Home page | Catalogs | How to order 

 

Lingua Terrae Books Catalog

Dutch History and topography

Nederlandse geschiedenis en topografie
Nederlandse topografie en geschiedenis, algemeen

Atlas van Nederland Blad I-2. Nederland – The Netherlands. [Hoogteligging]. 1963. Col. map 1:600.000. Rare unfolded copy. € 20

 

Atlas van Nederland Blad II-1. Geologie: Nederland en omgeving – Geology: The Netherlands and surroundings. 1974. Col. map 1:1.500.000. Rare unfolded copy. € 15

 

Atlas van Nederland Blad II-2&4. Tektoniek: Nederland en omgeving – Tectonics: The Netherlands and surroundings. 1975. Col. map 1:1.500.000 plus sheet with four detail maps. Rare unfolded copy. € 15

 

Atlas van Nederland Blad III-1. Geomorfologie – Geomorphology. 1974. Col. map 1:600.000. Rare unfolded copy. € 25

 

ICONA (Interdept. Co-ord. Comm. North Sea Affairs) 1992. North Sea atlas for Netherlands policy and management. Stadsuitg. A'dam. ca. 200 pp., 91 col. maps. Orig. boards, ringbinder, 4to. € 13

 

Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 1963-1981. Atlas van Nederland. SDU, 's-Gravenhage. ca. 110 double page col. maps (incl. supplement. Orig. cloth, gilt, edges of spine a bit worn. 38x58 cm. € 175

 

Bakker, J.J. et al. 1989. Natuurwaardenkaart 1988. Natuurgebieden, bossen en natte gronden in Nederland. Min. Landb., Natuurbeh. Viss., den Haag. 29 pp., 6 fig., 2 fold. & col. maps. Orig. wrps., plastic folder, libr. marks, 4to. € 9

 

Barends, S. et al. (eds.) 1986. Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Matrijs, Utrecht. 104 pp., many fig./phot. Orig. ill. wrps. € 13

 

Berendsen, A. (ed.) 1965. Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen. 287 pp., many figs.-phot.-plts., many col. Orig. cloth, 4to.  € 25

 

Berg, K. van den & G. Glerum 1976. Nederland van boven. Luchtfoto's uit de jaren dertig. De Haan, Bussum. 172 pp., many phot. Orig. wrps., sm4to. € 13

 

Bierens de Haan, J.A. et al. (eds.) 1952. Een halve eeuw Nederlands Alpinisme 1902-1952. Leiden, Ned. Alpenver. 123 pp., 16 plts. h.t. Orig. hlf. cloth, sm4to. € 12

 

Bijl, J.G. & P. Tesch 1938. Excursion B-2. Polders et dunes. Congr. Int. Gιogr. Amsterdam. 70 pp., figs., phot., 2 fold. maps (1 col.). Orig. wrps. € 8

 

Brokken, H.M. 1982. Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Walburg, Zutphen. 676 pp. Orig. boards. € 25

 

Brouwer, W.D. 1975. Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Deel I & II. Pudoc, Wageningen. 125+185 pp. Orig. wrps. € 15

 

Cordfunke, E.H.P. et al. (eds.) 1988. De Hollandse stad in de dertiende eeuw. Walburg Pers, Zutphen (Muiderberg-symposium IV). 120 pp., figs./phot. Orig. ill. stiff wrps. € 15

 

Duursma, E.K. et al. (eds.) 1982. De Nederlandse delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. Natuur en Techniek, Maastricht. 511 pp., many fig./phot., many col., fold. facs. of "Zelandiae Descriptio (Het panorama van Walcheren uit 1550)" in folder. Orig. boards in cassette (casette with small repair, 4to. € 50

 

Forbes, R.J. (ed.) 1968. Het zout der aarde. Samengesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo. Kon. Ned. Zoutindus-trie, Hengelo. 379 pp., col. fp, 69 fig., some fold., 14 tab., 8 append. Orig. cloth, 4to. € 25

 

Foto-atlas Groningen. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 281 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

Foto-atlas Drenthe. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 307 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

Foto-atlas Overijssel. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 386 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 45

 

Foto-atlas Gelderland. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. x+566 pp. w. aerial phot. 1:14.000 and separate index. Orig. wrps., lg4to square. € 50

 

Foto-atlas Utrecht. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 175 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 30

 

Foto-atlas Noord-Holland. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 334 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 40

 

Foto-atlas Zuid-Holland. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 376 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 40

 

Foto-atlas Zeeland. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 279 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

Foto-atlas Noord-Brabant. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 595 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 50

 

Foto-atlas Limburg. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 270 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

Gabriλls, H. 1990. Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990. Shell, 's-Gravenhage. 240 pp., numerous fig./phot., many col. Orig. wrps., dj., 4to. € 22

 

Guerber, H.A. et al., n.d., ca. 1930. Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Thieme, Zutphen. 406 pp., col. fp., many plts. Orig. cloth. € 20

 

Heijer, H. den 2002. De geschiedenis van de WIC. 2de gewijz. dr. Walburg, Zutphen. 208 pp., many fig. Paperback, 4to. € 18

 

Heimans, E. & R. Schuiling 1912-1928. Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. Noordhoff, Groningen. Orig. wrps., 4 to.

 • II. Duinlandschap bij Schoorl; 24 pp., 1 fig. (map), 3 photoplts. € 13
 • III. De Boompjes te Rotterdam. pp. 35-58, 1 fig. (map), 5 photoplts. € 13
 • V. Aan de Westerschelde. 27 pp., 2 fig. (map), 2 photoplts. € 13
 • IX. Heuvellandschap (Zuid-Limburg) (Epen). pp. 158-181, 2 fig. (map), 4 photoplts. € 13
 • X. Vσσr Dordrecht. XI. Weidelandschap bij Schiedam. 31 pp., 2 fig. (maps), 5 photoplts. € 13
 • XIII. De Maas in Limburg. 28 pp., 2 fig. (map), 2 photoplts. € 13
 • XXIII. Een zandverstuiving [Drouwener Zand]. 15 pp., 1 fig. (map), 5 photoplts. € 13
 • XXVI. De zuidoostrand der Veluwe (Zijpenberg). 30 pp., 1 fig. (map), 8 photoplts. € 15
 • XXVIII. Enschede, middelpunt van Nijverheid. pp. 542-579, 1 fig. (map), 16 photoplts. € 18
 • XXX. De St. Pietersberg. 28 pp., 2 fig. (maps), 14 photoplts. € 18
 • XXXI. Een ven bij Oosterwijk. 23 pp., 1 fig. (map), 13 photoplts. € 18
 • XXXII. Het Westland (Groentenveiling te Loosduinen). 26 pp., 1 fig. (map), 13 photoplts. € 13

Henderikx, P.A. 1977. De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Dordrecht, Hollandse Studien 10; 249 pp., figs., 28 plts. Orig. cloth, libr. stamp on endpaper and half title. € 15

 

Heuvel, H.W. [1909] 1978. Volksgeloof en volksleven. Onveranderde herdruk. Gysbers & Van Loon, Arnhem. 448 pp., illustr. G. Prop. Orig. cloth, dustjacket. € 28

 

Hinte, J. van 1938. Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Store Maggleby, het Hollandersdorp op Amager. Extract Tijdschrift KNAG (2) LIV; pp. 2-70, 2 fig., 10 photoplts. h.t. Plain new wrps. € 10

Historia. Maandschrift voor Geschiedenis. Jrg. 1-3, 1935-1937. In orig. 37 issues, lg4to., very good set. € 55

Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Thematic issues:

 • Het Hollandse landschap. Holland 10-juni 1978. pp. 85-192, many figs.€ 5
 • Landbouw in Holland. Holland 18-3, 1986. pp. 129-208, vele fign. € 5
 • Nijverheid en industrie. Holland 21-4/5, 1989. pp. 189-275, vele fign. € 5

Huizinga, J. 1935. Herfsttij der Middeleeuwen. 4de herz. dr. Tjeenk Willink, Haarlem. 537 pp. Orig. linnen, in goede staat. € 18

 

Iversen, T. 1936. A burial place in Walrus Gat from the old whaling days at Jan Mayen, with introdution by J. Sibinga Mulder: De graven van Outgert Jacobsz en zijn 6 Hollandsche makkers te Walrusgat op Jan Mayen gevonden!. Extract Tijdschr. KNAG (2) 53; pp. 360-368, 1 fig., 6 photoplts. h.t. Plain wrps., stapled. € 5

 

Jaffι, H.L.C. 1965. Spinoza en het beeldend denken. Spinozahuis Meded. XXI; 21 pp., 4 plts. h.t. Orig. wrps. € 6

 

Jong, Dr. L. de - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945. 1ste druk - 1966. Querido, Amsterdam. 816 pp., zeer veel fign./foto’s. Orig. linnen met stofomslag, in uitstekende staat, 4to. € 20

 

Kampen, H.C.A. van 1938. Het water op ! Een watersport-album. [plaatjesalbum / scrapbook]. Droste, Haarlem. 179 pp., figs., 144 pasted-in photoplts. Orig. boards, very good, 4to. € 30

 

Keuning, H.J. 1979. Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen. De regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief. Nijhoff, 's-Gravehage. 290 pp., 8 fig. Paperback. € 19

 

Koeman, C. 1960. Kartografie van Nederland 1700-1850. Tentoonst.-cat. landmeetk. Gez. Snellius, Delft. 23 pp., 8 plts. Orig. wrps. € 5

 

Kok, R. & E. Somers (red.) 1989-1991. Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Waanders, Zwolle. 1252 pp., vele fign./foto's, zw/w & kleur. 52 afleveringen in twee orig. linnen banden, 4to. € 60
hierbij: Deel 53: De oorlog na de oorlog; 96 pp., en reproduktie Algemeen Handelsblad 10 mei 1940

 

Koninklijk Nedederlands Aardrijkskundig Genootschap 1933. Het verkeer in Nederland in de XXe eeuw. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. II-50-3/4, pp. 331-662, many figs./plts./maps. In complete journal issue, orig. wrps. € 13
special issue on the occasion of 60 year KNAG

 

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1938. La Nιerlande. Etudes generales sur la gιographie des Pays-Bas. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. II-55. 160 pp., man figs./phot., 9 fold. maps, some fold. Orig. wrps. € 15

 

Koten, D. van (ed.) 1984. Aerophoto Holland. Air-views of towns, villages and the country side. Kopub BV. 144 pp., ca. 140 col. areal phot. w. locations maps. Orig. wrps., wrps. a bit foxed, otherwise good, lg4to. € 9

 

Kruimel, H.L. et al. - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie. - 1981. Nederl. Geneal. Ver., Amsterdam. 220 pp., fign., kleurenplaten. Orig. linnen, in uitstekende staat. € 10

 

Kuile, E.H. ter 1941. De torens van Nederland. 1ste druk. De Lange, Amsterdam [Heemschutserie 7]. 111 pp., veel fign. & 24 platen met57 foto’s. Paperback met stfomslg, in uitstekende staat. € 6,50

Laan, K. ter 1942. Van Goor's Aardrijkskundig woordenboek van Nederland. Van Goor, Den Haag. 493 pp. Orig. cloth, ex-lib., 8vo. € 14

Laan, K. ter 1968. Van Goor's aardrijkskundig woordenboek van Nederland. 3e dr., bewerkt door A.G.C. Baert. Van Goor, Den Haag. 526 pp., many figs./phot. Orig. cloth, dj., lg8vo. € 35

Laars, T. van der 1913. Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Koffie Hag Mij., Amsterdam. 179 pp., 350 fig., 15 col. plts. Orig. cloth, top end of spine just a little worn, sm4to. € 18

 

Laars, T. van der 1924. Nederlandsche gemeentewapens. Amsterdam, Hag. In 2 delen met de gemeentewapens van de 11 provincies, Oost- en West-Indiλ, errata en aanvullingen, Voormalige gemeenten, de nieuwe en gewijzigde gemeentewapens, Heerlijkheden, en Waterschappen, Register. 1338 ingeplakte wapens. Orig. linnen, ex-libris: M.C. Hamer. Zeer goed. € 200

 

Laars, T. van der 1924. Nederlandsche gemeentewapens. Amsterdam, Hag. In 2 delen met de gemeentewapens van de 11 provincies, Oost- en West-Indiλ, errata en aanvullingen,  1026 ingeplakte wapens. Register. Orig. linnen. Zeer goed. € 125

 

Lampen, W. 1948. Willibrord en zijn tijd. Van kampen, Amsterdam. 151 pp. met illustr. Orig. half linnen, stofomslag beschadigd, overigens zeer goed. € 8

 

Lefebvre, M. 1912. En Hollande. Univ. Libre Bruxelles. Excursion scient. (gιographie, gιologie, botanique, zoologie) IV. 132 pp., 71 fig. Orig. wrps. € 18

 

Lennep, J. van & J. ter Gouw 1868-69, repr. 1974. De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 dln.) & Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. [together 3 vols.]. Couvreur, Den Haag. 415+446+412 , col. fp., ca. 650 figs. Orig. cloth, dustjackets. € 45 

 

Loeb, L.H., n.d., ca. 1965. Nederlandse kastelen. Bosch & Keuning, Baarn. 128 pp., many fig./phot. Orig. cloth, dustjacket, lg4to. € 32

 

Meertens, P.J. - De betekenis van de Nederlandse familienamen. 1ste druk. - 1941. Rutgers, Naarden. Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde 11; 43 pp. Orig. boards, very good, sm8vo. € 8

 

Meijer, H. (ed.) 1985. Kleine geografie van Nederland / Kleine foto-atlas van Nederland. Minist. Buitenl. Zaken, Den haag / Inform.-Docum. centrum, Utrecht. 43+44 pp., Many figs./phot./maps, many col., 1 large fold. & col. map. Orig. wrps., 4to. € 13

 

Meulen, J.J. van der & W.W. Reijs, n.d., ca. 1950. Nederland vanuit de lucht. Bosch & Keuning, Baarn. 327 pp., 163 aerial phot. Orig. cloth, lg8vo. € 20

 

   

 

Militaire Luchtvaarmuseum, Soesterberg, 1989. Luchtfoto's van Nederland. Luchtfoto's uit de twintiger en dertiger jaren gemaakt door de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg. 109 pp., 103 photoplts. Orig. illustr. wrps., 4to oblong. € 20

 

Modderman, P.W. et al. (red.) - Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven? - 1961. Nederl. Geneal. Ver., Amsterdam. 186 pp., illustr. Orig. linnen, in uitstekende staat. € 8

 

Munnik, H.J. van der & W. Shirlaw (eds.) - The importance of Holland seen from the air. - 1928. Royal Dutch Airlines. 193 pp., many photoplts., mostly of industries, some airplanes. Orig. gilt decorated cloth, very good, lg4to. € 22

 

   

 

Neerlands Volksleven 31-2/4, 1981. Blaasmuziek in Nederland en Vlaanderen. 32 van de 63 pp., 4 fig./phot. Orig. wrps. € 8

 

Niermeyer, J.F. 1919. Het aandeel der Nederlanders en dat der Engelschen in de ontdekking van Spitsbergen 1596-1625 //&// F.C. Wieder: Hollandsche elementen op de kaart van Spitsbergen door Thomas Edge, 1625. Extract Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. (2) XXXVI; pp. 697-714, 1 fig., 2 plts. h.t. Plain new wrps., stapled. € 5

 

Overvoorde, J.C. & P. de Roo de la Faille 1928. De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland. Oudheidk. Jb. III-8-1/2; 190 pp., 90 fig./phot. Orig. wrps., front cover loose and frayed, contents very good, 4to. € 45

 

Pieck, Anton & Fred Thomas 1974.  Droom in de delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld. Den Haag.  330 pp., many figs. Orig. cloth, dustjacket with small repair. € 15

 

Pluym, W. van der 1951. Het Nederlandse binnenhuis en zijn meubels, Deel III: 1750-1800. 1ste druk. De Lange, Amsterdam [Heemschutserie 71]. 103 pp., fign., platen met 41 foto’s. Half linnen met stofomslag, in uitstekende staat. € 6

 

Romein, Jan 1934. De Lage Landen bij de zee. 1ste druk. Utrecht, De Haan. 712 pp., numerous figs., col. plts. Orig. cloth. € 20

 

Romein, Jan en Annie 1940. De Lage Landen bij de zee. Utrecht, De Haan. 728 pp., numerous figs., col. plts. Orig. cloth, sm4to. € 20

 

sold Schepers, J.H.G. (ed.) 1948. Het spiedend oog der luchtcamera. Brill, Leiden. 331 pp., 56 fig., 14 maps (1 col.), 178 phot. Orig. cloth. € 28

 

Scholte, H. , voorwoord A. Viruly - Nederland in vogelvlucht. - n.d., ca. 1950.Holkema & Warendorf, Amsterdam. 55 pp., 72 fotoplaten h.t. Orig. linnen, stofomslag met lichte gebruikssporen, verder in zeer goede staat, 4to oblong. € 20

 

   

 

Schraaf, N. van der (ed.) 1979. The centenary of the Netherlands Geodetic Commission. Rijkscomm. Geodesie, Delft. 228 pp., many fig./phot., some col. Orig. wrps., sm4to. € 20

 

Schrijnen, Jos 1930-33. Nederlandse volkskunde. Eerste en Tweede deel. 2de herz. dr. in 2 banden]. Thieme, Zutphen. 363+399 pp., enkele fign, 9+4 platen (2 gekl.). Orig. verguld linnen, in zeer goede staat. € 30

 

Schrijnen, Jos. [1930] 1977. Nederlandsche volkskunde. Ongewijzigde herdruk van de 2de druk. Gysbers & Van Loon, Arnhem. 363+399 pp., col. fp., figs./photoplts. Orig. cloth, dustjacket. € 25

 

Schuiling, R. 1915. Nederland. Handboek der aardrijkskunde. 5de dr. Tijl, Zwolle. 763 pp., figs./plts./fold. maps. Orig. cloth, sm4to. € 40

 

Schuiling, R. 1934. Nederland. Handboek der aardrijkskunde. 6de druk. 2 vol. + 2 vol. supplement. Tijl, Zwolle. 821+1074+201+111 pp. 431 figs., phot., col. maps & sections, fold. plts. Uniform cloth. € 95

 

Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 1984. Atlas van Nederland. Staatsuitgeverij, ’s Gravenhage. Complete set of 20 parts in orig. cassette. Folio. € 85

 

Thijsse, J.P. 1943. Onze duinen. De Lange, Amsterdam. [Heemschutserie]. 85 pp., few figs., plts. W. 32 phot. Orig. hlf. Cloth, dustjacket. € 8

 

Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Gen., 2de Reeks, LXV-4/5 (Jubileum afl.), 1948. Special issue devoted to the function of aerial photography in science and geographic education. pp. 437-752, many figs./photoplts. Orig. wrps. € 23

 

Tinneveld, A. (red.) 1953. De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek. Didam, Leonards. 368 pp., 116 fig./phot. Orig. cloth, gilt, sm4to. € 50

 

Vos, H. de 1976. Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Deel 1 & 2.Wereldvenster, Baarn. 247+255 pp. Paperbacks. € 10

 

Warnaars, H.B.E. et al. 1948. Molens en klederdrachten in Nederland. Leiden, Tieleman & Dros. Scrapbook / plaatjesalbum. 62 pp., col. fp., fog., 50 pasted-in col. plts. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 18

 

Werff, E.O. van der et al. 1990. Burgundica et varia. Keuze uit de verspreide opstellen van prof. dr. A.G. Jongkees hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag … etc. Verloren, Hilversum. 365 pp. Orig. linnen, naam op titelpagine, handgeschreven stamboom op eerste schutblad, verder in zeer goede staat. € 12

 

Willemsen, M. & H. Siliakus 1976. Vliegend over Nederland / Flying over Holland. Prom. Pict., Soest. 5th rev. ed. 208 pp., numerous oblique aerial phot., col. and bl&w. Orig. cloth, dj., 4to oblong. € 13
text in four languages

 

 

Amsterdam

 

ADM 1950. Hendrik-Dok. Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Amsterdam. 104 pp., 51 photoplts., 1 fold. pl. Orig. cloth with col. pl., lg4to. [Amsterdam] € 35

 

Collectief - Amsterdam natuurhistorisch gezien. - 1941. Afd. Amsterdam, Natuurhist. Ver. Nederland. 314 pp., 70 fig., 27 pltn. met foto's h.t., 1 uitslaande en gekleurde geol. kart. Orig. linnen in zeer goede staat. € 20
bevat ca 40 artikelen van o.a. J.P.Thijsse, C.H. Edelman, J. Heimans

 

Baart, J. et al. - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek. - 1977. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem. 524 pp., 164+969 fign & foto's. Gebonden met stofomslag, in prima staat. € 25

 

Balk, J.Th. - Een kruiwagen vol bomen. Verleden en heden van het Amsterdamse Bos. - 1979. Stadsdrukkerij, Amsterdam. 160 pp., vele fig./foto’s, ten dele gekleurd. Orig. karton, stofomslag, 4to. € 10

 

Biemond, C. et al.‎ - ‎Rapport 1940. De watervoorziening van Amsterdam. - ‎1940. Stadsdrukkerij Amsterdam. 325+119+11 pp. 24 gevouwen platen in cassette (ook in kleur). Hierbij: Aanvullende mededelingen, Rapport 1940: 188 pp. en 4x overdrukken “Water” met aanvullende gegevens. Orig. omslagen met bibliotheek stempel, het geheel in orig. linnen cassette. in uitstekende staat. 4to. € 75

 

Biet, Bea B. (samenst.) - Een lied voor Amsterdam.. Gedichten over Amsterdam. - 1946. De Telg, Amsterdam. 72 pp. met illustr. van R.M. Gompertz. Orig. linnen, goed, gr4to. € 10

 

Bouman, F. e.a. (red.) - Kruidenier aan de Amstel. De Amsterdamse Hortus volgens Johannes Snippendaal (1646). - 2007. Amsterdam Univ. Press. 256 pp., veel fign. & foto's, ook in kleur. Orig. linnen met stofomslag, in zeer goede staat, 4to. € 20

 

Braat, J. e.a. (red.) - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985. - 1985. Holkema & Warendorff, Weesp. 196 pp., met veel fign. & foto's, ook in kleur. Gebonden, stofomslag met gebruikssporen, met opdracht van ιιn van de autuers op de titelpagina, 4to. € 13,50

 

Daalder, Remco - Stadse beesten. ̶ een dierengeschiedenis. - 2005. Lubberhuizen, Amsterdam. 159 pp., veel fign. & foto's, ten dele in kleur. Hardcover, in zeer goede staat. € 16

 

Daalder, Remco - Natuurlijk Amsterdam. 16 wandelingen in en rond de stad. - 2012. 2de druk. Lubberhuizen, Amsterdam. 144 pp. tekeningen Herwolt van Doornen. Paperback, nieuwstaat. € 16

 

Duparc, H.J.A. & J.W. Sluiter (red.). - Lijnen van Gisteren. 100 jaar openbaar vervoer in foto’s 1875-1975. - 1975. Brill, Leiden. 159 pp., veel foto’s. Orig. linnen, stofomsl., 4to. € 20

 

Duyn, Roel van - Schuldbekentenissen van een ambassadeur. Nota's, beschouwingen ...etc. 3de druk. - 1971. Meulenhoff, Amsterdam. 192 pp. Paperback, in goede staat. € 4

 

Emeis, M.G. - Amsterdam buiten de grachten. - 1983. Sijthoff, Amsterdam. 160 pp., vele fig./foto’s, ten dele gekleurd. Tegenover titelpagina is presentatie ingeplakt. Orig. linnen, stofomslag, zo goed als nieuw, 4to. € 15

 

Fennis, Paul - De Pijp. 100 jaar verandering in beeld. - 2000. Uitg. De Miliano, Alkmaar. 112 pp. met veel foto's. Paperback, in zeer goede staat. € 8

 

Ferdinandusse, R. (tekst) - 24 hours | uur | Studen | Amsterdam. - 1986. Meulenhoff/Landshoff, Amsterdam. 139 pp. met foto's van Henk van den Boogaard, Eddy Posthuma de Boer e.a. Paperback, als nieuw, gr4to. € 12

 

Fouquet - Met Fouquet door Amsterdam. - 1783, repr. n.d., ca. 1961. Amsterdam, Minerva. 251 pp., 103 fig. Orig. linnen met stofomslag, in goede staat, gr4to. € 15

 

Gemeentebestuur van Amsterdam. - Tuinstad Slotermeer. - 1952. Amsterdam. 49 pp., vele fig./foto’s. Orig. geοll. omslag, in zeer goede staat, 4to. € 18

 

Groen, J.A. - Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater door de eeuwen heen. - geen datum, ca. 1979.Amsterdam, Gemeentewaterleidingen. 192 pp., veel fign. & foto's. Orig. linnen met stofomslag, 4to. € 15

 

Halm, H. van e.a. (red.) - De wilde stad. 100 jaar natuur van Amsterdam. - 2001. KNNV Uitg., Utrecht. Jubileumboek 100 jaar KNNV afd. Amsterdam. 192 pp., veel fign. & foto's, meest in kleur. Gebonden met stofomslag, zeer goed, gr4to. € 18

 

Hendriks, A. & J. van Velzen - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse wijken van Amsterdam 1900-1944. - 2004. Blankevoort, Amstelveen. 176 p., veel fign. & foto's, enkele in kleur. Orig. geοll. karton, in zeer goede staat. € 15

 

Hofland, H.J.A. - De stadsoorlog. Amsterdam '80. - 1981. Sijthoff, Alphen a/d Rijn. 128 pp. met foto's van Ronald Hoeben en Steye Raviez. paperback, in zeer goede staat. € 10

 

Houweling, Jos - 700 centenboek. - 1975. Gemeentegiro, Amsterdam. 176 pp., vele fign./foto’s. Paperback, in zeer goede staat, 4to. € 6

 

Kist, J.B. et al. (red.) - Van VOC tot Werkspoor; het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg. - 1986. Matrijs, Utrecht. 235 pp., veel fign. & foto’s. Gebonden met stofomslag, in zeer goede staat. € 18

 

P1040943.JPG

 

Koot, Ton (red.) - De glorie van Amsterdam. - 1975. Elsevier, Amsterdam. 288 pp., veel fign. & foto's, veeal in kleur. Orig. linnen, stofomslag met kleine reparaties, lg4to. € 15

 

Koperdraat, J.C.I. et al. (red.). - In de ban van Sloten. - 1980. Joko, Amsterdam. Ca. 150 pp., ca. 50 fig./foto’s. Orig. geοll. karton, liggend formaat. € 15

 

Koster, F. - Natuurleven in en om Amsterdam. Een gids voor den wandelaar. - 1939. Scheltema & Holkema, Amsterdam. 156 pp., 32 fotoplaten, 1 gevouwen kaart los achterin. Orig. linnen met stofomslag. € 20

 

Meischke, R. - Amsterdam Burgerweeshuis. - 1975. Staatsuitg., s'-Gravenhage: De Nederlandse Monumentenvan Geschiedenis en Kunst. 376 pp., veel fign. & foto's. Orig. linnen, stofomslag met minimale gebruikssporen, verder n zeer goede staat, 4to. € 16

 

Nespoli, T. (red.) - De Collectie Vrolik van voor het leven tot na de dood. - 1999. Zoφlogische Museum, Univ. Amsterdam. 88 pp., met veel fign. & foto's. Paperback, in zeer goede staat. € 10

 

Nieuwenhuijzen, K. (samemst.) - De vroegste foto's van Amsterdam. - 1974. Van Gennep, Amsterdam. 152 pp., 219 foto's. Orig. linnen, stofomslag met enkele reparaties, verder in heel goede staat, 4to. € 10

 

Oorthuys, Cas, F. Bool & H. Raaff - Amsterdam. - 2004. Lubberhuizen, Amsterdam. 160 pp., veel foto's. Paperback, in zeer goede staat. € 12

 

Pijnacker Hordijk, C. - De oudste weillekeuren van Amsterdam. - 1879. Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, pp. 1-57. Blanco omslag, in goede staat. € 8

 

Schiltmeijer, J.R. - Met de paardentram door Amsterdam. - 1975. Amsterdam, Vereniging Jan ter Gouw. 320 pp., 474 foto's. Orig. linnen met stofomslag, 4to. € 35

 

Steussy, Jos F. - Straten schrijven historie. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam. 2de druk. - 1951. Schoonderbeek, Laren. 285 pp., illustr. Peter Spier. Orig. linnen, stofomslag met reparatie, verder in goede staat, kl4to. € 18

 

Tolman, Rinke - Plant en dier in en om Amsterdam. Natuurhistorische verkenningen in 's lands hoofdstad en haar omgeving. - 1950. Brusse, Rotterdam. 136 pp., 16 fotoplaten h.t. Orig. omslag, in zeer goede staat. € 10

 

Wattjes, J.G., Ph.A. Warners & C.F. Janssen - Amsterdam. Vier eeuwen bouwkunst. 4de druk. - 1956. Allert de Lange, Amsterdam. 255 pp., 355 foto's. Orig. linnen, stofomslag met lichte gebruikssporen, verder in zeer goede staat, lg4to. € 20

 

 

 

Drenthe

 

Abrahamse, J. et al. (eds.) 1985. Het Drentse landschap. Sticht. Het Drentse Landschap / Walburg, Assen / Zutphen. 296 pp., numerous fig./phot./plts. (some col. Orig. boards. € 19

the same, paperback. € 15

Foto-atlas Drenthe. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 307 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

Molen, S.J. van der 1940. De Schoonebeeker booλn, hun dienst en hun bouw. Extract Tijdschr. TKNAG (2) 56; pp. 1-12, 3 fig., 3 pl. m. foto's. Nw. omsl. € 4

 

 

Groningen

 

Foto-atlas Groningen. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 281 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

sold Gonggrijp, G.P. (ed). 1979. Gea-objecten van Groningen. RIN-rapport, Arnhem. 71 pp., figs., 1 fold. map. Orig. wrps., spine repaired by tape, libr. sticker/stamp, 4to. € 8

 

Kloppenburg, D., n.d., ca. 1950. Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der prov. Groningen. Hoekstra, Grijpskerk. 102 pp., figs./phot., 1 fold. map. Orig. wrps. € 15

KNAG Geografisch Tijdschrift 18-4, 1984. Special issue: De natuurruimtelijke dynamiek van het Eems-Dollard-estuarium. Een symposium .... pp. 242-278, many figs./phot. In compl. journal issue. € 5

Maschhaupt, J.G. 1948. Bodemkundige onderzoekingen in het dollardgebied. Versl. Landbouwk. Onderz. 54.4; 222 pp., 26 fig. Orig. wrps., ex-bib., lg8vo. € 20

sold Milieu- en Landschapsonderzoek, Afd. Landinrichting 1990. Hoogtelijnen provincie Groningen. PPD Groningen. 17 pp. text, 7 fold. & col. maps. In original folder, very good, 4to. € 25

Ramaer, J.C. 1909. De vorming van den Dollart en de terpen in Nederland, in verband met de geographische geschiedenis van ons polderland. Extract Tijdschr. KNAG (2) XXVI; pp. 1-61, 2 fold. maps, 1 tinted, 1 col. Plain wrps., orig. journal cover included. € 10

 

Friesland

 

Boeles, P.C.J.A. 1908. Catalogus der meest belangrijke voorwerpen, met uitzondering der schilderijen, in het Friesch Museum te Leeuwarden. Uitg. Friesch Gen. Gesch., Oudh. En Taalk., Lleuwarden. 116 pp., 24 plts. Half cloth with orig. front wrapper pasted on, several margins of pages neatly repaired. € 15

 

Eerde, L.A.AE. 1942. De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld. Extract Tijdschr. KNAG (2) LIX; pp. 1-23, 4 fig., 6 photoplts. H.t., 1 fold. pl. Plain new wrps. € 8

 

Griede, J.W. 1978. Het ontstaan van Frieslands noordhoek. Diss. Vrije Univ. Amsterdam. 186 pp., 62 fig., 7 phot., 5 fold. plts. w. sections. Orig. ill. wrps, 4to. € 28

 

Molen, S.J. van der 1974. Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden. De Boer Maritiem / Unieboek, Bussum. 96 pp., many fig. Orig. cloth, dustjacket. € 15

 

Ottema, N. 1948, facsmile 1981. Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland. Gysbers & Van loon, Arnhem. 112 pp., 20 plts. w. 42 fig. h.t. Orig. wrps., jacket. € 10

 

Vries, Theun de, n.d., 1925. Friesche sagen. Verlucht door Henk Persijn. Scheltens & Giltay, Amsterdam. 138 pp., figs. Orig. decor. Cloth, sm8vo. € 20

 

De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Fries genootschap van Geschied- Ouidheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy.

 

De Vrije Fries. 21ste Deel, 3de en 4de afl.. 1913. pp. 361-523. Orig. wrps. € 15

De Vrije Fries. 22ste Deel. 1914. 209 pp. Orig. wrps. € 15

De Vrije Fries. 24ste Deel. 1916. 199 pp. Orig. wrps., wrappers a bit wrn and soiled, contents very good € 10

De Vrije Fries. 27ste Deel, Afl. III. 1923. pp. 185-306. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 31ste Deel. 1932. 111 pp. Orig. wrps. € 10

sold De Vrije Fries. 32ste Deel. 1934. 143 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 33ste Deel. 1935. 108 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 34ste Deel. 1937. 130 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 35ste Deel. 1939. 177 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 36ste Deel. 1941. 154 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 37ste Deel. 1943. 180 pp. Orig. wrps. € 15

sold De Vrije Fries. 38ste Deel. 1946. 109 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 39ste Deel. 1948. 130 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 40ste Deel. 1950. 221 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 41ste Deel. 1953. 168 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 42ste Deel. 1955. 148 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 43ste Deel. 1957. 182 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 44ste Deel. 1960. 206 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 45ste Deel. 1962. 224 pp. Orig. wrps. € 12

De Vrije Fries. 46ste Deel. 1964. 256 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 47ste Deel. 1966. 210 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 48ste Deel. 1968. 182 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 49ste Deel. 1969. 154 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 50ste Deel. 1970. 143 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 51ste Deel. 1971. 182 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 52ste Deel. 1972. 136 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 53ste Deel. 1973. 164 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 54ste Deel. 1974. 152 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 55ste Deel. 1975. 175 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 56ste Deel. 1976. 192 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 57ste Deel. 1977. 180 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 58ste Deel. 1978. 187 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 59ste Deel. 1979. 216 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 60ste Deel. 1980. 208 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 61ste Deel. 1981. 224 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 62ste Deel. 1982. 184 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 63ste Deel. 1983. 219 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 64ste Deel. 1984. 175 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 65ste Deel. 1985. 164 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 66ste Deel. 1986. 196 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 67ste Deel. 1987. 200 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 68ste Deel. 1988. 199 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 69ste Deel. 1989. 175 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 70ste Deel. 1990. 184 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 71ste Deel. 1991. 191 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 72ste Deel. 1992. 211 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 73ste Deel. 1993. 212 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 74ste Deel. 1994. 201 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 75ste Deel. 1995. 139 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 76ste Deel. 1996. 166 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 77ste Deel. 1997. 189 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 78ste Deel. 1998. 238 pp. Orig. wrps. € 12

De Vrije Fries. 79ste Deel. 1999. 236 pp. Orig. wrps. € 12

De Vrije Fries. 80ste Deel. 2000. 281 pp. Orig. wrps. € 12

De Vrije Fries. Inhoudsopgave en register 1839-2000. 79 pp. Orig. wrps. € 8

De Vrije Fries. 81ste Deel. 2001. 167 pp. Orig. wrps. € 10

De Vrije Fries. 82ste Deel. Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries

Genootschap 1827-2002. 2002. 436 pp., many figs., col. plts. Orig. cloth, dustjacket. € 18

sold De Vrije Fries. 83ste Deel. 2003. 355 pp. Orig. wrps. € 12

De Vrije Fries. 84ste Deel. 2004. 258 pp. Orig. wrps. € 12

 

 

 

Gelderland

 

Bemmel, P.E. van - De ontwikkeling van de industrie in de Achterhoek. - 1927. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. (2) LXIV; pp. 335-350, 1 fig., 3 fotoplaten h.t. Orig. extract, geniet, als zodanig in zeer goede staat. € 4

 

Dijkhuizen, S. & H. Schimmel 1981. Ontdek de Veluwe. 2de dr. IVN/VARA, Hilversum. 288 pp., numerous fig./phot., most col. Orig. cloth, dj., lg4to. € 22

 

Feith, J. et al. 1930. Zwerftochten door ons land. Gelderland. Zaandam, Hille. Plaatjesalbum / scrapbook. 95 pp., figs., 108 pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 25

 

Foto-atlas Gelderland. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. x+566 pp. w. aerial phot. 1:14.000 and separate index. Orig. wrps., lg4to square. € 50

 

Heijers, K., geen datum, ca. 1983. Fotoboek Wageningen. Ochten, Van Eck / Oosterink. 136 pp., met ca. 300 foto's. Paperback, kl4to. € 22

 

Historische vereniging Oud-Wageningen 1993. Hoe was het ook weer ? zicht op de Wageningse binnenstad. 60 pp., fign. & foto's. Orig. karton, oblong. € 15

 

IJzerman, A.J. 1982. De sprengen en sprengbeken van de Veluwe. Ontstaan, beheer en watervoorziening. Wetensch. Meded. KNNV 151; 75 pp., 30 fig./phot., 1 fold. map. Orig. wrps. € 8

 

Lintum, C. te 1923. De oude handelsstad Tiel en haar tegenwoordig voorkomen. Extract Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. (2) XL; pp. 107-119, 2 plts. with maps (1 fold.). Plain new wrps. € 5

 

Slempkes, J.A. 1932. Sagen en sproken van het oude Gelre. Fluisteringen, Angstgedachten, Beeldingsgaven, Bijgeloof. Eerste & Tweede deel. [1ste druk in 2 banden]. Thieme, Zutphen. 278+288 pp., illustr. & kleurenplaten Willem Backer. Orig. linnen met opdruk, rug ietsjes verkleurd, overigens in zeer goede staat. € 60

 

Tinneveld, A. (red.) 1953. De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek. Didam, Leonards. 368 pp., 116 fig./phot. Orig. cloth, gilt, sm4to. € 50

 

Vos, J.G. 1957. Achter Rijn en IJssel. Zwervend door Achterhoek en Liemers. Amsterdam, Uitg. Holland172 pp., plts. w. 97 phot. by Wim K. Steffen . Orig. cloth, dustjacket, many names on first endpaper, but otherwise very good. € 18

 

Wigman, A.B. 1960. Zo leeft de Hoge veluwe. Rama Plaatjesalbum / scrapbook. 108 pp., fign. en met all ingeplakte plaatjes van Frida Holleman en Rien poortvliet. Orig. kwart linnen, 4to. € 15

 

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

 

Brouwer, D. 1918. De Reductie van Bommel (1572-1602). Werken uitgeg. door Gelre No. 13; 96 pp. Orig. wrps., frontwrapper loosening, contents very good, uncut. € 15

 

Gouda Quint, S. 1927. Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925. Werken uitgeg. door Gelre No. 17; 344 pp. Orig. boards, base of spine a bit worn, sticker at top of spine. € 20

 

Trosιe, J.A.G.C. 1929. Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh. Werken uitgeg. door Gelre No. 18; 336 pp., fp. (portrait). Orig. wrps. € 20

 

Veen, J.S. van 1920. De laatste regeeringsjaren van Hertog Arnold (1456-1465). Werken uitgeg. door Gelre No. 14; 160 pp. Orig. wrps. € 12

 

Westermann, J.C. 1939. De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395. Werken uitgeg. door Gelre No. 21; 267 pp. Orig. wrps., small corner torn from backwrapper. € 15

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XX. Arnhem, 1917. 360 pp., figs. Orig. wrappers, wrappers and spine a bit worn. € 20

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXIII. Arnhem, 1920. 108 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXV. Arnhem, 1922. 167 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXVI. Arnhem, 1923. 203 pp., figs. Orig. wrappers, wrappers & spine a bit soiled/worn, contents good. € 15

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXVII. Arnhem, 1924. 280 pp., figs. Orig. wrappers, minor damage backwrapper. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXVIII. Arnhem, 1925. 195 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXIX. Arnhem, 1926. 199 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXX. Arnhem, 1927. 284 pp., figs. Orig. wrappers. € 15

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXXI. Arnhem, 1928. 247 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXXIII. Arnhem, 1930. 242 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXXIV. Arnhem, 1931. 288 pp., figs. Orig. wrappers. € 18

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXXVI. Arnhem, 1933. 174 pp., figs. Orig. wrappers. € 12

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XXXVII. Arnhem, 1934. 316 pp., figs. Orig. cloth, gilt, very good. € 20

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XLI. Arnhem, 1938. 413 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XLIV. Arnhem, 1941. 246 pp., figs. Orig. wrappers, wrappers a bit soiled, contents very good. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XLVI. Arnhem, 1943. 236 pp., figs. Orig. wrappers. € 14

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XLVII. Arnhem, 1944. 239 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel XLIX. Arnhem, 1949. 382 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel L. Arnhem, 1950. 232 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LI. Arnhem, 1951. 154 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LII. Arnhem, 1952. 240 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LIII. Arnhem, 1953. 318 pp., figs. Orig. wrappers. € 15

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LIV. Arnhem, 1954. 403 pp., figs. Orig. wrappers. € 15

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LV. Arnhem, 1956. 219 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LVII. Arnhem, 1958. 264 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LVIII. Arnhem, 1959. 244 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LX. Arnhem, 1961. 254 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXI. Arnhem, 1964. 374 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXII. Arnhem, 1967. 292 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXV. Arnhem, 1971. 207 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXVI. Arnhem, 1972. 289 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXVII. Arnhem, 1974. 160 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXIX (1976/1977). Arnhem, 1978. 290 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXX (1978/1979). Arnhem, 1979. 195 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXI (1980). Arnhem, 1980. 242 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXII. Arnhem, 1981. 244 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXIII. Arnhem, 1973. 208 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXV. Arnhem, 1984. 192 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXVI. Arnhem, 1985. 188 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXVII. Arnhem, 1986. 160 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXVIII. Arnhem, 1987. 224 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXX. Arnhem, 1989. 160 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXXII. Arnhem, 1991. 188 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXXIII. Arnhem, 1992. 188 pp., figs. Orig. wrappers. € 10

 

 

 

 

Kunstgeschiedenis

 

Baldass, Ludwig. Wien, Schroll, 1959. Jheronimus Bosch. 2e Aufl. 251 pp., plts. w. 152 figs., partly col. Orig. cloth, dustjacket with small repair, lg4to. € 60

 

Boon, K.G., n.d., ca. 1942. Het zelfportret in de Hollandsche en Vlaamsche schilderkunst. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam. 83 pp., illustr. Orig. quart cloth. € 5

 

Coremans, P.B. 1949. Van Meegreren's faked Vermeers and de Hooghs. Meulenhoff, Amsterdam. 40 pp., 6 fig., 76 plts. h.t. Orig. cloth, dustjackt with small repair, otherwise ver good, dm4to. € 30

 

Coultre, M.F. Le 2001. Wendingen 1918-1932. Architectuur en vormgeving. V+K Publ., Blaricum. 272 pp., numerous col. plts., some bl/w ill. Orig. cloth, dustjacket, lg8vo square. € 50

 

Dantzig, M.M. van, geen datum, ca. 1930. Schilderkunst Maakwerk Vervalsching. Amsterdam, Paris. 147 pp., 15 pl. h.t. Orig. omslag, in zeer goede staat. € 10

 

Eikeren, J.H. van 1947. De Amsterdamse joffers. Bussum, Kroonder. 26 pp., 111 plts. Orig cloth, dustjacket, dustjacket a bit worn at ends of spine. € 15

 

Engelman, Jan 1933. Nieuwe schilderkunst in Holland. Vrije Bladen Jrg. 10, No. 7; 32 pp., 3 plts h.t. Orig. wrps., top of spine just a little worn. € 5

 

Gruyter, W.J. de, geen datum, ca. 1942. Het vrouwsportret in de Hollandsche en Vlaamsche schilderkunst. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam. 87 pp., illustr. Orig. quart cloth. € 5

 

Kloek, W. Th. et al. Amsterdam, Rijksmuseum, 1986. Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580. Rijksmuseum, Amsterdam. 191 pp., numerous fig./phot., partly col. Paperback, 4to. € 20

 

Moor, Christiaan de 1960. Postzegelkunst, de vormgeving van de Nederlandse postzegel. Publ. Staatsbedrijf PTT, 's-Gravenhage. 299 pp., many figs. Orig. cloth, dustjacket, very good. € 25

 

Pieck, Anton & Fred Thomas 1974. Droom in de delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld. Den Haag. 330 pp., many figs. Orig. cloth, dustjacket with small repair. € 15

 

Poortenaar, Jan, n.d., ca. 1940. Rembrandt Teekeningen. In den Toren, Naarden. 48 pp., 1 tipped-in text-plate, 103 plts. h.t. Orig. cloth, 4to. € 15

 

Poortvliet, Rien 1993. Aanloop. Kok, Kampen. 224 pp., many col. illustr. Orig. illustr. boards, lg4to oblong. € 35

Poortvliet, Rien & Wil Huygen 1976 [13de dr. 1979]. Leven en werken van de kabouter. Unieboek, Bussum. Unpaginated, numerous col. illustrations, folded poster loosely inserted. Orig. boards, dustjacket. € 15

Spier, Jo 1957. Album. Amsterdam, Elsevier. Unpaginated, ca 300 pp. printed one-sided, illustrated. Orig. cloth. € 50

 

Straaten, Evert van 1977. Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden. 's-Gravehage, Staatsuitg. 140 pp., 173 bl/w illustr., 18 col. plts. Orig. boards, sm4to oblong. € 20

 

Veth, Corn. 1920. De politieke prent in Nederland. Sijthoff, Leiden [Nederlandsche Kunst VI]. 104 pp., met veel platen h.t. Originele omslag, in bijzonder goede staat. € 15

Veth, C., n.d., ca. 1942. De gezelligheid en ongezelligheid in de Hollandsche en Vlaamsche schilderkunst. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam. 64 pp., illustr. Orig. quart cloth. € 5

 

Vries, Theun de, e.a. 1956. Goud en schaduw. Drie opstellen over Rembrandt en zijn tijd. Pegasus, Amsterdam. 77 pp., met platen h.t., enkele gekleurd. Orig. linnen, stofomslag met reparaties, overigens zeer goed, 4to. € 20

 

Wentinck, C. 1959. De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh. Spectrum, Utrecht. 167 pp., ca. 80 plts. h.t. Orig. cloth. € 13

 

Wijnaendts Francken, C.J. 1935. Rembrandt en zijn kunst. Een essay. Tjeenk Willink, Haarlem. 139 pp., fp. (zelfportret R.). Originele omslag, in bijzonder goede staat. € 15

Willink, S. & V. Vlasblom (red.) 2000. Een eeuw Willink (1900-1983). Unique / Vlasblom, Benningbroek. 192 pp., vele illustr. Hierbij geill. agenda 2000-2001 met dezelfde titlel. Orig. linnen, stofomslag, gr4to. € 45

 

 

Limburg

 

Bunge, E.M., n.d., ca. 1935. In het schijnsel van de mijnlamp. Blitz, Amsterdam. 254 pp., many figs., plts. with 67 phot. Later half cloth, libr. stamp. € 13

 

DSM kalenders

1978 In het voetspoor van Ph.G.J. van Gulpen. € 8

1979 Zuid-Limburg vanuit hoger sferen. € 8

1980 Wilde pracht. € 8

1981 Torens en tinnen. € 8

1982 Vesting Maastricht. € 8

1983 Ogen blik in de Limburgse fauna. € 8

1985 Maas en munt. € 8

 

Feith, J. et al. 1936. Zwerftochten door ons land. Limburg. Zaandam, Hille. Plaatjesalbum / scrapbook. 100 pp., figs., 108 pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 30

 

Foto-atlas Limburg. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 270 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 35

 

Geologie en Mijnbouw NS 14, Nr. 5, 1952. Special issue: Staatsmijnen in Limburg 1902-1952. pp. 129-210, many figs./ phot., advts. Orig. wrps., lg8vo. € 15

Goderbauer, L. et al. (eds.) 1971. Mijnsluitingsnummer. Geol. Mijnb. 50; pp. 95-337, many figs./phot. In complete journal issue, orig. wrps., lg8vo. € 13

 

 

Natuurlijke historie

 

Jonge, J. de 1924. Vogelalbum. 5de dr. Groningen/Amsterdam, Tiktak. Scrapbook / plaatsjesalbum. 75 pp., plts w. 100 col. plts / ingestoken plaatjes. Orig. cloth, bindings a bit shaky, as usual, otherwise very good, 4to. € 50

 

Jonge, J. de 1928-1930. Neerland's bosschen en groene weiden. Eerste en tweede deel. Groningen/Amsterdam, Tiktak. Scrapbooks / plaatsjesalbums. 75+75 pp., 120+120 col. pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, illustr. boards, very good, 4to. € 85

 

Jonge, J. de 1928. Neerland's bosschen en groene weiden. Eerste deel. Groningen/Amsterdam, Tiktak. Scrapbook / plaatsjesalbum. 75 pp., 120 col. pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, illustr. boards, very good, 4to. € 45

 

Nijssen, H. 1968. Zeevissen. 2de dr. KNNV Wet. Med. 65; 72 pp., 118 fig. Orig. wrps. € 10

 

Thijsse, Jac. P. 1910. Blonde duinen. (1910). Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 77 pp., figs., plts. w.144 plts. / ingestoken plaatjes. Orig. qrt. cloth, margins of boards a little rubbed, orig. stapled binding rusted and loosening in places, otherwise very good. € 45

 

Thijsse, Jac. P. 1912. Zomer. 4de dr. Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 88 pp., figs., 144 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 55

 

Thijsse, Jac. P. 1913. Bosch en heide. Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 102 pp., figs., 144 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 70

 

Thijsse, Jac. P. 1914. Langs de Zuiderzee. Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 88 pp., figs., 1 fold. pl. w. map, 144 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 65

 

Thijsse, Jac. P. 1915. De Vecht. [Scrapbook / plaatjesalbum]. Zaandam, Verkade. 90 pp., 12 textfigs./plts., 2 maps (1 double page), 144 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, excellent, 4to. € 90

 

Thijsse, Jac. P. 1916. De IJsel. Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 91 pp., figs., 1 fold. pl. w. map, 144 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, excellent copy, 4to. € 115

 

Thijsse, Jac. P. 1926. De bloemen in onze tuin. Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 96 pp., col. fp., 148 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 30

 

Thijsse, Jac. P. 1927. Texel. Zaandam, Verkade. Scrapbook / plaatjesalbum. 96 pp., col. fp., 146 pasted-in col. plts. / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, 4to. € 32

 

Thijsse, J.P. 1937. Waar wij wonen. Verkade plaatjes album, Zaandam. 66 pp., figs. and all pasted in plts. Orig. qrt cloth, illustrated boards, very good copy, 4to. € 25

 

Zinderen Bakker, E.M. van 1947. De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische, historische en biologische landschapsbeschrijving. De Lange, Amsterdam. 136 pp., many figs., phot., maps. Orig. cloth, a bit faded, but otherwise very good. € 20

 

Zweeres, Ko & Rein Stuurman 1952.Vogelleven. Tweede Vogelalbum. Haarlem, Het Klaverblad. 64 pp., col. fp., 116 pasted-in col. plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, excellent copy, 4to. € 30

 

Noord-Brabant

 

Foto-atlas Noord-Brabant. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 595 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 50

 

Munckhof, P. Van den 1988. De ontstaansgeschiedenis van de Groote Peel. Univ. Nijmegen / SBB-rapport 88-34; 134 pp.plus bijlagen, 64 fig., pollendiagr. Orig. wrps., 4to. € 20

 

 

Noord-Holland

 

sold Abrahamse, C.M. et al. (red.) 1992. Ach lieve tijd. Duizend jaar het Gooi, de Gooiers en hun rijke historie. Waanders, Zwolle. 364 pp., vele fign./foto's, zw/w & kleur. 15 afleveringen in orig. linnen band, 4to. € 30

 

Afdeling Voorlichting Gemeente Zaanstad 1980. Structuurschets voor  Zaanstad voor de periode 1980-1990. 53+84 pp., many fig./phot., 7 fold. maps, in part col., in separate folder. Orig. wrps., 4to. € 25

 

Alkmaarse Historische Reeks. Walburg, Zutphen. Orig. cloth, dj., sm4to.
I. Tussen archeologie en actualiteit. Alkmaar in veelvoud. 176 pp., 53 fig./phot. € 15
II. Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek. 192 pp., 100 fig./phot. € 18
IV. Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw. 159 pp., 40 fig. € 15

 

Baardman, C. et al. (eds.), n.d., ca. 1970. De Zaanstreek - Ik groei uit mijn wieken. No place. 128 pp., many phot. Orig. cloth, dustjacket worn, sm4to. € 10

 

Baeyens, G. & J. Duyve 1992. Lezen in het duin. Historie en landschap van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Samengesteld naar gegevens van F.P. van den Berg. 2de herziene dr. Stadsuitg. Amsterdam. 160 pp., numerous fig./phot., most col., 1 fold. map in pocket. Orig. wrps., very good, lg4to. € 25

 

Balk, J.Th. 1977. Een groet uit Noord-Holland. Een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw. Meijer, Amsterdam. 159 pp., numerous reproductions of picture postcards, partly col. Orig. cloth, dustjacket, very good, lg4to. € 30

 

Balk, J.Th. 1978. Water, vriend en vijand. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900. Meijer Pers, Amsterdam. 72 pp., many reproductions, some col. orig. wrps. € 10

 

Balsem, T. et al. 2000. Aardkundige basiskaart van de Provicie Noord-Holland. Fase 4. Evaluatie en eindresultaten. TNO-rapport 00-305-B; ca. 140 pp., many fig./col. phot., 7 fold. plts. with col. maps. Orig. wrps., 4to. € 32

 

Bergense kroniek 1996-2005. Bergense Kroniek 3de - 12de Jaargang. Historische Vereniging Bergen NH. Complete tijdschriftnummers. beschikbaar: 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10-1, 11-1, 12-1, 12-2. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. Per stuk.  € 5

 

Bergense kroniek 1996. Bergense Kroniek, Themanummer 2. Bergen aan Zee 90 jaar. Historische Vereniging Bergen NH. 28 pp., veel fign. & foto's. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. € 10

 

Bergense kroniek 1997. Bergense Kroniek, Themanummer 3. Bergen rond 1900. Historische Vereniging Bergen NH. 40 pp., veel fign. & foto's. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. € 10

 

Bergense kroniek 2003. Bergense Kroniek, Themanummer 5. De Rustende Jager. In en uit het hart van Bergen. Historische Vereniging Bergen NH. 44 pp., veel fign. & foto's. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. € 10

 

Bergense kroniek 2006. Bergense Kroniek, Themanummer 6. Polders rond Bergen. Historische Vereniging Bergen NH. 44 pp., veel fign. & foto's. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to. € 10

 

Bison, M. 1993. Bergen in een ommezien. Europ. Bibl., Zaltbommel. ca. 100 pp. with reprod. of picture postcards. Orig. boards, oblong. € 15

 

Blees, G.J. 1944. De Westzijde te Zaandam in 1883. Out, Koog a/d Zaan. 39 pp., fp., 8 photoplts. h.t. Orig. wrps. € 15

 

Boekenoogen, G.J. 1971. De Zaanse volkstaal. [2 vols.]. Heijnis, Zaandijk. 140+622 pp., 4 plts. Orig. cloth, very good, in plain cassette. € 85

 

Braam, A. van 1978. Westzaandam in de tijd van de Republiek. Gemeentearchief Zaanstad. 122 pp., many fig./phot. Orig. illustr. wrps. € 13

 

Bremer, J.T. & H. Schoorl - Varensgasten en ander volk. Vier eeuwen bedrijvigheid aan de kusten van Hollands Noorden. - 1987. Pirola, Schoorl. 160 pp., illustr., gesigneerd door de auteurs op de franse titelpagina. handgeschreven naam van vorige eigenaar op titelpagina. Gebonden, in prima staat, 4to. € 15

 

Feith, J. et al. 1933. Zwerftochten door ons land. Noord-Holland. Zaandam, Hille. Plaatjesalbum / scrapbook. 98 pp., figs., 108 pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 25

 

Feith, J. et al. 1933. Zwerftochten door ons land. Noord-Holland. Zaandam, Hille. Plaatjesalbum / scrapbook. 98 pp., figs., 108 pasted-in plts / ingeplakte plaatjes, inclusief de plaat van de kleurwedstrijd. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 35

 

Felius, H. van & H.J. Metselaars 1994. Noordhollandse statenleden 1840-1919. Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks 21; 294 pp., illustr. Orig. cloth, dustjacket, very good. € 15

 

Foto-atlas Noord-Holland. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 334 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 40

 

Geldorp, F. van 1971. Santpoort, 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de gescjhiedenis van het dorp Santpoort. Schuyt & Co., Haarlem. 83 pp., fig./phot. Orig. cloth, dustjacket. € 15

 

Gerritse, P. 1976. Verscholen in Noord-Holland. Vijftien losse dorpsschetsen. 2de druk. Lammes, Hensbroek. 131 pp., met tekeningen van Henk Tol. Orig. linnen, stofomslag. € 10

 

Goes, J.P.C. van der (red.) 1987. Wilde planten in Noord-Holland. Prov. Waterstaat, Haarlem. 176 pp., many col. figs. Orig. wrps. € 15

 

Gottschalk, M.K.E. 1961. Het Naardermeer en zijn omgeving historisch-geografisch bezien. Reprint Tijdschr. KNAG (2) LXXVIII; pp. 2-21, 3 fig., 2 photoplts. h.t., 1 fold. pl. with map. Orig. wrps. € 8

 

Groot, G. & R. Brinkman 1973. Nog leeft het polderland ... Zwerftochten door het Westzijderveld. Woudt, Zaandijk. 126 pp., many fig./phot. Orig. wrps. € 8

 

Hartog, J. 1986. Hollandse molens in aquarel. Typhoon, Zaandam. 32 pp., 49 fig., waarvan 12 gekleurde ingeplakte plaatjes. Orig. omslag. € 8

 

Het nieuwe land der zee ontrukt. Gids voor de Wieringermeer. 2de dr. Bosker, Wieringen. 28 pp., 3 kaartjes, 17 foto’s, 12 platen met 21 foto’s en 1 repro., 1 gev. Kaart. Orig. omslag, geniet. € 35

 

Historische Commissie Zaandijk 500, 1994. Aan de dijk gezet. 500 jaar Zaandijker straatnamen. Zaandijk. 69 pp., many fig./phot. Orig. wrps., 1 pp. with two annotations, 4to. € 10

 

Honig, J. 1917. De watersnood van 1916. [scrapbook / plaatjesalbum]. Ter Wee’s theehandel, Zaandam. 33 pp., 72 pasted-in col. plts., 1 pl. H.t. with map. Orig. halfcloth, illustr. boards, few traces of use, contents very good, 4to. € 75

 

Knaap. Klaas A. 1986. Verbond met de wind. Geschiedenis van een molenaarsfamilie. Zaanse streekroman. Bentvelzen, Wormer. 280 pp., many fig./phot. Orig. boards, dustjacket, very good. € 15

 

Knaap. Klaas A. 2004. Het Veem. Geschiedenis van en herinneringen aan een legendarisch bedrijf. Uitg. Lectori Salutum, Jisp. 158 pp., many fig./phot. Orig. wrps., date and signature on half title, otherwise very good. € 15

 

Kooijman, R. 2000. De Zaansche Molen. Vijfenzeventig jaar behoud van industrieel erfgoed. Ver. Zaansche Molen, Zaandijk. 112 pp., numerous fig./phot., many col. Orig. boards, dustjacket, 4to. € 15

 

Kranenburg, M. et al. (eds.) 1976. Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas. Meyer, Amsterdam. 158 pp., many figs., partly col. Orig. cloth, dustjacket, in cassette, minimal damage to dustjacket at top of spine, otherwise very good, lg4to. € 35

 

Loosjes, A. 1794, facsimile 1968. Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaaan, ...etc. Kruseman, 's Gravehage. 325 pp., fold. plts., 1 fold. map in pocket. Numbered copy, this is number 215. Orig. boards, dustjacket, name on first endpaper, very good. € 40

 

Lootsma, S. 1931. De Zaanstreek voorheen en thans. Uitg. Blees e.a., Zaandam, Zaandijk, Wormerveer. 47 pp., 24 plts. orig. wrps., oblong, very good. € 35

 

Lootsma, S. 1939. Historische studiλn over de Zaanstreek. Eerste bundel. Out, Koog a/d Zaan. 224 pp., met platen. Orig. linnen. € 45

 

Mulder, N. 1926. Uit den goeden ouden tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder Wed. Jacob Honig Jansz. Junior. Out, Koog a/d Zaan. 84 pp., fp. (portrait). Orig. boards, gilt. € 18

 

Oosterbaan, G. 1971. Dat goede oude Zaandijk. De Typhoon, Zaandam. 144 pp., many phot., 2 fold. plts. in pocket. Orig. cloth, dustjacket. € 20

 

Oosterbaan, G. 1979. Tussen Leven en Dood. Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meelmolen De Dood. Zaanstad, in eigen beheer. 240 pp., many phot. Orig. cloth, dustjacket. € 20

 

Pottkamp, R.C.C. 1996. Mannen die het schootsvel dragen. Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezind 1896-1996. Vakbonds Hist. Ver. / Sticht. Uitg. Noord-Holland, Wormerveer. 48 pp., many phot. Orig. wrps., very good. € 16

 

Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening 1915. Rapport omtrent de uitkomsten van een grondwater- en bodemonderzoek in het duingebied nabij Schoorl. 147 pp., 12 fig., 11 fold. plts. w. maps & sections (in part coloured) in pocket. New cloth with reduced orig. front cover pasted on, very good, lg4to. € 100

 

Roovers, H. & P.H. Zijl 1980. Onvoltooid verleden. Geschiedenis van de Zaanstreek. Woudt, Zaandijk. 120 pp., many figs. Paperback, sm4to. € 12

 

Schilstra, J.J. et al. 1979. De polder Oostzaan. Uitg. Polder Oostzaan. 215 pp., many fig./phot., 3 fold. plts. Orig. cloth, dustjacket, 4to. € 28

 

Schilstra, J.J. 1988. De Ruοnekerk van Bergen. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, Bergen. 64 pp., many fig./phot., some col. Orig. paperback. € 10

 

Studiegroep Westfriesland-oost - De planologische ontwikkeling van “Westfriesland-oost”. [gebied Enkhuizen-Medemblik-Spanbroek-Hoorn]. [7 deelrapporten in 2 banden]. - 1971. Delft. ca. 330 pp., enkele uitslaande platen met kaarten en foto’s, 4 gevouwen kaarten. Orig. omslagen, in prima staat, 4to. € 30

 

Topografische Dienst 1995. Compacte Provincie Atlas 1:50.000. Noord-Holland. Wolters-Noordhoff, Groningen. 93 pp., col. maps on endpapers, 62 col. maps. Orig. boards, sm4to. € 10

 

Veenstra, H. & W. Wester 1993. Hollandsepad Ossepad. Werkgr. Hist. Wijkoverleg Oud West te Zaandam, Padboekjes deel 3; 159 pp., many fig./phot. Orig. wrps., newspaper clipping on title page, otherwise very good, oblong, 4to. € 15

 

Vis, D. 1948. De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling. Burgersdijk & Niermans, Leiden. [Nederlandsch Volksleven II]. 345 pp., col. fp., 1 fig. (map), 32 plts. h.t. Orig. cloth, dustjacket, very good. € 40

 

Vis, D. & J. Vis 1974. Vis A Saandyk. Kroniek van een zaans geslacht. Fam. Vis, Zaandijk. 428 pp., many fig./phot. Orig. cloth, dustjacket, very good, 4to. € 50

 

Vrijland, C.W.D. (bewerkt door) 1975. Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout. Schuyt & Co., Haarlem. 264 pp., many fig./phot. Orig. cloth,,dustjacket with small repair. € 22  

 

West Frieslands Oud en Nieuw II, 1928. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 176 pp., few figs. Orig. wrps. € 20

 

West Frieslands Oud en Nieuw V, 1931. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 138 pp., few figs. Orig. wrps. € 15

 

West Frieslands Oud en Nieuw VII, 1933. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 246 pp., figs., photoplts. Orig. wrps., ends of spine worn, contents very good. € 20

 

West Frieslands Oud en Nieuw VIII, 1934. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 240 pp., photoplts. Orig. wrps., spine repaired with tape. € 12

 

West Frieslands Oud en Nieuw IX, 1935. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 248 pp., figs./phot. Orig. wrps., binding a little shaky, contents very good. € 15

 

West Frieslands Oud en Nieuw XII, 1938. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 311 pp., figs., photoplts. Orig. wrps. € 20

 

West Frieslands Oud en Nieuw XIII, 1939. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 188 pp., figs., photoplts. Orig. wrps., ends of spine worn, contents very good. € 15

 

West Frieslands Oud en Nieuw XIV, 1940. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 232 pp., figs., photoplts. Orig. wrps. € 15

 

West Frieslands Oud en Nieuw XVII, 1942. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. 232 pp., figs., photoplts. Orig. wrps. € 15

 

Wijnja, G.D. 2002. Het geheim van Jaap de olieslagersknecht. Uit het Zaanse molenleven. Zaltbommel, Europese Bibl. 143 pp., many fig./phot. orig. boards. € 15

 

Woudt, J.P. et al. 1986. De Zaanstreek belicht, 1863-1878. De foto's van Breebaard. Ver. Vrienden van het Zaanse Huis / Uitg. Noord-Holland, Wormerveer.112 pp., many phot. Orig. wrps., minor traces of use, 4to. € 18

 

Woudt, K. & J.J. Zonjee 1973. Oud-Zaens kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten. Woudt, Zaandijk. 94 pp., many figs., some col. Orig. wrps., oblong, sm4to. € 15

 

Woudt, K. 1999. Schetsboek - Sketchbook - Skizzenbuch - Carnet de croquis Zaanse Schans. Uitg. Noord-Holland, Wormerveer. 36 pp., drawings by Dick Vonk, poems Marijke Karten. Orig. stiff wrps., rinbinder, oblong. € 8

 

Woudt, T., n.d., ca. 1960. Wandeling door Zaandam omstreeks het jaar 1900. Stuurman, Zaandam. Woudt, Zaandijk. 52 pp., with drawings by the author. Orig. wrps., minor traces of use, sm4to. € 10

 

Zweeres, Ko (red.) n.d., ca. 1960. Een klankbeeld uit Nederlands oudste natuurmonument / Naardermeer. A soundpicture of the famous Dutch nature reserve. Amsterdam. Europese Fono Club, Amsterdam. Two 33½ R.P.M. vinyl disks with 24 bird chorus. Orig. folder with description and figs. of birds. € 10

 

 

Overijssel

 

Conens, H.R. et al. 1976. Op de kop gekiekt. Zwolle in luchtfoto's. Waanders, Zwolle. 132 pp., numerous aereal photopgraphs, partly in colour. Orig. boards, dustjacket, lg4to. € 15

 

Foto-atlas Overijssel. n.d., ca. 1990. Robas, Den Ilp. ca. 15 pp. text plus 386 pp. w. aerial phot. 1:14.000. Orig. wrps., lg4to square. € 45

 

Gonggrijp, G. et al. 1981. Ontdek N.W. Overijssel. IVN/VARA, Hilversum. 288 pp., numerous fig./phot., most col. Orig. cloth, dj., lg4to. € 22

 

Kuile, G.J. ter - Twentsche eigenheimers, Historische schetsen van land en volk tussen Dinkel en Regge. - 1936. Hilarius, Almelo. 422 pp., met platen. Orig. cloth, white of cloth a bit mottled, otherwise excellent. € 20

 

 

 

Utrecht

 

Feith, J. et al. 1931. Zwerftochten door ons land. Utrecht. Zaandam, Hille. Plaatjesalbum / scrapbook. 95 pp., figs., 108 pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 25

 

 

Wadden

 

 

Abrahamse, J. et al. (eds) 1976. Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. Uitg. Ver. Behoud Waddenzee & Ver. Behoud Natuurmonumenten. 368 pp., 425 fig./phot., most col., 3 fold. & col. maps. Orig. cloth, dj., lg4to. € 23

 

Ehlers, J. 1988. The morphodynamics of the Wadden Sea. Balkema, Rotterdam. 397 pp., 393 fig./phot., plts. w. 40 col. phot. Orig. cloth, dj., 4to. € 75

 

Reineck, H.-E. (ed.) 1970. Das Watt. Ablagerungs- und Lebensraum. 1. Aufl. Kramer, Frankfurt. 142 pp., 75 fig./phot. Orig. wrps. € 14

 

Reineck, H.-E. (ed.) 1978. Das Watt. Ablagerungs- und Lebensraum. 2. Aufl. Kramer, Frankfurt. 185 pp., 88 fig./phot. Orig. Illustr. Boards. € 20

 

Rijkswaterstaat 1989. Wadatlas. Ca. 120 pp., with 81 col. maps. Orig. ringbinder, very good, 4to oblong. € 25

 

Verbeeten, T.C.M. 1999. Wijs met de Waddenzee? Een onderzoek naar leerprocessen. Diss. Univ. Utrecht.247 pp. Orig. wrps. € 22

 

 

Waterstaat

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee I. 2de dr. 1929. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 52 pp., 2 figs. (maps), 2 portraits, 16 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee 1e vervolg. 1930. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 56 pp., 3 figs. (maps), 4 phot., 18 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 12

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee II. 3de dr. 1930. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 56 pp., 3 figs. (maps), 4 phot., 18 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee III. 3de dr. 1931. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 60 pp., 2 figs. (maps), 5 phot., 21 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 12

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee IV. 2de dr. 1932. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 55 pp., 1 fig. (map), 19 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee V. 1933. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 56 pp., 4 figs. (maps), 17 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

Beekman, A.A. 1906. De vloed van 13 Maart 1906 in Zeeland. Extract Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen.(2) 23; pp. 839-876, 2 tab., 1 fold. & col. map. Plain new wrappers, lg8vo. € 9

 

Bos,W. 1979. De waterstaatkundige ontwikkeling van de Ronde Venen. Het ingrijpen van de mens in het fysisch milieu. M.O. II Scriptie VU Amsterdam. 81 pp. one-sided typescript, 21 fig. Orig. wrps., 4to. € 15

 

Commissie Onderzoek Landbouwaterhuishouding Nederland (C.O.L.N.) - TNO

 

Visser, W.C. 1958. De landbouwwaterhuishouding van Nederland. C.O.L.N.-TNO Rapp. 1; 159 pp., 55 fig., 14 bijlagen in achterflap. Orig. half linnen. € 15

 

Bon, J. & B. Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Groningen. C.O.L.N.-TNO Rapp. 2; 189 pp., 42 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Koolhaas, J.F. & B. Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Friesland. C.O.L.N.-TNO Rapp. 3; 151 pp., 23 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Bos, H. 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Drente. C.O.L.N.-TNO Rapp. 4; 127 pp., 16 fig., 3 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 15

 

Freeve, J. 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel. C.O.L.N.-TNO Rapp. 5; 203 pp., 18 fig., 3 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Reuter, K.N. & J.J. Kouwe 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Gelderland. C.O.L.N.-TNO Rapp. 6; 124 pp., 26 fig., 3 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 16

 

Voort, M. van der & B. Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht. C.O.L.N.-TNO Rapp. 7; 123 pp., 16 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Vries, H. de & B. Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland. C.O.L.N.-TNO Rapp. 8; 159 pp., 9 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Stol, P.T. & B. Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. C.O.L.N.-TNO Rapp. 9; 239 pp., 55 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 20

 

Leven, J.A. van 't et al. 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zeeland. C.O.L.N.-TNO Rapp. 10; 189 pp., 26 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Kouwe, J.J. & B. Vrijhof 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Brabant. C.O.L.N.-TNO Rapp. 11; 239 pp., 55 fig., 5 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 20

 

Hellings, A.J. 1958. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg. C.O.L.N.-TNO Rapp. 12; 187 pp., 23 fig., 3 fold. & col. maps in pocket. Orig. half cloth. € 18

 

Dolfing, B. 2000. Waterbeheer geregeld ? Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. Diss. Univ. Leiden. 547 pp., few figs., 2 col. plts. Orig. boards, underlinings in the first 120 pp., otherwise very good. € 20

 

Draaisma, H., n.d., ca. 1940. Van Flevo- tot IJselmeer. Holle, 's-Gravenhage. 174 pp., many fig./phot. Orig. cloth, dj., lg4to. € 15

 

Fockema Andreae, S.J. 1934, facs. 1982. Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. Canaletto, Alphen a/d Rijn. 494 pp., illustr. Orig. boards, corrigenda met hand verbeterd, ekele pag. met aantekeningen. € 15

 

Fockema Andreae, S.J. 1953. Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd. Hist. ver. Z-Holland, Zuid-Holl. Stud. III; 32 pp., 6 plts. h.t. Orig. wrps. € 13

 

Gallι, P.H. 1963. Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963). Diss. Univ. Leiden. 372 pp., 1 fig., 2 fold-out maps. Orig. wrps. € 20

 

Gasteren, L.A. van et al. (eds.) 2000. In een Japanse stroomversnelling.  Berichten van nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen, 1872-1903. Eurobook, Amsterdam / Walburg, Zutphen. 560 pp., numerous fig./phot., many col. Orig. illustr. wrps., lg4to. € 35

 

Giffen, A.E. van 1964. Herinnering aan Dr. Ir. Johan van Veen. De ouderdom onzer dijken. Reprint Tijdschr. KNAG (II) LXXXI; pp. 271-286. Orig. wrps. € 4,50

 

Goede, B. de et al. (eds.) 1982. Het waterschap. Recht en werking. Kluwer, Deventer. 478 pp. Orig. cloth, 21 pp of first chapter with underlinings, otherwise very good. € 20

 

Jong, D.L. de 1943. Voorne. Geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende de oudste bedijkingen van het westelijke gedeelte van het eiland Voorne. Extract Tijdschr. KNAG (II) LX-3; pp. 301-333, 2 fig., 2 fold. plts. with maps. Plain new wrps. € 7,50

 

Jong, D.L. de 1943. Voorne. Enkele geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende het westelijke gedeelte van het eiland Voorne. Extract Tijdschr. KNAG (II) LX-3; pp. 457-481, 4 fold. plts. with maps. Plain new wrps. € 7,50

 

Kloppenburg, D. 1950. De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen. Extract Tijdschr. KNAG (II) LXVII; pp. 4-19, 1 fold. pl. with map. Plain new wrps., stapled. € 5

 

Last, Jef 1942. Leeghwater maalt de meren leeg. A.R.B.O., Amsterdam. 145 pp., 10 plts. Orig. qrt. cloth, 8vo. € 10

 

Lintsen, H.W. et al. (eds.) 1998. Twee eeuwen Rijkswaterstaat (1798-1998). Europ. Bibl., Zaltbommel. 341 pp., numerous fig./phot., many col. Orig. cloth, dj. 4to. € 20

 

Opperdoes Alewijn, P. 1873. Eenige bemerkingen betreffende de indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee. Hulst van Keulen, Amsterdam. 21 pp., 2 large fold-out plts. Orig. wrps., very good. € 35

 

Pelder, F., n.d., ca. 1932. Nederland in woord en beeld. De Wieringermeerpolder bij Medemblik. Wolters, Groningen. 35 pp., fp., 4 fig., 7 photoplts. in pocket. Orig. wrps., libr. stamp, very good. € 15

 

Ramaer, J.C. - De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. - 1930. Tijdschr. KNAG (2) XLVII; pp. 350-379 & 623-669, 5 pltn. h.t. met fign. & kaartjes. Orig. extract met blanco omslag, in goede staat. € 8

 

Rφell, J. 1866. Historisch-staatsregtelijk onderzoek naar het algemeen en het bijzonder bestuur van den Waterstaat in Nederland van 1795-1848. Acad. proefschr. Hogeschool Utrecht. 162 pp. Orig. wrps., spine a bit worn. € 28

 

Roever, J.G. de 1944. Jan Adriaenszoon Leeghwater. Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige. Ahrend, Amsterdam. 288 pp., fp., 21 plts. h.t. Orig. half clot, 2 pages with annotations, otherwise very good. € 15

 

Schaik, P. van 1984. Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst. Walburg, Zutphen. 88 pp., many fig./phot. Orig. wrps. € 12

 

Sebus, J.H. 1923. De droogmaking van de Zuiderzee en de scheepvaart. Extract Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. (2) XL; pp. 132-162. Plain new wrps. € 5

 

sold Spek, Th. et al. 1996. Van Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het Waterschap Salland. IJsselakad., Kampen. 264 pp., numerous fig./phot., fold. & col. map in pocket. Orig. illustr. boards, ca. 12 pp. with underlinings/annotations, lg4to. € 15

 

Uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche. Kring voor Noord-Hollandse Waterstaatsgeschiedenis.

 

Eijerman, C. 1984. De Hondsbossche, het leven buiten- en binnindijks. 4e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Alkmaar. 15 pp., many fig. Orig. wrps., 4to. € 4

 

Schermer, A. 1985. Mens en bodem achter Hondsbossche en duinen. 5e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Alkmaar. 19 pp., many fig.phot., 1 fold-out col. pl. Orig. wrps., 4to. € 5

 

Schilstra, J.J. 1986. De invasie van de Engelsen en de Russen in Noord-Holland in 1799 en de 'Hondsbossche'. 6e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Alkmaar. 15 pp., many fig.phot., 1 col. pl. Orig. wrps., 4to. € 5

 

Conijn, W. & W. Jansen 1989. H.M.S. Prince George van slagschip tot kustverdediging. 8e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Alkmaar. 31 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 5

 

Bakker, D. 1990. Pieter bakker, 1838-1922, een 'dijk' van een dijk-opzichter. 9e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Alkmaar. 23 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 5

 

Bremer, J.T. 1994. Petten, dorp aan de dijk. Vijf eeuwen (1413-1929) geschiedenis in vogelvlucht. 11e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 55 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 10

 

Bruin, J. & J. van der Werff 1995. Springplank naar de vrijheid ... De Hondsbossche Zeewering, vertrekpunt van Engelandvaarders in 1941. 12e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 31 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 5

 

Aten, D. & M.W.C. Nieuwjaar 1997. Beslissende jaren voor de Hondsbossche. Dijkgraaf van Foreest en de prijsvraag van 1864. 13e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 31 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 8

 

Messachaert, W. et al. 1998. Dr. Henk Schoorl. Spoorzoeker der sedimenten. 14e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 28 pp., many fig.phot., with underlinings. Orig. wrps., 4to. € 4

 

Lambooij, H. et al. 1999. De schoonheid van de eenvoud. Johan Schilstra, de Hondsbossche en de invasie van 1799. 15e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 22 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 5

 

Schaik, P. van et al. 2000. Reis door Noord-Holland in 1800 gedaan door de gebroeders H. en J.P. Gildemeester met hunnen vriend F.W. Conrad. 16e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 38 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 8

 

Thijssen, W.C. 2001. De Hondsbossche steenen schutsluis te Zaandam. 17e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Edam. 34 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 8

 

Thijssen, W.C. 2003. Abraham Bluzι (1657-1720), kastelein, secretaris, rentmeester en landmeter van de Hondsbossche. 20e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Kring N.-Holl. waterstaatsgesch., Purmerend. 30 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 8

 

Bruin, J. de & D. Aten 2004. Een gemene dijk. Verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland. De watersnood van 1675-1676. 21e Uitg. Vrienden van de Hondsbossche, Kring N.-Holl. waterstaatsgesch., Purmerend. 63 pp., many fig.phot. Orig. wrps., 4to. € 10

 

Ven, G.P. van de (red.) 1993. Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Matrijs, Utrecht. 304 pp., numerous fig./phot., most col. Orig. boards, dj., 4to. € 30

 

Vermaat, G.J. 1948. De oudste bedijkingen in het westen van het eiland IJselmonde. Extract Tijdschr. KNAG (II) LXV; pp. 153-171, 2 fig. (kaartjes), 5 phot. Plain new wrps., stapled. € 5

 

 

Zeeland

 

Dieleman, P. 1938. Zeeland. Congrθs Intern. Gιogr. Amsterdam. Excursion A. [text in French]. Many figs., fold. maps. Orig. wrps., 8vo € 11

 

Zuiderzee - Flevoland

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee 1e vervolg. 1930. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 56 pp., 3 figs. (maps), 4 phot., 18 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 12

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee II. 3de dr. 1930. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 56 pp., 3 figs. (maps), 4 phot., 18 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee III. 3de dr. 1931. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 60 pp., 2 figs. (maps), 5 phot., 21 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 12

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee IV. 2de dr. 1932. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 55 pp., 1 fig. (map), 19 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee V. 1933. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 56 pp., 4 figs. (maps), 17 photoplts., advts. Orig. wrps., very good, 4to oblong. € 10

 

sold Dorleijn, P. 1977. Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. De Boer Maritiem / Unieboek, Bussem. 160 pp. met illustr. van de schrijver. Orig. linnen, stofomslag, 4to. € 15

 

Draaisma, H., n.d., ca. 1940.  Van Flevo- tot IJselmeer. Holle, 's-Gravenhage. 174 pp., many fig./phot. Orig. cloth, dj., lg4to. € 15

 

Opperdoes Alewijn, P. 1873. Eenige bemerkingen betreffende de indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee. Hulst van Keulen, Amsterdam. 21 pp., 2 large fold-out plts. Orig. wrps., very good. € 35

 

Plomp, C. 1940. Urk, sociografie van een eilandbevolking. Publ. St. Bevolk.-ond. drooggel. Zuiderzeepolders No. 6; 126 pp., few figs., 6 plts. Orig. wrps. € 18

 

Schaper, A. - De IJsselmeervisserij. - 1962, Diss. Univ. Amsterdam. 164 pp. fp., 9 fig., 4 pltn. met foto's, lijst mt stellingen.  Orig. omslag, in goede staat. € 15

 

Vries, T. de 1977. Er is maar ιιn Urk. Neerlands Volksleven 27-1/2; 112 pp., many fig./phot. Orig. wrps. € 12

 

 

 

Zuid-Holland

 

Boerman, W.E. (ed.) 1938. Excursion B-3. Rotterdam et ses environs. Congr. Int. Gιogr. Amsterdam. 135 pp., figs., phot., 1 fold. map. Orig. wrps., 8vo. € 9

 

Duinbeplanting, Rapp. vd Adviescie. 1958. Beplanting en recreatie in de Haagse duinen. Inst. Toegep. Biol. Ond. Natuur (ITBON) Meded. 39; 128+108 pp., many fig./phot., 2 fold. & col. maps in pocket. Orig. wrps., lg8vo. € 20
contains as an appendix: J.H.A. Boerboom: Begroeiing en landschap van de duinen onder Scheveningen en Wassenaar van omstreeks 1300 tot heden: 108 pp., figs./phot.

 

Feith, J. et al. 1934. Zwerftochten door ons land. Zuid-Holland. Zaandam, Hille. Plaatjesalbum / scrapbook. 100 pp., figs., 108 pasted-in plts / ingeplakte plaatjes. Orig. qrt. cloth, very good, 4to. € 30

 

Fijnekam, L. et al. 1999. Wieken op de wind. Het molengebied Kinderdijk, beeld van een werelderfgoed. De Stroombaan, Papendrecht. 95 pp., numerous col. phot., 1 fold. pl. h.t. Orig. boards, 4to. € 15

 

Jong, D.L. de 1934. De Goote. Een merkwaardige indijking op het eiland Voorne. Extract Tijdschr. KNAG (2) LI; pp. 829-844, 1 photopl. h.t., 3 fold. plts. with maps Plain new wrps. € 6,50

 

sold Jongste, L. 2002. De Poldervaart. Post Scriptum, Schiedam. 75 pp., many phot. Orig. boards. € 15

 

Loriι, J. 1923. De drooglegging van Delfland. Extract Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. (2) XL; pp. 235-255, 1 fold. pl. (map). Plain new wrps. € 5

 

Someren, C. van 1984. Het Hollandsche-IJssel boek. Repro-Holland, Alphen a/d Rijn. 210 pp., numerous phot. Orig. boards, 4to. € 20

 

Verheul, J. 1936. De Rotte met de Bleiswijkschemeren en de omliggende gemeenten Hillegersbeek, Bergschenbroek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen. Rotterdam, Stemerding. 188 pp., plts. w. 50 phot. Orig. wrps. € 22

 

Home page | Catalogs | How to order