 107

Eene nieuwe Ostracode uit de bovensilurische mergel van Mulde op Gotland, door W. N. Kuiper, (zie Plaat II). p.119

De vennen van Oisterwijk in Noord-Brabant, door J. Loriť. p. 123

Over ijzerconcreties en lateriet in Nederlandsch-IndiŽ, door E.C.Jul. Mohr. p. 133]

Vier dwarsprofielen door de tertiaire mergelzone tusschen Soerabaja en Ngawi door L. Rutten, (met Plaat IX). p. 149

Een kinetisch op-te-vatten kristalstructuur, door A. L. W. E. van der Veen. p. 153

Een palaeogeographische gevolgtrekking in verband tot de kristallijne schisten-formatie van Midden Celebes, door E.C. Abendanon.p .171

 

Bemmelen, J.F. van - Over uitgestorven vogels van de Chatham-eilanden. - 1916. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. III ; pp. 1-14. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 4

 

Bonnema, J.H. - Is de kennis der recente Ostracoden van belang voor de studie der palaeozoische ? - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 15-19, 1 plaat met ostracoden. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 2

 

Botke, J. - Het geslacht Aechmina, Jones et Holl. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 21-30, 1 plaat h.t. met ostracoden. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 3,50

 

Brouwer, H.A. - Geologische verkenningen in de oostelijke Molukken. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 31-55, 5 fig. 1 photopl. h.t. Plain new wrps., stapled extract, 4to. Ä 6

 

Caron, M.H. - Het zwavelvoorkomen van den Kawah Idjen. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 57-63, 4 photoplts. h.t. (1 folding-out). Plain new wrps., stapled extract, 4to. Ä 5

 

Groothoff, C.T. - Eenige merkwaardige gesteenten van Billiton. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. Kol. Geol. Ser. III; pp. 89-106, 2 fig. 1 plt. h.t. Orig. extract, 4to. Ä 4

 

Mohr, E.C. Jul. - Over ijzerconcreties en lateriet in Nederlandsch-IndiŽ. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 133-147. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 3

 

Rutten, L. - Vier dwarsprofielen door de teriaire mergelzone tusschen Soerabaja en Ngawi. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 149-151, 1 uitslaande plaat met kaart en profielen. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 1

 

Abendanon, E.C. - Een palaeogeographische gevolgtrekking in verband tot de kristallijne schisten-formatie van midden Celebes. - 1916. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. III; pp. 171-189. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 3,50

 

 

 

(IV-1) - 1918

 

Kruizinga, P. - Bijdrage tot de kennis der sedimentaire zwerfsteenen in Nederland. - 1918. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Eerste stuk; pp. 1-271, 1 fig., 1 fold. tab. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 25†† ††††

 

 

(IV-2) - 1919

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Zesde vervolg. - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Tweede stuk; pp. 272-288. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 4

 

 

(IV-3) - 1919

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Derde stuk. - 1919. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 289-343, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 12

 

 

Loriť, J. - De vennen van Oisterwijk in Noord-Brabant IV. - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Derde stuk; pp. 289-296.

Molengraaff, G.A.F. - Hadden de elkaar volgende bewegingen langs de groote verschuivingen in Zuid-Limburg een oscillee≠rend karakter? - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Derde stuk; pp. 297-309, 9 fig. Orig. extract, omslag, 4to. Ä 4.

 

Baren, J. van - Over het voorkomen van Azolla filiculoi≠des Lam. in pleistocene zoetwaterkleilagen onder Oosterbeek. - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Derde stuk; pp. 311-313.

 

Wing Easton, N. - Kristallijne schisten in West-Borneo; pp. 315-317.

 

Loriť, J. - Het Y-probleem. - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Derde stuk; pp. 319-342, 1 uitslaande plaat h.t. met kaart Hierbij 3 pp. supplement uit IV-4. Orig. extract, nieuwe omslag, 4to. Ä 6,50

 

 

(IV-4) 1919

Sandberg, C.G.S. - Over oorsprong en wezen der dekblad vervormende en vulkanische kracht op de aarde. - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Vierde stuk; pp. 345-393, 13 fig., 5 plts. h.t. Complete issue, very good, 4to. Ä 5

includes also: Loriť, J. - Het Y-probleem, supplement. - 1919. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IV, Vierde stuk; pp. 395-397

 

 

 

(V-1) - 1920

 

Verbeek, R.D.M.- Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Zevende vervolg. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Eerste stuk; pp. 1-20. Orig. printed covers, very good, 4to. Ä 5

 

 

(V-2) - 1920

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Tweede stuk. - 1919. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 21-52, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 8

pp. 21-52. Ä 8

 

Wanner, J. - Ueber armlose Krinoiden aus dem jŁngeren Palaeo≠zoikum. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Tweede stuk; pp. 21-36, 17 fig. Orig. extract, as such very good, 4to. Ä 4

 

Tissot van Patot, A. - Aanteekeningen uit de Bataklanden. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Tweede stuk; pp. 37-52, 5 fig. Orig. extract, as such very good, 4to. Ä 4

 

 

 

Deel V-3, 1920


Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Derde stuk. - 1919. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 53-132, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Achtste vervolg. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Derde stuk; pp. 53-68. Orig. extract, in zeer goede staat, 4to. Ä 4

Schoo, J.H. - Oplossingsverschijnselen in het krijtgebied van Zuid-Limburg. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Derde stuk; pp. 69-92, 14 fig., 1 uitslaande plaat h.t. met geol. kaart. Orig. extract, omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 6

 

Blaupot ten Cate, D.H.S. - Het opsporen van bodembewegingen door waterpassingen, magnetische en andere waarnemingen. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Derde stuk; pp. 93-112, 3 fig., 2 pltn. h.t. (inlc. uitslande kaart van Nederland). Orig. extract, omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 5

Wing Easton, N. - On some extensions of Wegener's hypotheses and their bearing upon the meaning of the terms geosynclines and isostasy. - 1920. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Derde stuk; pp. 113-133. Orig. extract, stapled, very good, 4to. Ä 4

 

 

(V-4) - 1921

Kugler, H. - Geologie des Sangir-Batangharigebietes (Mittel-Sumatra). - 1921. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vierde stuk; pp. 135-201, 3 fig., 1 fold. & col. krt.. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 11

 

 

(V-5) - 1922

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vijfde stuk. - 1922. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 203-327, figs./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 23

 

Meyer, O.E. - Brachiopoden des Perm und Untercarbon der Resi≠dentschaft Djambi (Sumatra). - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vijfde stuk; pp. 203-222, 2 plts. h.t. Orig. extract, plain wrps., 4to. Ä 5

 

Frech, F. & O.E. Meyer - Mitteljurassische Bivalven von Sungi Temalang im Schieferbarissan (Residentschaft Djambi). - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vijfde stuk; pp. 223-229, 1 plt. h.t. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3

 

Kršusel, R. - Fossile HŲlzer aus dem Tertišr von SŁd-Sumatra. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vijfde stuk; pp. 231-287, 29 fig., 1 plt. with map, 7 plts. h.t. Orig. wrps., stapled extract, very good, 4to. Ä 10

zie ook: Den Berger, VII-2

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Negende vervolg. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vijfde stuk; pp. 289-303. Ä 4

 

Klein, W.C. - Beschrijving van twee kalkgrotten bij Bodjonego≠ro, eiland Java. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Vijfde stuk; pp. 305-327, 1 fig., 8 phot. Orig. extract, plain wrps., stapled, very good, 4to. Ä 6

 

 

(V-6) 1922

Vlerk, I.M. van der - StudiŽn over nummulinidae en alveolinidae. Haar voorkomen op Soembawa en haar betekenis voor de geologie van oost-AziŽ en AustraliŽ. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Zesde stuk; pp. 329-468, 6 fig., 2 plts., 1 map. Orig. wrps., very good, uncut, 4to. Ä 15

 

†† ††††††††††††††

 

sold Vlerk, I.M. van der - StudiŽn over nummulinidae en alveolinidae. Haar voorkomen op Soembawa en haar betekenis voor de geologie van oost-AziŽ en AustraliŽ. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel V, Zesde stuk; pp. 329-468, 6 fig., 2 plts., 1 map. Orig. wrps. with stamped ex-libris of B.G. Escher (design M.C. Escher), ends of spine just a little worn, otherwise and contents very good, uncut, 4to. Ä 25

 

 

 

(VI) - 1922

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI, tevens Feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van Dr. J. Loriť. - 1922. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. 210 pp., figs., tabs. orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 20†††

Inhoud:

Voorwoord. p. V

Steenhuis, J.F., Bijdrage tot de kennis van den geologischen bouw en de geologische geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. p. 1

Baren, J. van & C.H. Oostingh, Over het voorkomen van mariene en fluviatiele fossilehoudende afzettingen in het dal van den Gelderschen IJsel. p. 73

Penck, A., Die Eem-Schwingung. p. 91

Schuiling, R., Loriť en de geogrphie van Nederland. p. 107

Oestreich, K., Het hoofdterras langs het doorbraakdal der Lahn. p. 115

Rutot, A., Matťriaux pour permettre le raccordement des couches quaternaires de Belgique avec celles de la Hollande. p. 135

Niermeyer, J.F., Eenige opmerkingen over de vorming van jonge rivier- en kustvlakten. p. 145

Krause, P.G. Ueber das Alter und die Entstehung der roten Kalkkonglomerate in der Eifel. p. 153

Hol, J.B.L., De insneijdingsmeanders der Maas in de Fransche Ardennen. p. 173

Wunstorf, W., Ein Beitrag zur Kenntnis der Tektonik und diluvialen Geschichte des niederrheinischen Tieflandes. p. 189

 

 

Steenhuis, J.F. - Bijdrage tot de kennis van den geologischen bouw en de geologische geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 1-71, 1 fig., 5 tables, incl. 1 large plt. folding-out. Orig. extract, plain new wrps., very good, 4to. Ä 10

Baren, J. van & C.H. Oostingh - Over het voorkomen van mariene en fluviatiele fossielhoudende afzettingen in het dal van den Gelderschen IJsel. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 73-89, 1 pl. h.t. with molluscs. Plain new wrps. stapled extract, 4to. Ä 5

 

Penck, Albrecht - Die Eem-Schwingung. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 91-105, 1 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3,50

 

Schuiling, R. - Loriť en de geographie van Nederland. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 107-114. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 2

 

Oestreich, K. - Het hoofdterras langs het doorbraakdal der Lahn. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 115-134, 6 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 4

 

Krause, P.G. - ‹ber das Alter und die Entstehung der roten Kalkkonglomerate in der Eifel. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 153-171. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3,50

 

Hol, J.B.L. - De insnijdingsmeanders der Maas in de Fransche Ardennen. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 173-188, 5 fig.. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 4

 

Wunstorf, W. - Ein Beitrag zur Kenntnis der Tektonik und diluvialen Geschichte des niederrheinischen Tieflandes. - 1922. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VI; pp. 189-210, 2 fig. (map & section). Plain new wrps. stapled extract, 4to. Ä 5

 

 

 

(VII-1) 1923

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Eerste stuk. - 1923. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 1-72, figs./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 14

 

 

HŲvig, P. - Over billitonieten, ertslaag en woestijnklimaat. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Eerste stuk; pp. 1-13, 3 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3,50

 

Veen, R.W. van der - Origin of the tectite sculpture and some consequences. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Eerste stuk; pp. 15-42, 6 plts. h.t. Orig. wrps., stapled extract, very good, 4to. Ä 7

 

Brockmann, C. & D.J. Hissink - Der schwarze Ton von Thesinge (Provinz Groningen, Holland). - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Eerste stuk; pp. 43-56, 3 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3,50

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Tiende vervolg. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Eerste stuk; pp. 57-72. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 3,50

 

(VII-2) 1923

 

SOLD Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Tweede stuk. - 1923. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 73-148, figs./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

Verbeek, R.D.M. - Opgave van geschriften over geologie en mijnbouw in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Alphabetisch register. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Tweede stuk; pp. 73-90. Orig. extract, geniet, 4to. Ä 3,50

 

Vlerk, I.M. van der - Een overgangsvorm tusschen Orthophrag≠mina en Lepidocyclina uit het Tertair van Java. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Tweede stuk; pp. 91-98, 1 plt. h.t.. Orig. extract, nieuwe omslag, 4to. Ä 3,50

 

Gerth, H. - Neue Funde von Rhinoceros antiquitatis Blumenb. in der MaasmŁndung. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Tweede stuk; pp. 99-104, 1 plt. h.t.. Orig. wrps., stapled extract, very good, 4to. Ä 4

 

Posthumus, O. - Bijdrage tot de kennis der tertaire vischfauna van Nederland. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Tweede stuk; pp. 105-142, 1 plt. h.t.

 

Berger, L.G. den - Fossile houtsoorten uit het Tertiair van Zuid-Sumatra. - 1923. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Tweede stuk; pp. 143-148. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 1

 

 

(VII-3) 1925

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Vierde stuk. - 1923. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 149-295, figs./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 20

 

 

Verbeek, R.D.M. - De vulkanische erupties in Oost-Java in het laatst der 16de eeuw. - 1925. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Derde stuk; pp. 149-200, 2 fold. plts. with map and geol. sections. Orig. extract, omslag, in prima staat, 4to. Ä 10

 

Baren, J. van - Een 100 m. diepe boring onder Deventer. - 1925. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Derde stuk; pp. 201-206. Orig. extract, 4to. Ä 1

 

Umbgrove, J.H.F. - Asteroidea uit het Maastrichtsche tufkrijt. - 1925. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Derde stuk; pp. 207-212, 1 plt. h.t. Orig. extract, 4to. Ä 2

 

Lange, E. - Eine mittelpermische Fauna von Guguk Bulat. - 1925. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Derde stuk; pp. 213-295, 5 plts. h.t. Orig. extract, stapled, plain new wrps., 4to. Ä 10

 

 

(VII-4) 1926

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Vierde stuk. - 1923. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 297-351, figs./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 10

 

 

Rutten, L. - Over tertaire, foraminiferenhoudende gesteenten uit Berade (Oost-Borneo). - 1926. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Vierde stuk; pp. 297-328, 2 fig., 2 plts. h.t. Orig. wrps., stapled extract, very good, 4to. Ä 7

 

Essed, E. - A contribution to the knowledge of the geological formation of the Coppename valley (Dutch Guyana) ). - 1926. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Vierde stuk; pp. 329-351, 2 plts. with maps. Orig. extract, as such very good, 4to. Ä 5

 

 

(VII-5) 1927

 

sold Heurn, F.C. van - De fossiele schelpen van het strand van Walcheren. - 1927. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VII, Vijfde stuk; pp. 351-361, 6 plts. h.t. Orig. wrps., ex-libris stamp B.G. Escher on front cover, very good, 4to. Ä 13,50

 

 

(VIII) - 1925

 

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigste verjaardag van Dr. R.D.M. Verbeek. - 1925. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel VIII; 648 pp., numerous figs./phot./plts. Orig. wrps., very good, contents uncut, 4to. Ä 65

collection of 45 papers, for the larger part on Indonesia and surrounding regions

 

Wing Easton, N. - Billiton-herinneringen. - 1925. Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser. VIII; pp. 125-154, 6 fig. 4 photoplts. h.t. Orig. extract, very good, 4to. Ä 6,50

 

Harting, A. - Bijdrage tot de geologie van Beraoe. - 1925. Reprint: Verh. Geol.-Mijnb. Gen. v. Ned. & Kol. Geol. Ser. VIII; pp. 205-218, 1 fig. (map). Orig. extract, stapled, very good, 4to. Ä 3

 

Hobbs, W.H. - The unstable middle section of island arcs. - 1925. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser. VIII ; pp. 219-261, 19 fig. 4 photoplts. h.t. Orig. extract, plain new wrps. 4to. Ä 7

 

Jongmans, W.J. & W. Gothan - Beitršge zur Kenntnis der Flora des Oberkarbons von Sumatra. - 1925. Geol. Bur. Ned. Mijngebied, Meded. No. 2. Reprint : Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. VIII; pp. 279-303, 2 fig. 5 plts. h.t. Orig. extract, plain wrps., 4to. Ä 6,50

 

Vinassa de Regny, P. - Sur lí‚ge des calcaires du Barissan et des monts Gumai ŗ Sumatra. - 1925. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser. VIII ; pp. 405-414, 1 plt. h.t. with fossils. Orig. extract, plain new wrps. 4to. Ä 3,50

 

Rutten, L. - Over fossielhoudende tertiaire kalkstenen uit Britsch Noord Borneo. - 1925. Reprint Verhandelingen Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien, Geologische Serie VIII; pp. 415-428, 1 fig. 1 pl. h.t. with microfossils. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 4

 

Taverne, N.J.M. - Merkwaardige uitbarstingen van den Papandajan. - 1925. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser. VIII ; pp. 481-519, 3 fig. 2 plts. with maps, 4 photoplts. h.t. Orig. extract, plain new wrps. 4to. Ä 7

 

Tobler, Aug. - Mesozoikum und Tertišr des Gumai-Gebirges. - 1925. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser VIII ; pp. 521-535, 1 fig. (map). Orig. extract, plain new wrps. 4to. Ä 4

 

 

 

(IX-1) 1929

 

Kršusel, R. Fossile Pflanzen aus dem Tertiair von SŁd-Sumatra. - 1929. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Eerste stuk; pp. 1-44, 7 plts. h.t. In complete issue, 4to. Ä 10

Includes also the following:

Dreher, O. Tektonische Ursachen fŁr die Entstehung der Zuiderzee. - 1929. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Eerste stuk; pp. 45-47, 2 fig.

.

 

(IX-2) 1931

 

sold Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Tweede stuk. - 1931. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 49-134, illustr./plts. Orig. wrps., 4to. Ä 15

 

sold Kutassy, A. - Triadische Fossilien vom Potugiesischen Timor. - 1931. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Tweede stuk; pp. 49-56, 1 plt. h.t. Orig. extract, plain new wrps., stapled, 4to. Ä 4

 

Bemmelen, R.W. van - Het Boekit Mapas-Pematamg-Semoet vulkanisme. - 1931. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Tweede stuk; pp. 57-76, 6 fig., 3 plts. h.t. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 5

 

Bemmelen, R.W. van - Het Boekit Mapas-Pematang Semoet vulkanisme (Zuid-Sumatra). - 1931. Reprint van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Tweede stuk; pp. 57-76, 5 fig. 2 photoplts. 1 pl. w. map h.t. Orig. wrps. 4to. Ä 6

 

Krijnen, W.F. - Het genus Spiroclypeus in het Indo-pacifische gebied. - 1931. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Tweede stuk; pp. 77-111, 3 plts. h.t. Orig. extract, plain new wrps., stapled, 4to. Ä 7

 

Cosijn, J. - Voorlopige mededeeeling omtrent het voorkomen van fossiele beenderen in het heuvelterrein ten noorden van Djetis en Perning. /&/ Tweede mededeeling over het voorkomen van fossiele beenderen in het heuvelland ten Noorden van Djetis en Perning. - 1931-32. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX- 2 & 3; pp. 113-119 & 135-148, 8 fig., 1 plt. h.t. with fossils, 1 plt. with map folding-out Orig. extracts, plain new wrps., stapled, 4to. Ä 8

attached: Martin, K. - De ouderdom der sedimenten van den door Dr. J. Cosijn opgenomen antiklinaal in de residentie Surabaja. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 149-151.

 

Umbgrove, J.H.F. & J. Cosijn - Java's zuidkust bij Tji-Laoet-Eureun. - 1931. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Tweede stuk; pp. 121-134, 5 fig., 4 photoplts. h.t. Orig. extract, plain new wrps., tapled, 4to. Ä 5

 

 

 

(IX-3) 1932.

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk. - 1932. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 135-266, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 18

 

SOLD Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk. - 1932. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 135-266, illustr./plts. Orig. wrps. with stamped ex-libris of B.G. Escher (design M.C. Escher), very good, 4to. Ä 25

 

Cosijn, J. - Tweede mededeeling over het voorkomen van fossiele beenderen in het heuvelland ten Noorden van Djetis en Perning. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 135-148, 4 fig., 1 plt. with fossils h.t., 1 fold-out plt. h.t. with map. (zie IX-2, 1931)

 

Martin, K. - De ouderdom der sedimenten van den door Dr. J. Cosijn opgenomen antiklinaal in de residentie Surabaja. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 149-151.

 

Tromp, S.W. - Korrelgrootte onderzoek van het duinzand in Meyendel. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 153-170, 2 fig. Orig. extract, plain new wrps., tapled, 4to. Ä 5

 

Caudri, C.M.B. - De foraminiferenfauna van eenige Cycloclypeus-houdende gesteenten van Java. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 171-204, 3 plts. h.t. Orig. extract, plain new wrps., stapled, 4to. Ä 6,50

 

Caudri, C.M.B. - De foraminiferen-fauna van eenige Cyclopeus-houdende gesteenten van Java. - 1932. Reprint Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 171-204, 3 plts. h.t. Orig. wrps. libr. stamp in corner of front cover, 4to. Ä 7

 

Bakx, L.A.J. - De genera Fasciolites en Neoalveolina in het Indo-pacifische gebied. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Derde stuk; pp. 205-266, 4 plt. with fossils h.t. Orig. extract, plain new wrps., stapled, 4to. Ä 7

 

 

(IX-4) 1932

 

Doornink, H.W. - Tertiary Nummulitidae from Java. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Vierde stuk; pp. 267-315, 11 figs., 10 plts. h.t. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 8

 

 

(IX-5) 1932

 

Veen, J.E. van - Die Cytherellidae der Maastrichter Tuffkreide und des Kunraderkalkes von SŁd-Limburg. - 1932. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel IX, Vijfde stuk; pp. 317-364, 25 plts. h.t. with fossil ostracods. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(X-1) 1933

 

Edelman, C.H. & D.J. Doeglas - Bijdrage tot de petrologie van het Nederlandsche Tertiair. - 1933. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel X, Eerste stuk; pp. 1-38, 3 fig. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to.Ä 8

 

 

(X-2) 1933

 

Brouwer, H.A. - Geologische onderzoekingen op het eiland Celebes. - 1933. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel X, Tweede stuk; pp. 39-218, figs., tabs., 1 plt., 1 fold. & col. map. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 25

 

 

(X-3) 1933

 

Lůczy, L. von 1934. Geologie van Noord Boengkoe en het Bongka-gebied tusschen de Golf van To-mini en de Golf van Tolo in Oost-Celebes. - 1933. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel X, Derde stuk; pp. 219-322, 8 photopl., 2 plts. w. maps & sections, 1 fold. & col. geol. map in pocket. Orig. wrps., spine repaired, 4to. Ä 22

 

 

(XI-1) 1934

 

Sanders, M. - Die fossilen Fische der Alttertišren SŁsswasse≠rablagerungen aus Mittel-Sumatra. - 1934. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Eerste stuk; pp. 1-144, 9 plts. h.t. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 30

 

 

(XI-2) 1935

 

SOLD Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Tweede stuk. - 1935. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 145-232, illustr./plts. Orig. wrps., very good, stamped ex-libris in very good shape of B.G. Escher (design M.C. Escher) on front cover, 4to. Ä 15

 

 

Musper, K.A.F.R. - Die fischfŁhrende Breccien- und Mergel≠schieferabteilung des Tertišrs der Padanger Hochlande (Mittel-Sumatra. - 1935. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Tweede stuk; pp. 145-188, 10 fig., 7 phot., 2 plts. with maps folding-out. Orig. extract, plain new wrps., vergood, 4to. Ä 8

 

Koolhoven, W.C.B. - Het primaire voorkomen van den Zuid-Borne≠o-Diamant. - 1935. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Tweede stuk; pp. 189-232, 8 phot., 5 maps. Orig. extract, plain new wrps., vergood, 4to. Ä 8

 

 

(XI-3) 1936

 

sold Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Derde stuk. - 1936. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 233-299, illustr./plts. Orig. wrps., very good, stamped ex-libris in very good shape of B.G. Escher (design M.C. Escher) on front cover, 4to. Ä 20

 

 

Badings, H.H. - Het Palaeogeen in den Indischen Archipel. - 1936. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Derde stuk; pp. 233-292, 3 fold. plts. Orig. extract, stapled, plain wrps., very good, 4to. Ä 8

 

Leriche, M. - Sur les restes de poisson du niveau ŗ nodules phosphatťsqui occupe la base de l'OligocŤne dans le nord-est des Pays-Bas. - 1936. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Eerste stuk; pp. 293-299

 

 

(XI-4) 1936

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Vierde stuk. - 1936. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 301-360, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 13,50

 

 

Edelman, C.H., F. FlorschŁtz & J. Jeswiet - Ueber spštpleistozšne und frŁhholozšne kryoturbate Ablagerungen in den Ųstlichen Niederlande. - 1936. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Vierde stuk; pp. 301-336, 9 photoplts.

 

Pannekoek van Rheden, J.J. - River-built levees in the Betuwe. - 1936. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Vierde stuk; pp. 337-360, 1 fold. map

 

Reprints Deel XI:
Edelman, C.H., F. FlohrschŁtz & J. Jeswiet - Ueber spštpleistozšne und frŁhholozšne kryoturbate Ablagerungen in den Ųstlichen Niederlande. - 1936. Reprint: Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XI, Vierde stuk; pp. 301-336, 4 fig., 9 photoplts. h.t. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 8

 

Pannekoek van Rheden, J.J. - River-built levees in the Betuwe. - 1936. Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen., Geol. Ser. XI-4 ; pp. 337-360, 1 large fold. plt. with maps and section loosely inserted. Orig. wrps., covers worn, contents very good, 4to. Ä 6

 

 

(XII-1) 1937

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Eerste stuk. - 1937. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 1-132, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 22

 

Steenhuis, J.F. - Bijdrage tot het kwartsgehalte der grindhou≠dende zandlagen aan de oppervlakte en in den ondergrond van Nederland. - 1937. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Eerste stuk; pp. 1-40. Orig. extract, omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 6,50

 

Badings, H.H. - Het Palaeogeen in den Indischen Archipel. errata. - 1937. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Eerste stuk; pp. 41-42

 

Rheinhold, Th. - Fossil diatoms of the Neogene of Java and their zonal distribution. - 1937. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Eerste stuk; pp. 43-132, 21 plts. h.t. Orig. extract, orig. wrps., 4to. Ä 18

 

 

(XII-2) 1939

 

Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Tweede stuk. - 1939. GMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 135-288, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 20

 

Caudri, B. - Lepidocyclinen von Java. [Tertiary] - 1939. Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser. XII; pp. 135-257, few figs. 10 plts. h.t. Orig. wrps. libr. stamp in corner of front cover, very good, 4to. Ä 15

 

Caudri, B. - Lepidocyclinen von Java. [Tertiary] - 1939. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Tweede stuk; pp. 135-258, 10 plts. h.t. Orig. extract, orig. wrps., 4to. Ä 13,50

 

Kruizinga, P. - Two fossil Cirripedia of the Pleistocene marls of Sumba. - 1939. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Tweede stuk; pp. 259-264, 1 plt. h.t. Orig. extract, plain wrps., 4to. Ä 3

 

Pannekoek van Rheden, J.J. - Eene bijdrage tot onze kennis omtrent de geologische geschiedenis der Geldersche Vallei. - 1939. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Tweede stuk; pp. 265-288, 3 fold. plts. Orig. extract, plain wrps., 4to. Ä 6

 

 

(XII-3) - 1940

 

Willems, H.W.V. - On the magmatic provinces in the Netherlands East Indies. - 1940. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XII, Tweede stuk; pp. 289-477 (6 pp. text, remainder tables), 1 fig. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 10

 

 

(XIII-1) 1941

 

sold Verhandelingen van het geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniťn, geologische Serie Deel XIII, Eerste Stuk. - 1941. GMG / Mouton, 's-Gravenhage.; pp. 1-282, figs./plts. h.t. Orig. wrps. complete, spine just a little worn, contents and binding very good, 4to. Ä 28

 

sold Beets, C. - Eine jungmiocšne Mollusken-Fauna von der Halbinsel Mangkalihat, Ost-Borneo, nebst Bemerkungen Łber andere Faunen von Ost-Borneo; die Leitfossilien-Frage. - 1936. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Eerste stuk; pp. 1-219, 9 plts. h.t. Orig. extract, orig. wrps., spine repaired, 4to. Ä 25

 

Pannekoek van Rheden, J.J.- Over het ontstaan der riviermean≠ders. - 1941. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Eerste stuk; pp. 221-282, 1 uitslaande plaat met 46 fign. h.t. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 8,50

 

 

(XIII-2) 1943

 

Verhandelingen van het geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniťn, geologische Serie Deel XIII, Eerste Stuk. - 1941. GMG / Mouton, 's-Gravenhage.; pp. 283-444, figs./plts. h.t. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 25

 

 

Lignac-Grutterink, L.H. - Some tertiary Corrallinaceae of the Malaysian Archipelago. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 283-298, 2 plts. h.t. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 5

 

Crommelin, R.D. - De herkomst van het waddenslib met korrelgrootte boven 10 micron. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 299-333, 7 fig. Orig. extract, omslag, 4to. Ä 6

 

Smit Sibinga, G.L. - On the petrological and structural character of the Pacific. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 335-354, 6 fig. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 5

 

Beets, C. - Notizen Łber die Gattung Cardilia Deshayes. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 355-362 1 plt. h.t. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 3,50

 

Wit, R. de - Hystrichosphaeridae uit limburgsche vuursteen. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 363-392, 15 fig. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 6,50

 

Umbgrove, J.H.F. - Tertiary corals from Sumba (East-Indies) . - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 293-398, 3 plts. h.t. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 4

 

Schreuder, A., Fossil voles and other mammals (Desmana, Talpa, Equus, etc.) out of well-borings in The Netherlands. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 399-434 7 fig. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 8

 

Beets, C. - Die Gattung Galeodea Link im Tertišr von Insulinde. - 1943. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIII, Tweede stuk; pp. 435-444, 1 plt. h.t. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 3,50

 

 

(XIV) 1945

 

Gedenkboek von Dr. Ir. P. Tesch m.i. - 1944/1945. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIV; 566 pp., many figs., 14 plts., t maps. Orig. wrps., 4to. Ä 25

collection of over 50 papers, for the larger part on the geology of The Netherlands

 

Reprint/extract

Steenhuis, J.F. - Lijst van geschriften van Dr. Ir. P. Tesch m.i., 1903-1943. - 1945. Overdruk uit Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XIV; pp. 25-36. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 3

Burck, H.D.M. - Over vindplaatsen in het Neocoom in en om Glanerbeek. - 1945. Reprint: Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XIV; pp. 109-118, 1 fig. (map). Orig. wrps. very good, 4to. Ä 3

Butter, J. - Over Mesolitische vondsten in Overijssel en elders. - 1945. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIV; pp. 119-124, 1 fig., 1 plt. h.t. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3

Doeglas, D.J. - De korrelgrootteverdeeling van de sedimenten boven het "veen op grootere diepte" in den tunnelput te Velsen. - 1945. Overdruk uit Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XIV; pp. 157-167, 5 fig., 1 foto. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. Ä 3

Edelman, C.H. - Overslaggronden. - 1945. Reprint Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIV; pp. 167-172. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 2,50

Edelman, C.H. - Overslaggronden. - 1945. Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en KoloniŽn. Geologische Serie. Deel XIV; pp. 167-172. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 1,50

FlorschŁtz, F. - Azolla uit het Nederlandsche Palaeoceen en Pleistoceen. - 1945. Vergh. KNGMG XIV; pp. 191-198, 3 fiig. orig. extract, stapled, 4to. Ä 2

Gerth, H. - Eine neue Art der Spongiengattung Mortieria des belgischen Kohlenkalkes aus dem Perm von Timor. - 1945. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. v. Ned. & Kol. Geol. Ser. XIV; pp. 199-203, 5 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 1

Hooijer, D.A. - Over subfossiele neushoorns van Sumatra en Borneo. - 1945. Verh. Geol.-Mijnb. Gen., Geol. Ser. 14. pp. 249-258, 1 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3

Huizinga, T.K. - Geologie en grondmechanica. - 1945, Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. XIV; pp. 259-276, 6 fig. Orig. wrps. Ä 4

Kruizinga, P. - Het probleem van de noordelijke erratica en van het aantal pleistoceene landijsbedekkingen voor ons land. - 1945. Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. & Kol. Geol. Ser. XIV; pp. 289-303. Comes with: Kruizinga, 1921: De terrassen en het aantal glaciaties. Orig. wrps. 4to. Ä 4

Kuenen, Ph.H. - De Drentsche riviertjes en het meandervraagstuk. - 1945. Verh. KNGMG XIV; pp. 313-335, 10 fig. 4 phot. Plain new wrps. stapled extract, very good, uncut, 4to. Ä 5

Neve, G.A. de - Quelques remarques sur les Camerinidae et sur la structure interne de Camerina Orbignii (Galeotti) et de Camerina wemmelensis (De la Harpe et Van den Broeck). - 1945. Extract Verh. Geol.-Mijnb. Gen. ned. & Kol. Geol. Ser. XIV; pp. 347-360, 1 fig. 4 plts. h.t. Plain new wrps. 4to. Ä 5

Pannekoek van Rheden, J.J. - Hoe dik is het fluviatiele jong Holoceen in oostelijk Zuid-Holland en omgeving? - 1945. Verh. Geol.-Mijnbv. Gen. Ned. & Kol., Geol. Ser. XIV; pp. 375-382, 4 fig., 1 fold. pl. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3

Regteren Altena, C.O. van & C. Beets - Eine neogene Molluskenfauna vom Tji Gugur (Priangan), W. Java. - 1945, Extract Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. XIV; pp. 37-70, 1 pl. Plain new wrps., stapled extract, ery good, 4to. Ä 8

Sitter, L.U. de - De Keulse Bocht en de horsten van de Peel en van Geldern-Crefeld. - 1945. Reprint: Verh. Geol. Mijnb. Gen. v. Ned. & Kol. XIV; pp. 457-466, 1 plt. (map). Orig. wrps. 4to. Ä 3

Thijsse, J.Th. - Het mechanisme van erosie en sedimentatie. - 1945. Verh. KNGMG, Geol. Ser. XIV; pp. 483-496, 1 fig. Stapled extract. Ä 3

Umbgrove, J.H.F. - Bewegingsphasen en tektonische hoofdrichtingen in Nederland. - 1945. Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Geol. Ser. XIV; pp. 497-516, 2 fig. Orig. wrps. 4to. Ä 4

Vlam, A.W. - Geulenkaart van het Westland. - 1945. Reprint Verh. KNGMG, Geol. Ser. XIV; pp. 525-530, 1 fig. 1 fold-out plt. with map h.t. Orig. wrps. very good. Ä 4

Waard, D. de - Bijdrage tot de kennis van het glaciale diluvium in het Gooi. - 1945. Reprint Verh. Geol.-Mijnb. Gen. geol. Ser. XIV; pp. 551-555, 4 fig. Orig. wrps. very good, 4to. Ä 3

Zonneveld, J.I.S. - Een voormalige Rijn-loop bij Alphen a/d Rijn. - 1945, Extract Verh. KNGMG Geol. Ser. XIV; pp. 557-566, 2 fig. Orig. extract, stapled, 4to. Ä 3

 

Pannekoek van Rheden, J.J. - Hoe dik is het fluviatiele jong Holoceen in oostelijk Zuid-Holland en omgeving? - 1945. Reprint Verh. Geol.-Mijnbv. Gen. Ned. & Kol., Geol. Ser. XIV; pp. 375-382, 4 fig., 1 fold. pl. Orig. wrps. Ä 4

 

 

 

 

(XV-1) 1949

 

Verhandelingen van het Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk. - 1949. NGMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 1-246, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 30

 

Smit Sibinga, G.L. - Pleistocene eustasy and glacial chronology in Java and Sumatra. - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk; pp. 1-31, 5 fig. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 6,50

 

Burck, H.D.M. - Continentale Eemlagen in het dal van den Gelderschen IJssel. - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk; pp. 32-43, 5 fig.

 

Kuenen, Ph.H. - Ambon and Haroekoe. - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk; pp. 44-62, 6 fig. Orig. extract, omslag, 4to. Ä 6

 

Voorthuijsen, J.H. van - Foraminifera of the Icenian (oldest marine Pleistocene) of the Netherlands. - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk; pp. 63-69, 1 fig., 1plt.

 

Waard, D. de - Glacigeen Pleistoceen, een geologisch detailonderzoek in Urkerland (Noordoostpolder). - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk; pp. 70-246, 125 fig./phot., 3 plts. with maps folding-out. Orig. extract, plain new wrps., very good, 4to. Ä 22

 

Waard, D. de - Glacigeen Pleistoceen, een geologisch detailonderzoek in Urkerland (Noordoostpolder). - 1949. Overdruk: Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Eerste stuk; pp. 70-246, 125 fig./phot., 3 plts. with maps folding-out. Orig. omslag op karton geplakt, rug vernieuwd, sporen van tape, traces of use, compleet en goed bruikbaar, 4to. Ä 12

 

 

 

(XV-2) 1950.

 

Verhandelingen van het Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Tweede stuk. - 1950. NGMG / Mouton, 's-Gravenhage. pp. 247-357, illustr./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 14

 

Doeglas, D.J. - De interpretatie van korrelgrootte-analysen. - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Tweede stuk; pp. 247-328, figs., 2 fold. plts. Orig. extract, plain wrps., very good, 4to. Ä 8

 

Beets, D.J. - Revised determinations of East Indian and rela≠ted fossil Mollusca /&/ On an East-Indian representative of the rare gastropod genus Trochocerithium /&/ On fossil Brachiurian crabs from the East Indies. - 1949. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Tweede stuk; pp. 329-357, 2 fig., 1 plt. Orig. extract, plain wrps., very good, 4to. Ä 8

 

 

(XV-3) - 1955

 

Kruit, C. & Tj.H. van Andel - Sediments of the Rhone delta. I. Grain size and microfauna, II. Sources and deposition of heavy minerals. - 1955. Verhandelingen van het Koninklijk-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XV, Derde stuk; pp. 357-556, 6 photoplts., 8 fold. (most col.) encl. in pocket. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap (continuation of Verh. Geol.-Mijnb. Gen. v. Ned. & Kol., Geol. Ser.)

 

 

 

(XVI) - 1956

 

Gedenkboek H.A. Brouwer. - 1956. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XVI; XLII+440 pp., fp. (portrait), many fig./plts., fold. & col. map. Orig. wrps., very good, 4to.Ä 30

collection of ca. 40 papers

 

Reprint/extract

Holmes, Arthur - The ejectamenta of Katwe Crater, southwest Uganda. - 1956. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XVI; pp. 139-166, 4 fig., 1 photoplt. h.t. Orig. extract, stapled, very good, 4to. Ä 5

KŁndig, E. - Geology and ophiolitic problems of East-Celebes. - 1956. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XVI; pp. 210-235, 2 fig., 1 fold. & col. geol. map 1:500,000. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 7

MacDonald, G.A. - The structure of Hawaiian volcanoes. - 1956. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XVI; pp. 274-295, 2 fig., 1 photoplt. h.t. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 5

Read, H.H. - The las twenty years' work on the Moine Series of Scotland. - 1956. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XVI; pp. 330-354, 4 fig. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 5

Reynolds, D.L. - Calderas and ring-complexes. - 1956. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XVI; pp. 355-379, 1 fig. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 5

Rutten, M.G. - The geology of Videy (Iceland) (a re-interpretation. - 1956. Verh. Geol. Mijnb. Gen. Geol. Ser. XVI; pp. 394-402, 3 fig., 5 photoplts. with 9 phot. h.t. Orig. extract, plain new wrps., 4to. Ä 4,50

 

 

(XVII-1) - 1956

 

Egeler, C.G. & T. de Booy - Geology and petrology of part of the southern Cordillera Blanca, Peru. - 1956. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XVII-1; pp. 86 pp., 31 fig., 12 photoplts., 1 fold. & col. map in pocket. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(XVII-2) 1957

 

Straaten,L.M.J.U. van & J.D. de Jong (eds.) - The excavation at Velsen. - 1957. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XVII-2; pp. 87-218, many fig./phot./plts. (some fold.). Orig. wrps., very good, 4to. Ä 18

 

 

(XVII-3) - 1958

 

Rutten, M.G. - Geological reconnaissance of Esja, Iceland. - 1958. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XVII-3; pp. 219-298, 34 fig., 45 phot., 4 fold. maps in pocket. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 13

 

 

(XVIII) 1957

 

Weelden, A. van and many others - Gedenkboek F.A. Vening Meinesz. - 1957. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XVIII; LV+309 pp., col. fp. (portrait), many fig./plts. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 10

collection of 25 papers

 

 

(XIX) - 1960

 

Voorthuysen, J.H. van & P.H. Kuenen (eds.) - Das Ems-Estuarium. Ein sedimentologisches Symposium. - 1960. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XIX; 300 pp., many fig./phot./plts. (some fold). Orig. wrps., very good, 4to. Ä 25

 

 

(XX) - 1962

 

Visser, W.A. & J.J., Hermes. - Geological results of the exploration for oil in Netherlands New Guinea. - 1962. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XX; 265 pp., many fig./phot., 16 fold. encl. w. maps and sections, some col., 2 encl. w. phot., incl. 48 photoplts. of fossils. Orig. wrps., cloth cassette, very good, 4to. Ä 65

 

 

(21) - 1963

 

Transactions of the Jubilee Convention. [ 2 vols. + 2 cassettes]. - 1963. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 21-1 & 21-2; 179+280 pp., many figs./phot./plts., 44 fold app. Orig. wrps., with fold. plts. in 2 cassettes. Ä 60††
collection of review papers on the geology of the Netherlands, published on the occassion of 50 years KNGMG

 

Contents

 

Deel 21-1

 

Foreword. p. 7

Thiadens, A.A.,The Palaeozoic of the Netherlands. p. 9

Teeuwisse, W. P., Coal mining: Techniques in contact with nature. p. 29

Haanstra, U., A review of Mesozoic geological history in the Netherlands. p. 35

Stheeman, H. A., Petroleum development in the Netherlands, with special reference to the origin, subsurface migration and geological history of the country's oil and gas resources. p. 57

Cox, R., The production of salt in the Netherlands. p. 97

Brouwer, A., Cainozoic history of the Netherlands. p. 117

Straaten, L.M.J.U. van, Aspects of the Holocene sedimentation in the Netherlands. p. 149

Volker, A., Practical geohydrology "Delta Project". p. 173

 

Deel 21-2

 

Foreword. p. 7

Patijn, R.T.H., Tektonik von Limburg und Umgebung. p. 9

Kimpe, W.F.M., Geochimie des eaux dans Ie Houiller du Limbourg (Pays-Bas). p. 25

Kimpe, W.F.M., Ganister, a refractory quartzite in the Westphalian A, South Limburg. p. 47

Visser, W.A., Upper palaeozoic evaporites. p. 61

Prent, D., Petroleum production in the Netherlands. p. 73

Tadema,H.T., Research on secondary recovery. p. 85

Romein, B.T ., Present knowledge of the stratigraphy of the Upper Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) and Lower Tertiary (Danian-Montian) calcareous sediments in Southern Limburg. p. 93

Couper, R. A. and Hughes, N. F., Jurassic and Lower Cretaceous palynology of the Netherlands and adjacent areas. p. 105

Harsveldt, H. M., Older conceptions and present view regarding the Mesozoic of the Achterhoek, with special mention of the Triassic limestones. p. 109

Houtman, H. J., Aspects of the development of some oilfields in the Western Netherlands. p. 131

Keizer, T. and Letsch, W. T., Geology of the Tertiary in the Netherlands. p. 147

Zagwijn, W. H., Pleistocene stratigraphy in the Netherlands, based on changes in vegetation and climate. p. 173

Pons, L.J. et al., Evolution of the Netherlands coastal area during the Holocene. p. 197

Rummelen, F. F. F. E. van, Geology and its practical application in the S. W. Netherlands. p. 209

Hageman, B.P., A new method of representation in mapping alluvial areas. p. 211

Hageman, B.P., A new apparatus for taking cores in unconsolidated sediments. p. 221

Sluis, J.P. van der, and Schaafsma, A.I., A drilling rig for coring unconsolidated sediments. p. 225

Zonneveld, J.I.S., Photogeology. p. 229

Walter, F., Some results of geo-electrical investigations in the allluvial areas in the Netherlands. p. 233

Terwindt, J.H.J. et al., Sediment movement and sediment properties in the tidal area of the lower Rhine (Rotterdam waterway). p. 243

Kruit, C., Is the Rhine delta a delta? p. 259

 

 

Reprint Deel 21: Thiadens, A.A. 1963. The Paleozoic of the Netherlands. Reprint Verh. Kon. Ned. Geol.-Mijnb. Gen, Geol. Ser. 21-1; pp. 9-28, 6 tab., 12 fold. app. in pocket. Orig. wrps., 4to. Ä 8

 

 

(22)- 1963

 

Veen, A.H. van der - A study of pyrochlore. - 1963. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 22; 188 pp., few figs., 19 microphotoplts. h.t., fold. tables in pocket. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(23) - 1966

 

Audretsch, F.C. d', R.B. Kluiving & W. Oudemans - Economic geological investigation of NE Vogelkop (Western New Guinea). - 1966. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 23; 151 pp., 11 figs., 13 tabs., 28 phot., 10 maps in pocket plus 2 booklets with 32 plates and description. Orig. wrps., in cloth casette, very good, 4to. Ä 20

 

 

(24) - 1967

 

Gischler, Ch.E. A semi qualitative study of the hydrogeology of the North Netherlands. - 1967. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 24; 75 pp., 60 fig., 3 fold. maps (2 col.) in pocket. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(25) - 1968

 

sold Symposium on the Groningen gas field, 15th and 16th march, 1968. - 1968. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 25; 65 pp., many fig./phot. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(26) - 1969

 

Symposium oceanization in the western Mediterranean. - 1969. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel XVII-3; 165 pp., many fig./phot. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(27) - 1969

 

Proceedings of the 7th Guiana Conference, November 1969, Parimaribo. - 1969. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 27; 175 pp., fig./phot., 19 fold. app. in cassette. Orig. wrps., 4to. Ä 20

 

 

(28) - 1973

 

sold Nederlandse Aardolie Maatschappij (eds.) - The analysis of surface subsidence resulting from gas production in the Groningen area, the Netherlands. - 1973. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 28; 109 pp., many figs. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 15

 

 

(29) 1973

 

Sijp, J.W.C.M. van der, et al. (eds.) - New aspects of mineral and water resources in The Netherlands. - 1973. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 29; pp. 106 pp., many fig./phot., 1 fold. section. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 12

 

 

(30) 1973

 

Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 29. - 1973. KNGMG. 55 pp., 30 figs. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 8

 

Houbolt, J.J.H.C.: The deep-sea canyons in the Gulf of Guinea near Fernando Poo. pp. 7-18, 8 fig.

J. Brouwer: Foraminiferal faunas from the deep-sea sediments in the Gulf of Guinea. pp. 19-55, 22 fig.

 

 

(31) 1974

 

Glennie, K.W., M.G.A. Boeuf, et al. - Geology of the Oman Mountains. [3 parts]. - 1974. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 31; 423 pp., numerous figs/phot in separate volume, 8 fold. encl. in pocket incl. 2 col. geol. maps scale 1:500.000. Orig. wrps., very good, 4to. Ä 40

 

 

(32) - 1980

 

Ned. Aardolie Mij. & RGD - Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. - 1980. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap. Geologische Serie. Deel 32; 77 pp., figs., 36 fold. encl. in cassette. Ä 18